Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1018-8851 | e-ISSN 2548-1207 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1964 | Yayıncı Ege Üniversitesi |


EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ        

1964 yılından bu yana Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından şu an yılda 4 sayı olarak, ISSN 1018-8851 ve eISSN 2548-1207 ile yayınlanmaktadır.


Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Süt Teknolojisi, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni (Tarım, Hayvancılık, Gıda, Doğa ve Yaşam Bilimleri) alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Basım dili Türkçe ve İngilizcedir. Ayrıca dergi Uluslararası hakemli dergi statüsünde ve açık erişimlidir.Dergimize yaptığınız atıflarda “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.” kısaltması kullanılmalıdır.

The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi; CAB Abstracts, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TÜBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List ve Zoological Record tarafından taranmaktadır.

The Journal of Ege University Faculty of Agriculture is abstracted and indexed in CAB Abstracts, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List and Zoological Record

 

Görüş ve önerileriniz için iletişim adresimiz;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1018-8851 | e-ISSN 2548-1207 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1964 | Yayıncı Ege Üniversitesi |
Kapak Resmi


EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ        

1964 yılından bu yana Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından şu an yılda 4 sayı olarak, ISSN 1018-8851 ve eISSN 2548-1207 ile yayınlanmaktadır.


Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Süt Teknolojisi, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni (Tarım, Hayvancılık, Gıda, Doğa ve Yaşam Bilimleri) alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Basım dili Türkçe ve İngilizcedir. Ayrıca dergi Uluslararası hakemli dergi statüsünde ve açık erişimlidir.Dergimize yaptığınız atıflarda “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.” kısaltması kullanılmalıdır.

The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi; CAB Abstracts, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TÜBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List ve Zoological Record tarafından taranmaktadır.

The Journal of Ege University Faculty of Agriculture is abstracted and indexed in CAB Abstracts, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List and Zoological Record

 

Görüş ve önerileriniz için iletişim adresimiz;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

Cilt 56 - Sayı 3 - Eyl 2019
 1. Asma(Vitis vinifera var. Sultani çekirdeksiz) Yapraklarında Farklı Salamura Ortamlarının Pestisit Kalıntı Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 267 - 272
  Esen KUTLU KUŞAKSIZ, Hüseyin ÇİMER
 2. Farklı Fosfor Seviyelerinin Tef (Eragrostis tef (Zucc.) Trotter) Bitkisinde Tane Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Ön Araştırma
  Sayfalar 273 - 279
  Hakan Geren, ASLI SILA GÜRÜN
 3. Kamu Tarımsal Araştırma Kuruluşlarında İnovasyon Süreci ve Kültürü: Ege Bölgesi Örneği
  Sayfalar 281 - 295
  Murat BOYACI
 4. Farklı Oranlarda Karıştırılan Yem Bezelyesi (Pisum sativum L.) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) Hâsıllarının Silaj ve Yem Kalitesine Etkisi
  Sayfalar 297 - 302
  Seyithan Seydoşoğlu
 5. Uç alma ve Üre Uygulamalarının Safari Sunset ve Gold Strike Protea Çeşitlerinin Fenolojik, Morfolojik ve Çiçek Verimi Özelliklerine Etkileri
  Sayfalar 301 - 311
  Oğuzhan Çalışkan
 6. Pollen Performance of ‘Red Lake’ and ‘Rosenthal’ Currant (Ribes rubrum) Cultivars
  Sayfalar 313 - 317
  Sultan Filiz Güçlü, Mehmet POLAT, Volkan OKATAN
 7. Farklı Bal Kabağı Anaç Adayları ile Aşılı Hıyar Çeşitlerinin Küçük Menderes Havzasındaki Verim ve Kalite Performanslarının Belirlenmesi
  Sayfalar 319 - 326
  FUNDA YOLDAŞ, Dilek KANDEMİR, Nur Kobal BEKAR Kobal BEKAR, Ahmet BALKAYA, Münevver GÖÇMEN
 8. Damla Sulama Sistemlerinde Kullanılan Farklı Süzme Geometrisine Sahip Disk Filtre Elemanlarında Yük Kayıplarının İncelenmesi
  Sayfalar 327 - 335
  Hüseyin YÜRDEM, Arzu YAZGI, Vedat DEMİR
 9. Sanayi Domatesi Üretiminde Toprak Tipi ve Çeşit Seçiminin Verim ve Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 337 - 343
  Bilge Türk, Yahya Nas, İbrahim Duman, Fatih Şen, Özlem Tuncay
 10. Muğla İlinde Örtüaltı Domates Üretiminin Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 345 - 358
  Görkem Öztürk, Sait Engindeniz
 11. Söke (Aydın) İlçesi pamuk alanlarında Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) populasyonlarının bazı insektisitlere karşı LC değerleri ve toplam esteraz miktarlarının belirlenmesi
  Sayfalar 359 - 365
  Ahmet Hatipoğlu, Enver Durmuşoğlu, Selahattin Balcı
 12. Effect of Oregano, Cumin and Cinnamon Essential Oils on Fermentation Quality in Alfalfa Silages
  Sayfalar 367 - 373
  Sibel SOYCAN ÖNENÇ, Firdevs KORKMAZ TURGUD
 13. Gama Işını Uygulamasıyla Geliştirilen Robinson Mutant Popülasyonunun Değerlendirilmesi
  Sayfalar 375 - 381
  Berken Çimen, Turgut Yeşiloğlu, Meral İncesu, Bilge Yılmaz, Önder Tuzcu
 14. Çocukların Peyzaj Tasarım Sürecine Katılım Deneyimleri
  Sayfalar 383 - 394
  Ayşe Özdemir
 15. Goat Meat Production and Evaluation of Its Sustainability in Turkey
  Sayfalar 395 - 407
  Nedim Koşum, Turğay Taşkın, Sait Engindeniz, Çağrı Kandemir
Dizinler
Sosyal Medyada Biz

facebook logo ile ilgili görsel sonucu   Facebook    twitter ile ilgili görsel sonucu  Twitter