ISSN: 1018-8851
e-ISSN: 2548-1207
Başlangıç: 1964
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ege Üniversitesi
Kapak Resmi
       

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ        

1964 yılından bu yana Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından şu an yılda 4 sayı olarak, ISSN 1018-8851 ve e-ISSN 2548-1207 ile yayınlanmaktadır.


Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Süt Teknolojisi, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni (Tarım, Hayvancılık, Gıda, Doğa ve Yaşam Bilimleri) alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Basım dili İngilizce ve Türkçedir. Ayrıca dergi Uluslararası hakemli dergi statüsünde ve açık erişimlidir.


Dergimize yaptığınız atıflarda “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.” kısaltması kullanılmalıdır.

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi; DOAJ, EBSCO, CAB Abstracts, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TÜBİTAK/ULAKBİM ve Clarivate Analytics-Zoological Record tarafından taranmaktadır.

Görüş ve önerileriniz için iletişim adresimiz;  ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

2022 - Cilt: 59 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Determination of table olive characteristics of new olive varieties obtained by crossbreeding of Gemlik and Memecik variety

Araştırma Makalesi

Ot tipi yem şalgamı (Brassica rapa L.) silajında soldurmanın ve farklı katkıların fermantasyon ve aerobik stabilite üzerine etkileri

Araştırma Makalesi

Farklı sulama yöntemlerinin İtalyan çiminin (Lolium multiflorum) verim, bitki su tüketimi ve bazı yem kalitesi değerlerine etkileri

Araştırma Makalesi

Tavuk eti ekstraktı üretimine propolis ilavesi ve depolama sürecinde bazı özelliklerinin belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Yumurta beyazı protein tozu ve farklı disakkaritler ile zenginleştirilen badem sütünden yoğurt benzeri ürün üretimi

Araştırma Makalesi

Examination of the changes of Kilis Cumhuriyet Square in the historical process

Araştırma Makalesi

Effects of different nitrogen doses and cultivars on some nutritive value of annual ryegrass (Lolium multiflorum var. westerwoldicum) silage

Araştırma Makalesi

Effects of different pruning intensities on growth and fruit quality in Sarılop fig varieties

Araştırma Makalesi

Determinants of agricultural insurance patronage among crop farmers in Delta north agricultural zone, Delta State, Nigeria

Araştırma Makalesi

Giresun kenti parklarının peyzaj tasarım kriterleri açısından incelenmesi

Araştırma Makalesi

Development of the non-grain spawn for edible mushroom (Pleurotus ostreatus): D-optimal mixture design approach

Araştırma Makalesi

Kırsal – tarımsal peyzajların korunmasında GIAHS Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri ve Akdeniz Selge örneği

Araştırma Makalesi

Estimation of partial lactation milk yields in Saanen goats raised in semi-intensive conditions

Araştırma Makalesi

Yaprak gübresinin buğday yapraklarında besin elementleri içeriğine etkisi

Araştırma Makalesi

Optimization of the performance of a metering unit for precision seeding of Coriander seeds (Coriandrum sativum L.) using Box-Behnken Design

Araştırma Makalesi

Etlik piliçlerde taşıma stresinin göğüs eti kalite özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi: meta-analiz

Araştırma Makalesi

İzmir İli kırsalındaki hayvancılığın Çok Boyutlu Ölçekleme (MDS) ile analizi: Bornova İlçesi örneği

Araştırma Makalesi

Çekirdeksiz kuru üzümde fiyat analizi

Araştırma Makalesi

A study on the comparison of kinetic energies calculated with some formulas using Fulljet nozzle

Araştırma Makalesi

Mersin İli, Tarsus ve Akdeniz ilçeleri depolanmış buğday ve mısır zararlıları

Araştırma Makalesi

Cortical cells, xylem vessels, and chlorophyll biosynthesis improved by acetylsalicylic acid and sodium nitroprusside in peach leaves

Araştırma Makalesi

Türkiye’de koyun ırklarının mevcut durumu ve geleceği: Ege Bölgesi

Araştırma Makalesi

Sustainability of sheep farming: case of İzmir province

Araştırma Makalesi

Fındık üretiminde maliyet ve kârlılık analizi, Giresun İli örneği

Araştırma Makalesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmaya yönelik hizmet kalitesinin değerlendirilmesi: Bergama ve Ödemiş ilçeleri örneği

Araştırma Makalesi

Presence of ‘Candidatus Phytoplasma trifolii’ in yellowing and bushy appearance-associated pepper plants from Iğdır Province of Turkey

Araştırma Makalesi

Bazı Apiaceae uçucu yağlarının Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 (Nematoda: Meloidogynidae)'ya karşı nematoksik etkisi

Araştırma Makalesi

Farklı bölgelerden toplanan Morchella sp. cinsi mantarların askokarplarında ve toprakta besin elementi kapsamları

Araştırma Makalesi

Isolation and expression analysis of ascorbate peroxidase (APX) gene in lentil (Lens culinaris Medik.) under drought stress conditions

Araştırma Makalesi

Üreticilerin iklim değişikliğine uyum çerçevesinde çevresel tutumlarının belirlenmesi: Küçük Menderes havzası örneği

Derleme

Kanatlı hayvanların beslenmesinde sürdürülebilirlik stratejileri

Araştırma Makalesi

Dev kralotu (Pennisetum hybridum)’nun sap çelikleri ile çoğaltım olanakları üzerine araştırmalar

Araştırma Makalesi

Pompa istasyonunun kablosuz sensör ağı ile uzaktan yönetimi

Araştırma Makalesi

Covid-19 pandemi döneminde tüketicilerin yaş meyve ve sebze satın alma tercihlerinin belirlenmesi: Türkiye örneği

Araştırma Makalesi

Arpada biyogaz atığı uygulamalarının agronomik ve bazı kalite özellikleri üzerine etkisi

Sosyal Medyada Biz

facebook logo ile ilgili görsel sonucu   Facebook    twitter ile ilgili görsel sonucu  Twitter 

     trdizin ile ilgili görsel sonucu               Directory of Open Access Journals             Clarivate Analysis ile ilgili görsel sonucu            CABI logo                      NAL Catalog (AGRICOLA), ile ilgili görsel sonucu             EBSCO Information Services 

                           Creative Commons Lisansı This website is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.