ISSN: 2667-6958
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Hakkari Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Amaç ve Kapsam

Doğu Fen Bilimleri Dergisi (DOFEBD), fen ve mühendislik alanlarında yapılan  gelişmeleri ve özgün araştırmaları takip etmek ve bu araştırma ve geliştirmelerin akademik çalışmaya dönüştürülmesini sağlamak amacıyla yayın yapan multidisipliner bir dergidir. DOFEBD, ulusal ve uluslararası çalışmalara katkı sağlama amacını güden hakemli bir dergi olup fen bilimleri ve mühendisliğin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını konu edinir. DOFEBD 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce olup yılda iki defa yayınlanmaktadır.


Derleme

Biological Activities of Extracts of Gmelina asiatica L.

Araştırma Makalesi

Biebersteinia multifida DC. ve Biebersteinia orphanidis Boiss. (Biebersteiniaceae Stephan) Türleri Üzerinde Karyomorfolojik Araştırma

Araştırma Makalesi

ALTI FARKLI BİTKİ TÜRÜNÜN ALLELOPATİK AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ

Tarandığı Dizinler

Index Copernicus (ICI World of Journals) 


Scientific Indexing Services

Asos Indeks

Eurasian Scientific Journal Index