e-ISSN: 2791-8807
Başlangıç: 2021
Yayımcı: Bingöl Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi (IJFAA), dünyanın her yerinden gıda, tarım ve hayvan bilimlerinin tüm yönleriyle ilgili orijinal araştırma çalışmalarının, derlemelerinin ve görüşlerinin çevrimiçi yayınını sağlayan açık erişimli, çevrimiçi bir uluslararası dergidir. Dergimizin makaleleri değerlendirme süreci yaklaşık bir ay olup, dergi, altı ayda bir (yılda iki kez) Mart ve Eylül aylarının sonunda yayımlanır. Derginin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri alanlarındaki çeşitli yeni bulgu ve gelişmeleri hızlı bir şekilde yayınlamaları, paylaşmaları ve tartışmaları için tüm dünyadaki araştırmacı ve akademisyenlere bir platform sağlamaktır. Dergi, Türkçe ve İngilizce yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Ayrıca, makale kabul süresince Dergipark sistemine makale ile birlikte, Telif Hakkı Devir Formu (yazarlar tarafından ıslak imzalanmış ve taranmış) ve Benzerlik Formu da  (Maksimum benzerlik %25 olmalı ve Turnitin veya İThenticate ile taranmalı) yüklenmelidir.