ISSN: 1018-8851
e-ISSN: 2548-1207
Başlangıç: 1964
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ege Üniversitesi
Kapak Resmi
       

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ        

1964 yılından bu yana Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından şu an yılda 4 sayı olarak, ISSN 1018-8851 ve e-ISSN 2548-1207 ile yayınlanmaktadır.


Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Süt Teknolojisi, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni (Tarım, Hayvancılık, Gıda, Doğa ve Yaşam Bilimleri) alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Basım dili İngilizce ve Türkçedir. Ayrıca dergi Uluslararası hakemli dergi statüsünde ve açık erişimlidir.


Dergimize yaptığınız atıflarda “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.” kısaltması kullanılmalıdır.

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi; DOAJ, EBSCO, CAB Abstracts, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TÜBİTAK/ULAKBİM ve Clarivate Analytics-Zoological Record tarafından taranmaktadır.

Görüş ve önerileriniz için iletişim adresimiz;  ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

2021 - Cilt: 58 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi- Ferit Melen Havaalanı Karayolu Güzergahı Örneğinde Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Farklı biçim yüksekliği ve azot seviyelerinin dev kralotu (Pennisetum hybridum)’nda yem verimi ve kalitesine olan etkileri

Araştırma Makalesi

Comparison of different fulljet nozzles used in laboratory type rain simulator in terms of some rainfall characteristics

Araştırma Makalesi

Tüketicilerin fast food ürünlerine yönelik tüketim tercihleri: İzmir İli örneği

Araştırma Makalesi

Factors affecting the adaptation of farmers to innovations according to extension workers: The case of Aegean Region

Araştırma Makalesi

Ege Üniversitesi öğrencilerinin arı ürünlerine yönelik farkındalığı ve tüketim tercihleri

Araştırma Makalesi

Investigation of agricultural subsidies on forage crop production: perspective of the effects of subsidies on the basis of regions

Araştırma Makalesi

Pruning residuals: their role in the micronutrient budget of Clementine mandarin (Citrus reticulata Blanco)

Araştırma Makalesi

Farklı piroliz sıcaklıklarında elde edilen biyokömürün mısır bitkisinin bitki besin elementleri üzerine etkisi

Araştırma Makalesi

Tüketicilerin organik gıda ürün reklamından etkilenme faktörleri: Iğdır ili örneği

Araştırma Makalesi

Tarımda kullanılan büyük çaplı tavan tipi vantilatörde hava akışının hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile incelenmesi

Araştırma Makalesi

Süt sığırcılığı işletmelerinde üretim yapılarının bilgisayar yardımıyla en uygun biçimde konumlandırılması

Araştırma Makalesi

Mikro jet yağmurlama sulama başlığında akış özelliklerinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile incelenmesi

Araştırma Makalesi

Effects of thermal manipulation and photoperiodic lighting during incubation on hatching performance, hatching time, chick quality and organ growth

Araştırma Makalesi

Probiotics dairy drink for patients with Galactosemia

Araştırma Makalesi

Determination of table olive characteristics of new olive varieties obtained by crossbreeding of Gemlik and Memecik variety

Araştırma Makalesi

Ot tipi yem şalgamı (Brassica rapa L.) silajında soldurmanın ve farklı katkıların fermantasyon ve aerobik stabilite üzerine etkileri

Araştırma Makalesi

Farklı sulama yöntemlerinin İtalyan çiminin (Lolium multiflorum) verim, bitki su tüketimi ve bazı yem kalitesi değerlerine etkileri

Araştırma Makalesi

Tavuk eti ekstraktı üretimine propolis ilavesi ve depolama sürecinde bazı özelliklerinin belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Yumurta beyazı protein tozu ve farklı dissakkaritler ile zenginleştirilen badem sütünden fermente ürün üretimi

Araştırma Makalesi

Examination of the change of Kilis Cumhuriyet Square in the historical process

Araştırma Makalesi

Effects of different nitrogen doses and cultivars on some nutritive value of Italian ryegrass (Lolium multiflorum var. westerwoldicum) silage

Araştırma Makalesi

Effects of different pruning intensities on growth and fruit quality in Sarılop fig varieties

Araştırma Makalesi

Determinants of Agricultural Insurance Patronage in Delta North Agricultural Zone, Delta State

Araştırma Makalesi

Giresun Kenti Parklarının Peyzaj Tasarım Kriterleri Açısından İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Development of the non-grain spawn for edible mushroom (Pleurotus ostreatus): D-optimal mixture design approach

Araştırma Makalesi

Kırsal – tarımsal peyzajların korunmasında GIAHS Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri ve Akdeniz Selge örneği

Sosyal Medyada Biz

facebook logo ile ilgili görsel sonucu   Facebook    twitter ile ilgili görsel sonucu  Twitter 

     trdizin ile ilgili görsel sonucu               Directory of Open Access Journals             Clarivate Analysis ile ilgili görsel sonucu            CABI logo                      NAL Catalog (AGRICOLA), ile ilgili görsel sonucu             EBSCO Information Services 

                           Creative Commons Lisansı This website is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.