Doğu Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2667-6958 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Hakkari Üniversitesi |


Amaç ve Kapsam

Doğu Fen Bilimleri Dergisi (DOFEBD), fen ve mühendislik alanlarında yapılan  gelişmeleri ve özgün araştırmaları takip etmek ve bu araştırma ve geliştirmelerin akademik çalışmaya dönüştürülmesini sağlamak amacıyla yayın yapan multidisipliner bir dergidir. DOFEBD, ulusal ve uluslararası çalışmalara katkı sağlama amacını güden hakemli bir dergi olup fen bilimleri ve mühendisliğin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını konu edinir. DOFEBD 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce olup yılda iki defa yayınlanmaktadır.


Doğu Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 2667-6958 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Hakkari Üniversitesi |
Kapak Resmi


Amaç ve Kapsam

Doğu Fen Bilimleri Dergisi (DOFEBD), fen ve mühendislik alanlarında yapılan  gelişmeleri ve özgün araştırmaları takip etmek ve bu araştırma ve geliştirmelerin akademik çalışmaya dönüştürülmesini sağlamak amacıyla yayın yapan multidisipliner bir dergidir. DOFEBD, ulusal ve uluslararası çalışmalara katkı sağlama amacını güden hakemli bir dergi olup fen bilimleri ve mühendisliğin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını konu edinir. DOFEBD 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce olup yılda iki defa yayınlanmaktadır.


Tarandığı Dizinler
Index Copernicus (ICI World of Journals) 


Scientific Indexing Services

Asos Indeks

Eurasian Scientific Journal Index