e-ISSN: 2667-7733
Başlangıç: 1996
Yayıncı: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Kapak Resmi

"Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi” (önceki ismi Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi) yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanan, Uluslararası Alan İndeksleri tarafından taranan, "Uluslararası Hakemli" Akademik bir dergidir.

Derginin amacı Open Access politikası ile herkesin bilgi kaynağına ücretsiz erişimine olanak sağlayan özgün DOI numaralı araştırma makalelerini yayımlamaktır.

Makalelerin değerlendirilmesinde çift körleme (double blind peer review) sistemi kullanılmaktadır.

Bölgesel veya küresel bağlamda Tarım, Gıda, Bitki Bilimler ve Teknolojileri konularının irdelendiği; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni bilim alanlarında yapılmış yüksek kaliteli, özgün ve yenilikçi bilgilerin irdelendiği çalışmalar dergi kapsamındadır.

Sonuçları önceden bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma makaleleri, durum tespitine dayanan, yöresel çalışmalar ve sadece basit anketlere dayanan çalışmalar derginin kapsamı dışındadır.

Dergi, makale gönderimi, değerlendirilmesi ve basım aşamalarında herhangi bir ücret almamaktadır.

Dergimiz CLARIVATE (Web of Science Master Journal List), ULAKBİM TR DİZİN, Biological Abstracts | BIOSIS Previews | Zoological RecordCABI (CAB Abstracts and Global Health), EBSCO Discovery, Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Crossref, Advanced Sciences Index (ASI), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), International Institute of Organized Research (I2OR), Index Copernicus, EuroPub, Index Medicine, OJOP, Asian Science Citation Index (ASCI) ve Google Scholar gibi ulusal ve uluslarası indeksler tarafından taranmaktadır

2023 - Cilt: 28 Sayı: 3

22740137731737513771 13774 15432 1813713775 14624 15016 i2or 1857924881download