Son Kontrol

SON KONTROL LİSTESİ

 

Makale Türkçe veya İngilizce dillerinden birisi ile genel olarak; Başlık, Öz, Abstract, İngilizce ve Türkçe Anahtar Sözcükler, Giriş, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar ana başlıkları altında hazırlanmış (Yazar eğer isterse Araştırma Bulguları ve Tartışma bölümlerini tek başlık altında hazırlayabilir.) olmalıdır.

 

Makaleyle birlikte "Makale hiçbir yerde yayınlanmamıştır" beyanının bulunduğu tüm makale yazarlarının imzası ve mail adresi olan dilekçe olmalıdır.

 

Makale Microsot Word yazılımıyla; A4 kağıdına kenarlardan 2.5 cm. boşluk olacak şekilde, çift satır aralıklı, Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ve 20 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmış olmalıdır.

 

Yazarlarla ilgili açıklayıcı bilgiler ve diğer dipnotlar rakamla belirtilmiş olmalıdır.

 

Makalenin Türkçe ve İngilizce Başlığı ilk harfleri büyük ve koyu olmalıdır.

 

Tüm şekil ve çizelgelerin Türkçe ve İngilizce başlıkları yazılmış olmalıdır.

 

Yapılandırılmış Öz ve abstract en fazla 200 sözcük olmalıdır.

 

Anahtar Kelime ve Key Words olarak en fazla 4-6 kelime olmalıdır.

 

Makalede her sayfada baştan başlayacak şekilde satır numaraları verilmiş olmalıdır.

 

Ana Başlıklar (Giriş, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar)  tümü büyük harf ile koyu olmalıdır.

 

Alt başlıklar ilk harfler büyük olacak şekilde koyu ve başlıklar numaralandırılmamış olmalıdır.

 

Grafik, harita, fotoğraf, resim ve benzeri sunuşlar “Şekil”; Sayısal değerler ise “Çizelge” ismiyle verilmelidir.

 

Çizelge ve şekil numaraları birbirini izleyen şekilde eksiksiz makale sonunda verilmelidir ve tamamına metin içerisinde yeri belirli ve ayrıca atıf yapılmış olmalıdır.

 

Kaynaklar listesinde yer alan literatürlerin tamamına metin içerisinde atıf yapılmış olmalıdır.

 

Kaynaklar listesinde yer alan literatürler yayın ilkelerinde verilen kurallara göre yazılmış olmalıdır.

 

Kaynaklardaki ve makale içerisindeki bilimsel isimler italik ve ondalık sayılar nokta işareti ile ayrılmış olmalıdır.