e-ISSN: 2687-5594
Başlangıç: 2001
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Arıcılık konusunda başta bal arıları ve arı ürünleri olmak üzere tozlaşma, arı bitkileri, davranış, arı zararlı, parazit ve hastalıkları, arı yetiştiriciliği ve ıslahı, ürün çeşitliliği ve üretim yöntemleri, koloni bakım-besleme ve yönetimi, arı ölümleri, arıcılık malzemeleri v.b. konularda yayınlara öncelik verilen uluslararası bir dergidir. Ayrıca bireysel ve sosyal olan arı türleri ve sistematik, tozlaşma ekolojisi konularında yayınlarda yapılmaktadır.

Dergimiz:

Tr-Dizin,

Scopus,

Master Journal List- Zoological Record,

EBSCO,

ProQuest,

SOBIAD ve

Google Scholar tarafından taranmaktadır. 

Crossref üyesiyiz. Makale işlem, yayınlama ve açık erişim hizmeti ücretsiz sunulmaktadır.

Yayın taslakları yaklaşık 60 gün süre içinde  konusunda üç hakemin değerlendirmelerine göre karar verilmektedir. Çift taraflı (yazar ve hakem isimleri gizli) kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Öncelikle orijinal araştırma makaleleri ve sırası ile derleme, kısa not şeklindeki yayın taslakları değerlendirmeye alınmaktadır. Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmesi durumunda yayınlanmaktadır. 

Makale kabul oranı 2021.2 için % 62. 

Scopus Atıf İndeksi:

2020 için 0.4 

2021 için 0.6

Makale taslakları gönderilmeden önce dergimizin yazım kurallarının ayrıntılı olarak incelenmesi ve dergi formatına uygun olarak gönderilmesi önemle rica olunur.


2021 - Cilt: 21 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

3. PHYSICOCHEMICAL ANALYSIS OF SUNFLOWER HONEY FROM BULGARIA

Araştırma Makalesi

8. FORAGING ACTIVITY OF MANAGED BEE POLLINATOR (Apis cerana indica) IN BITTER GOURD CROPPING SYSTEM IN INDIA

Derleme

10. THE POSSIBLE EFFECTS OF HEAVY METALS IN HONEY AS TOXIC AND CARCINOGENIC SUBSTANCES ON HUMAN HEALTH: A SYSTEMATIC REVIEW

Önemli Not: Dergimizde yazar-hakem bilgileri iki taraflı gizli tutulduğundan hem yazar ve hem de hakemlerin belgeyi incele kısmında kişisel bilgilerini kaldırdıktan sonra belgeyi sisteme yüklemesi gerekmektedir.