Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-7871 | e-ISSN 2148-7855 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |


Baş Editör

Doç. Dr. Engin EROĞLU


Dergi Hakkında


2005 yılında kurulmuş olan DÜOD, 2015 yılından itibaren elektronik ortamda basılmakta olup; yılda iki kez (Haziran-Aralık) olmak üzere, Türkçe ve İngilizce dillerinde tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır.


Tarandığı İndeksler


CAB Full-text and Abstracts, EBSCODüzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

ISSN 2148-7871 | e-ISSN 2148-7855 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |
Kapak Resmi


Baş Editör

Doç. Dr. Engin EROĞLU


Dergi Hakkında


2005 yılında kurulmuş olan DÜOD, 2015 yılından itibaren elektronik ortamda basılmakta olup; yılda iki kez (Haziran-Aralık) olmak üzere, Türkçe ve İngilizce dillerinde tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır.


Tarandığı İndeksler


CAB Full-text and Abstracts, EBSCOCilt 16 - Sayı 2 - 30 Ara 2020
 1. Huzurevi Bahçelerinin Yaş Dostu Tasarım Açısından İncelenmesi, Antalya-Türkiye Örneği
  Sayfalar 1 - 15
  Bensu CÜCE, Tahsin YILMAZ
 2. Kentsel Rekreasyonel Alanlardaki Bitki Varlığı; Rize Örneği / Plant Existence in Urban Recreational Areas; Rize Example
  Sayfalar 16 - 44
  Ömer Lütfü ÇORBACI, Gökhan ABAY, Türker OĞUZTÜRK, Merve ÜÇOK
 3. Yığılca (Düzce) Balköy Bal Ormanı Florası
  Sayfalar 45 - 69
  Elif Ayşe YILDIRIM, Neval GÜNEŞ ÖZKAN, Nurgül KARLIOĞLU KILIÇ
 4. Assessment of Basic Green Infrastructure Components as Part of Landscape Structure for Siirt
  Sayfalar 70 - 88
  Huriye Simten SÜTÜNÇ, Ömer Lütfü ÇORBACI
 5. Cephalaria duzceënsis N. Aksoy & R. S. Göktürk ve Seseli resinosum Freyn & Sint. Endemik Taksonlarının Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri ile Bitkilendirmede Kullanılabilme Potansiyelleri
  Sayfalar 89 - 104
  Harun AYDIN, Hülya TORUN, Engin EROĞLU
 6. Antalya’daki Bazı Çocuk Oyun Alanlarının Bitki Materyali ve Bitkisel Tasarım Yönünden Değerlendirilmesi
  Sayfalar 105 - 122
  Selma KÖSA
 7. Termal ve Basınç Uygulamasının Kızılçam Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 123 - 133
  İbrahim BEKTAŞ, Gonca DÜZKALE SÖZBİR, Ayşenur KILIÇ AK, Tuğçe TUNCER
 8. Sürdürülebili Peyzaj Kavraminda Kentsel Altyapi Sistemi: Trabzon Sahil Örneği
  Sayfalar 134 - 147
  Elif BAYRAMOĞLU, Mehlika Gizem DEMİRKIR
 9. Classification of Endemic Plants and Priority Conservation Areas in Küre Mountains National Park (Kastamonu Section)
  Sayfalar 148 - 160
  Bilge TUNÇKOL, Necmi AKSOY, Hasan HAŞAYACAK
 10. Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü Makrofungusları
  Sayfalar 161 - 178
  Sami TEKEL, Beşir YÜKSEL
 11. Güvenlikli Site Sakinlerinin Konut Tercihlerinin İrdelenmesi: Antalya Muratpaşa İlçesi Örneği
  Sayfalar 179 - 195
  Hüseyin Samet AŞIKKUTLU, Latif Gürkan KAYA, Cengiz YÜCEDAĞ, Hatice KOLAK
 12. Ekosistem Hizmetleri Kavramının Havza Ölçeğinde Değerlendirilerek Planlamaya Entegrasyonu
  Sayfalar 196 - 216
  Betül UYGUR ERDOĞAN