e-ISSN: 3023-7114
Başlangıç: 2023
Yayımcı: Düzce Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (DUZFAD) uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda en az 2 sayı (Haziran ve Aralık) olarak çıkartılmaktadır. Dergi; bitki koruma, bahçe bitkileri, tarla bitkileri, tarım ekonomisi, tarım makinaları, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal yapılar ve sulama, toprak bilimi ve bitki besleme, zootekni, biyosistem ve gıda bilimi gibi tüm ziraat alanları ile ilgili özgün araştırma makalelerini ve sınırlı sayıda derleme çalışmalarını elektronik ortamda yayımlamaktadır.

DUZFAD, tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak erişim hakkının verilmesi anlamına gelen bir Açık Erişim dergisidir. 

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi by Düzce Üniversitesi is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

download