Amaç

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin bilimsel yayın organı olup; tarım bilimleri alanında (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni) yapılan araştırmaları yayınlayan uluslararası hakemli ve açık erişimli bir dergidir. TÜBİTAK - ULAKBİM, TR Dizin, Clarivate Analytics-Zoological Record, CAB Abstract, FAO/AGRİS, EBSCO, Google Scholar gibi dizin ve platformlarda taranmakta olup bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşımının ve yaygınlığının artırılması amaçlanmaktadır.

Kapsam

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’ nde Tarım Bilimleri alanında hazırlanan, Türkçe ve İngilizce dillerinde daha önce yayınlanmamış özgün araştırma makaleleri ile kongre kitaplarında özet metni basılmış olan araştırma makaleleri ve derginin amacına uygun derleme (her sayıda 1 adet) makaleler yayınlanır. Derginin makale değerlendirme kriterleri ve süreci ilgili linklerimizde mevcuttur. Dergimizin etik politikası gereği yayımlanmak üzere gönderilen tüm makalelerin içeriği intihal denetimi yazılımı ile kontrol edilmektedir. Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerikler, sonuçlar, yazının etik kurallara uygunluğunun sorumluluğu yazara aittir.