Journal of Agriculture Faculty of Ege University
Cover Image
ISSN 1018-8851 | e-ISSN 2548-1207 | Period Quarterly | Founded: 1964 | Publisher Ege University |

248.236

744.395

Ege Journal of Agricultural Research       


Ege Journal of Agricultural research is published quarterly by the Faculty of Agriculture, Ege University since 1964 with an ISSN Number 1018-8851 and eISSN number 2548-1207.


It is an open access international journal and publishes, in both, Turkish English, full-length original research papers in Horticulture, Plant Protection, Landscape Architecture, Agronomy, Agricultural Economics, Agricultural Machinery and Technologies, Agricultural Structures and Buildings, Soil Science and Plant Nutrition, Animal Science and Animal Breeding and all other topics related to agriculture.

 



The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”


Ege Journal of Agricultural Research is abstracted and indexed in CAB Abstracts, EBSCO, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List and Zoological Record

 

Contact us for your comments and suggestions;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege University Faculty of Agriculture, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

Journal of Agriculture Faculty of Ege University

ISSN 1018-8851 | e-ISSN 2548-1207 | Period Quarterly | Founded: 1964 | Publisher Ege University |
Cover Image

248.236

744.395

Ege Journal of Agricultural Research       


Ege Journal of Agricultural research is published quarterly by the Faculty of Agriculture, Ege University since 1964 with an ISSN Number 1018-8851 and eISSN number 2548-1207.


It is an open access international journal and publishes, in both, Turkish English, full-length original research papers in Horticulture, Plant Protection, Landscape Architecture, Agronomy, Agricultural Economics, Agricultural Machinery and Technologies, Agricultural Structures and Buildings, Soil Science and Plant Nutrition, Animal Science and Animal Breeding and all other topics related to agriculture.

 



The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”


Ege Journal of Agricultural Research is abstracted and indexed in CAB Abstracts, EBSCO, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List and Zoological Record

 

Contact us for your comments and suggestions;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege University Faculty of Agriculture, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

Volume 56 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Tuzlu Koşullarda Mikoriza Uygulamasının Kapya Biberde (Capsicum Annuum L.) Fide Gelişimi ve Antioksidant Enzimler Üzerine Etkisi
  Pages 139 - 146
  Hakan ALTUNLU
 2. The Effects Of Organic and Conventional Farming Systems on Fibres Quality Properties of Some Cotton(Gossypium hirsutum L.) Varieties Under Semi Arid Climatic Conditions of Turkey and Correlations Between Fibre Quality Properties
  Pages 147 - 152
  CEVHER İLHAN CEVHERİ, AHMET YILMAZ
 3. Farklı Vitis Türlerine Mensup Üzüm Çeşit/Genotiplerinde Bazı Fenolik Madde Değişimlerinin Belirlenmesi
  Pages 153 - 161
  Arif ATAK, Zekiye GOKSEL
 4. Elmada Gölgeleme Örtülerinin Meyve Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 163 - 168
  Serra Hepaksoy, Ali Dayıoğlu
 5. Responses of Linoleic and High Oleic Type Sunflower Varieties (Helianthus Annuus L.) to Nitrogen and Potassium Applications
  Pages 169 - 179
  Hakan Çelik, Gürcan Ören
 6. Mercimek (Lens culinaris M.) DEHYDRATION RESPONSIVE ELEMENTBINDING2A (DREB2A) Geninin Kuraklık Stresi Koşullarındaki İfadesinin Belirlenmesi
  Pages 181 - 185
  Melike Bakır
 7. İzmir İli Arıcısının Arı Hastalık ve Zararlılarına Bakışı
  Pages 187 - 193
  Çiğdem Takma, MUSTAFA KÖSOĞLU, ERKAN TOPAL, ASLI ÖZKIRIM, NESLİHAN ÖZSOY TAŞKIRAN, ÜZEYİR KARACA
 8. Küçükbaş Hayvanlarda Pire Sorunu ve Mücadele Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma: Siirt İli Şirvan İlçesi Örneği
  Pages 195 - 204
  Turgay TAŞKIN, Gülşah AKGÜL, Ebru KARAKAYA BİLEN, Cemal Ün, Çağrı Kandemir
 9. Ruderal Plants in Urban and Sub-Urban Walls and Roofs
  Pages 205 - 212
  Emrah Yalçınalp, Alperen Meral
 10. Effect of Different Pipe Wall Thicknesses on Flow Rate of Cylindrical Type Integrated Emitters Used in Drip Irrigation Pipes
  Pages 213 - 220
  Vedat Demir, Hüseyin Yürdem, Arzu Yazgı, Tuncay Günhan
 11. Tahıl Türlerinin Kaba Yem Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 221 - 229
  Erdal ÇAÇAN, Kağan KÖKTEN
 12. Söke Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Tef (Eragrostis teff (Zucc) Trotter) Bitkisinde Farklı Sıra Arası Uzaklarının Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi
  Pages 231 - 239
  Hakan GEREN, Yaşar Tuncer KAVUT, Behçet KIR
 13. Effects of Nitrogen Fixing and Phosphate Solubilizing Bacteria on Plant Development, Number of Bulb, Quality of Bulb of Some Tulip Cultivars
  Pages 241 - 248
  Fazilet PARLAKOVA KARAGÖZ, Atilla DURSUN
 14. Farklı Biçim Zamanlarının Tatlı Darı (Sorgum Bicolor Var. Saccharatum) Çeşitleri Üzerinde Verim ve Bazı Yem Kalite Unsurlarına Etkisi
  Pages 249 - 255
  Hakan Geren, Behçet Kır, Yaşar Tuncer Kavut
 15. Enerji Bitkisi Olarak Kullanılan Filotu (Miscanthus x giganteus)’nda Farklı Azot Seviyelerinin Biyokütle Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Ön Araştırma
  Pages 257 - 262
  Tuğçe ÖZDOĞAN, Hakan GEREN