e-ISSN: 2687-5594
Başlangıç: 2001
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Arıcılık konusunda başta bal arıları ve arı ürünleri olmak üzere tozlaşma, arı bitkileri, davranış, arı zararlı, parazit ve hastalıkları, arı yetiştiriciliği ve ıslahı, ürün çeşitliliği ve üretim yöntemleri, koloni bakım-besleme ve yönetimi, arı ölümleri, arıcılık malzemeleri, arıcılık ekonomisi v.b. konularda yayınlara öncelik verilen bir dergidir. Ayrıca bireysel ve sosyal olan arı türleri ve sistematik, tozlaşma ekolojisi konularında yayınlarda yapılmaktadır.

Dergimiz:
Tr-Dizin, https://app.trdizin.gov.tr

Scopus, https://www.scopus.com/sourceid/21100967042

Master Journal List- Zoological Record, https://mjl.clarivate.com/

EBSCO, https://www.ebscohost.com/titleLists/aph-journals.htm

SOBIAD, https://atif.sobiad.com/

CAB Indeks, https://www.cabi.org/publishing-products/cab-abstracts/

Türkiye Atıf Dizini, https://www.atifdizini.com/

Acar Index, https://www.acarindex.com/search?type=journal&letter=U

Index Copernicus, https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=67461&lang=pl

Akademindex, https://www.academindex.com/journals/382

Google Scholar, https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jwoFUj8AAAAJ
tarafından taranmaktadır.

Makale işlem, yayınlama ve açık erişim hizmeti ücretsiz sunulmaktadır.
Yayın taslakları yaklaşık 60 gün süre içinde konusunda üç hakemin değerlendirmelerine göre karar verilmektedir. Çift taraflı (yazar ve hakem isimleri gizli) kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

SCImago Journal & Country Rank


2023 - Cilt: 23 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

5. DETERMINING THE QUALITY OF HONEY IN THE REGION OF KOSOVA WITH PHYSIOCHEMICAL ANALYSIS

Önemli Not: Dergimizde yazar-hakem bilgileri iki taraflı gizli tutulduğundan hem yazar ve hem de hakemlerin belgeyi incele kısmında kişisel bilgilerini kaldırdıktan sonra belgeyi sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Akademik teşvik kapsamında makale bilgilerininin  kopyalanmasının sorun olması durumunda dergimizin ana web sayfasının kullanılması bilgilerinize sunulur.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

download 

work is licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.