Journal of Agriculture Faculty of Ege University
Cover Image
ISSN 1018-8851 | e-ISSN 2548-1207 | Period Quarterly | Founded: 1964 | Publisher Ege University |

Ege Journal of Agricultural Research       


Ege Journal of Agricultural research is published quarterly by the Faculty of Agriculture, Ege University since 1964 with an ISSN Number 1018-8851 and eISSN number 2548-1207.


It is an open access international journal and publishes, in both, Turkish English, full-length original research papers in Horticulture, Plant Protection, Landscape Architecture, Agronomy, Agricultural Economics, Agricultural Machinery and Technologies, Agricultural Structures and Buildings, Soil Science and Plant Nutrition, Animal Science and Animal Breeding and all other topics related to agriculture.

 The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”


Ege Journal of Agricultural Research is abstracted and indexed in CAB Abstracts, EBSCO, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List and Zoological Record

 

Contact us for your comments and suggestions;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege University Faculty of Agriculture, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

Journal of Agriculture Faculty of Ege University

ISSN 1018-8851 | e-ISSN 2548-1207 | Period Quarterly | Founded: 1964 | Publisher Ege University |
Cover Image

240.853

708.864

Ege Journal of Agricultural Research       


Ege Journal of Agricultural research is published quarterly by the Faculty of Agriculture, Ege University since 1964 with an ISSN Number 1018-8851 and eISSN number 2548-1207.


It is an open access international journal and publishes, in both, Turkish English, full-length original research papers in Horticulture, Plant Protection, Landscape Architecture, Agronomy, Agricultural Economics, Agricultural Machinery and Technologies, Agricultural Structures and Buildings, Soil Science and Plant Nutrition, Animal Science and Animal Breeding and all other topics related to agriculture.

 The title of the journal should be cited as “Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.”


Ege Journal of Agricultural Research is abstracted and indexed in CAB Abstracts, EBSCO, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TUBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List and Zoological Record

 

Contact us for your comments and suggestions;     ziraatbasinyayin@mail.ege.edu.tr

Ege University Faculty of Agriculture, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE


ege ziraat fakültesi ile ilgili görsel sonucu

Volume 56 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Effects of Different Pre-sized Rooting Blocks and IBA Concentrations on the Rooting of Ramsey Grapevine Rootstock Cuttings
  Pages 1 - 10
  Murat İsfendiyaroğlu, Ege Kacar
 2. Arıcılık Faaliyetinin Ekonomik Yönü Üzerine Bir Analiz: İzmir-Kemalpaşa İlçesi Örneği/Türkiye
  Pages 11 - 20
  Gamze Saner, Zekeriya Onuç, Arda Yanar, Duran Güler
 3. Design and Implementation of Wireless Sensor Network for Monitoring and Controlling of Filter Backflush in Drip Irrigation System
  Pages 21 - 30
  Mehmet Kamil Meriç, Nihat Tunalı
 4. Bingöl Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd) Genotiplerinin Tohum Verimi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 31 - 40
  Kağan Kökten, Mahmut Kaplan, Seyithan Seydoşoğlu, Halit Tutar, Selim Özdemir
 5. Herbisite Dayaniklılık Geni (CP4-EPSP Sentez) Içeren Transgenik Patates Hatlarının Geliştirilmesi
  Pages 41 - 50
  Allah Bakhsh, Safa SÜMER, Ilhom Rahamkulov, Ufuk Demirel, Mehmet Emin Çalışkan
 6. Horozibiği (Amaranthus mantegazzianus)’nde Farklı Azot ve Fosfor Seviyelerinin Ot Verimi ve Bazı Silaj Özelliklerine Etkisi
  Pages 51 - 60
  Zeynep Dumanoğlu, Hakan Geren
 7. İzmir ili Bayındır İlçesi Süs Bitkileri Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi
  Pages 61 - 70
  Handan ÇAKAR, Aslı GÜNEŞ, Özlem AKAT SARAÇOĞLU, Murat BOYACI, Özlem YILDIZ, Hülya AKAT
 8. Antalya Kaleiçi Sokaklarının Bitki Materyali Ve Bitkisel Tasarım Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 71 - 80
  Selma KÖSA
 9. Üzüm çekirdeği, Biberiye, Yeşil çay ve Zeytin yaprağı Ekstraktlarının Fenolik Bileşikleri ve Antioksidan Aktiviteleri
  Pages 81 - 90
  Burcu Aktaş, Hatice Basmacıoğlu Malayoğlu
 10. Farklı Yerel Bezelye (Pisum sativum L.) Hatlarının Bakteriyel Yanıklık Hastalığına Reaksiyonu
  Pages 91 - 100
  Ayşegül Akça, Dürdane Mart, Sümer Horuz, Yeşim Aysan
 11. AQUACULTURE AGRIBUSINESS CLUSTERS FORMATION AROUND NATURAL WATER SOURCES: IMPLICATIONS FOR ECONOMIC PROGRESS IN DELTA STATE, NIGERIA
  Pages 101 - 110
  Felix ACHOJA
 12. The Effects of Sewage Sludge Applications on Growth, Yield and Flower Quality of Limonium sinuatum (Statice) under Salinity Conditions
  Pages 111 - 120
  Hülya Akat, Hakan Altunlu
 13. Türkiye’de Rüzgâr Erozyonu Toprak Duyarlılık Değişkenlerinin Ulusal Ölçekte Belirlenmesi ve Haritalanması
  Pages 121 - 130
  KENAN İNCE
 14. Farklı Oranlarda Keçi Sütü İle Üretilmiş Probiyotik Dondurmaların Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 131 - 140
  Cem Karagözlü, Esra Ayhan
 15. Monokromatik Aydınlatmanın Etlik Piliç Performansı, Kesim Özellikleri ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
  Pages 141 - 150
  Hakan Bayraktar, Zümrüt Açıkgöz, Özge Altan, Figen Kırkpınar