Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-7733 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkutbdDergimizde değerlendirilme aşamasında veya kabul edilmiş olan çok sayıda derleme makale olduğu için 2020 yılı içerisinde derleme makale kabul edilmeyecektir.Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, “Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi” adı altında 1996-2018 yılları arasında yılda 2 sayı halinde basılmaktayken, 2019 yılından itibaren  çağın ve uluslararası bilim dünyasının gereklerini yerine getirmek için yayın formatı, vizyon ve misyonunda köklü değişime gitmek suretiyle yeniden yapılanmış olan dergimizin adı “Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi” olarak değiştirilmiş ve "uluslararası hakemli" dergi statüsünde yılda 3 sayı olarak yayınlanmaya başlanmıştır.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (Mustafa Kemal University Journal of Agricultural Sciences), Açık Erişimli Dergi Sistemi (Open-Access Journal System) ile araştırma makalelerin on-line olarak kabul etmekte tüm sayılarındaki makalenin sınırsız erişim kolaylıkları ile paydaşların hizmetine sunmaktadır.

Dergimiz, ULAKBİM TR DİZİNCABI (CAB Abstracts ve Global Health), EBSCO Discovery, Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), I2OR ve Google Scholar tarafından dizinlemekte ve taranmakta olup, diğer önemli veri tabanlarında taranmak üzere çalışmalar yürütmektedir.

Bundan sonraki yayın hayatında, bilimsellik ve etik kuralları çerçevesinde yoluna devam edecek olan dergimiz, siz değerli bilim insanları ve okuyucularının Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış bilimsel araştırmalarını; öncelikli olarak özgün araştırma makalesi olarak, sınırlı sayıda ise Derleme Makalesi, Teknik/Kısa Araştırma notu, Vaka Raporu ve Editöre Not şeklinde yayınlamaya devam edecektir.

Yapacağınız makalelerde dergimizde basılan makalelere yapacağınız atıflar, dergilerimizin ulusal ve uluslararası indekslerce taranması ve kabul görmesi açısından çok önemlidir.

 

Açık Erişim Politikası

Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (MKUTBD), 1996 yılından bu yana akademik topluluğa, yazarlara çalışmalarını Abone Ücreti olmaksızın yayınlanmış makalelerin ücretsiz olarak dağıtılmasına ve erişilmesine izin veren “Açık Erişim” olarak adlandırılmış yayınlama seçeneği sunmaktadır. Yazar, dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkını "Creative Commons Attribution 4.0" Uluslararası Lisans kapsamında saklı tutar. Böylece dergide yayınlanan tüm makaleler mümkün olan en geniş kitleye "ücretsiz" olarak sunulmaktadır. 

 

Makale Değerlendirme Süreci

MKUTBD, dergide yayınlanmak istenilen makaleleri http://dergipark.org.tr/mkutbd adresindeki çevrimiçi başvuru sistemini kullanmak suretiyle kabul eder. Yazarların, sunumdan önce makaleyi hazırlarken Yazarlara Yönelik “Yazım Kuralları”nı takip etmeleri önerilir.

Editörlerimiz dergi yayın politikalarında yer alan "Çift Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

 

İntihal Denetimi

Gönderilen yazılar, yazarların orijinal eserleri olmalıdır. Denetim kapsamında oluşan maddi sorumluluklar yazar(lar)a aittir. Kabul edilmiş tüm Makaleler prova aşaması (kabul sonrası basım öncesi) öncesinde, veri tabanlarından/ intihal belirleme programı ile kontrol edilir. Eserde intihal gibi kötü sonuçlar bulunması veya diğer bilimsel yayınlara benzerlik oranın %25’i geçmesi durumunda başvuru derhal reddedilir ve yayın kabul edilmiş olsa dahi işlemden kaldırılır. Dergi, şüpheli intihal durumlarında COPE rehberini takip edecektir.

 

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

MKUTBD, editör ve bölüm editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde etik görev ve sorumluluklara sahip olduklarını taahhüt ederler.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2667-7733 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkutbd
Kapak ResmiDergimizde değerlendirilme aşamasında veya kabul edilmiş olan çok sayıda derleme makale olduğu için 2020 yılı içerisinde derleme makale kabul edilmeyecektir.Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, “Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi” adı altında 1996-2018 yılları arasında yılda 2 sayı halinde basılmaktayken, 2019 yılından itibaren  çağın ve uluslararası bilim dünyasının gereklerini yerine getirmek için yayın formatı, vizyon ve misyonunda köklü değişime gitmek suretiyle yeniden yapılanmış olan dergimizin adı “Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi” olarak değiştirilmiş ve "uluslararası hakemli" dergi statüsünde yılda 3 sayı olarak yayınlanmaya başlanmıştır.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (Mustafa Kemal University Journal of Agricultural Sciences), Açık Erişimli Dergi Sistemi (Open-Access Journal System) ile araştırma makalelerin on-line olarak kabul etmekte tüm sayılarındaki makalenin sınırsız erişim kolaylıkları ile paydaşların hizmetine sunmaktadır.

Dergimiz, ULAKBİM TR DİZİNCABI (CAB Abstracts ve Global Health), EBSCO Discovery, Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), I2OR ve Google Scholar tarafından dizinlemekte ve taranmakta olup, diğer önemli veri tabanlarında taranmak üzere çalışmalar yürütmektedir.

Bundan sonraki yayın hayatında, bilimsellik ve etik kuralları çerçevesinde yoluna devam edecek olan dergimiz, siz değerli bilim insanları ve okuyucularının Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış bilimsel araştırmalarını; öncelikli olarak özgün araştırma makalesi olarak, sınırlı sayıda ise Derleme Makalesi, Teknik/Kısa Araştırma notu, Vaka Raporu ve Editöre Not şeklinde yayınlamaya devam edecektir.

Yapacağınız makalelerde dergimizde basılan makalelere yapacağınız atıflar, dergilerimizin ulusal ve uluslararası indekslerce taranması ve kabul görmesi açısından çok önemlidir.

 

Açık Erişim Politikası

Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (MKUTBD), 1996 yılından bu yana akademik topluluğa, yazarlara çalışmalarını Abone Ücreti olmaksızın yayınlanmış makalelerin ücretsiz olarak dağıtılmasına ve erişilmesine izin veren “Açık Erişim” olarak adlandırılmış yayınlama seçeneği sunmaktadır. Yazar, dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkını "Creative Commons Attribution 4.0" Uluslararası Lisans kapsamında saklı tutar. Böylece dergide yayınlanan tüm makaleler mümkün olan en geniş kitleye "ücretsiz" olarak sunulmaktadır. 

 

Makale Değerlendirme Süreci

MKUTBD, dergide yayınlanmak istenilen makaleleri http://dergipark.org.tr/mkutbd adresindeki çevrimiçi başvuru sistemini kullanmak suretiyle kabul eder. Yazarların, sunumdan önce makaleyi hazırlarken Yazarlara Yönelik “Yazım Kuralları”nı takip etmeleri önerilir.

Editörlerimiz dergi yayın politikalarında yer alan "Çift Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

 

İntihal Denetimi

Gönderilen yazılar, yazarların orijinal eserleri olmalıdır. Denetim kapsamında oluşan maddi sorumluluklar yazar(lar)a aittir. Kabul edilmiş tüm Makaleler prova aşaması (kabul sonrası basım öncesi) öncesinde, veri tabanlarından/ intihal belirleme programı ile kontrol edilir. Eserde intihal gibi kötü sonuçlar bulunması veya diğer bilimsel yayınlara benzerlik oranın %25’i geçmesi durumunda başvuru derhal reddedilir ve yayın kabul edilmiş olsa dahi işlemden kaldırılır. Dergi, şüpheli intihal durumlarında COPE rehberini takip edecektir.

 

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

MKUTBD, editör ve bölüm editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde etik görev ve sorumluluklara sahip olduklarını taahhüt ederler.
Cilt 25 - Sayı 1 - 6 Nis 2020
 1. Asi Nehrinin su kalite parametre düzeylerinin belirlenmesi
  Sayfalar 1 - 9
  Necat AĞCA , Kemal DOĞAN
 2. Antalya ilinde hanehalklarının ev dışı gıda tüketimi ve tüketici eğilimleri
  Sayfalar 10 - 19
  Semra GÖNÜL , Bahri KARLI
 3. İvesi koyunlarında besi performansı ve EAAP metoduna göre karkaslarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 20 - 26
  Sabri GÜL , Osman BİÇER
 4. Hatay ili soğan alanlarında yabancı otlarla mücadele yöntemleri üzerine araştırmalar
  Sayfalar 27 - 35
  Hikmet KAYA , İlhan ÜREMİŞ
 5. Hatay ili turunçgillerinde zararlı Turunçgil ipek beyazsineği, Paraleyrodes minei Iaccarino (Hemiptera: Aleyrodidae)’nin konukçuları, popülasyon değişimi ve biyolojisi
  Sayfalar 36 - 45
  Ömer TELLİ , Abdurrahman YİĞİT
 6. Ceviz gövde kanseri hastalığı etmeni Botryosphaeria dothidea’nın tanılanması ve bazı fungisitlerin hastalık etmenine karşı in vitro antifungal etkinliklerinin belirlenmesi
  Sayfalar 46 - 56
  Şener KURT , Soner SOYLU , Aysun UYSAL , Emine Mine SOYLU , Merve KARA
 7. Comparing a chromameter and a hand held NDVI meter to predict nitrogen and water content of turfgrass
  Sayfalar 57 - 64
  Muharrem KESKİN , Cagatay CAM , Yunus Emre SEKERLİ
 8. Quantifying photosynthetic properties of drought-resistant and sensitive cotton varieties grown in Eastern Mediterranean conditions
  Sayfalar 65 - 74
  Berkant ÖDEMİŞ , Seref KILIC , Fatih EVRENDİLEK
 9. Üzüm üreten işletmelerin üretim ve pazarlama yapıları: Tarsus örneği
  Sayfalar 75 - 83
  Nuran TAPKI , Müge KANTAR DAVRAN , Ayşe GÖRGÜ
 10. Çarkıfelek (Passiflora spp L.) türlerinde çoğaltma teknolojisindeki gelişmeler
  Sayfalar 84 - 100
  Kazım MAVİ , Fulya UZUNOĞLU
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1300-9362 1996-2019
Dizinler