502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Uludağ Arıcılık Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1303-0248 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |


Uludağ Arıcılık Dergisi arıcılık konusunda başta bal arıları ve arı ürünleri olmak üzere tozlaşma,arı bitkileri, davranış, arı zararlı, parazit ve hastalıkları, arı yetiştiriciliği ve ıslahı, ürün çeşitliliği ve üretim yöntemleri, koloni bakım-besleme ve yönetimi, arı ölümleri, arıcılık malzemeleri v.b. konularda yayınlara öncelik verilen bir dergidir. Bunun yanında bireysel ve sosyal olan arı türleri ve sistematik, tozlaşma ekolojisi konularında yayınlarda yapılmaktadır.

Dergimize yayın için gönderilen yayın taslakları ön incelemeden geçtikten sonra yaklaşık 40 gün süre içinde  konusunda üç hakemin değerlendirmelerine göre karar verilmektedir. Çalışmalar öncelikle orijinal araştırma makaleleri ve sırası ile derleme, kısa not, ve editöre mektup şeklindeki yayın taslakları değerlendirmeye alınmakta ve üç hakem değerlendirmelerinden sonra kabul edilenler yayınlanmaktadır. Dergimizin esas yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce makalelerde kabul edilmesi durumunda yayınlanmaktadır. Tüm makalelerin metin dili Türkçe ise İngilizce veya İngilizce ise Türkçe olarak  genişletilmiş özeti verilmektedir. 

Dergimize yayın için gönderilecek metinlerin yayınlanmamış veya değerlendirme için başka bir dergi veya yayınevine gönderilmemiş olması ve yazarların E-posta adreslerinin olması gerekmektedir. Ayrıca taslak metinler uluslararası Yayıncılık Etiği Kurulu COPE  (Committee on Publication Ethics)  ve ÜAK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Dergimize gönderilen makaleler "IThenticate" ve İntihal programı kullanılarak kontrol edilmektedir. Yayın için kabul edilen makalelerin yayın hakları dergimize devredilmektedir. 


Uludağ Arıcılık Dergisi

ISSN 1303-0248 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi


Uludağ Arıcılık Dergisi arıcılık konusunda başta bal arıları ve arı ürünleri olmak üzere tozlaşma,arı bitkileri, davranış, arı zararlı, parazit ve hastalıkları, arı yetiştiriciliği ve ıslahı, ürün çeşitliliği ve üretim yöntemleri, koloni bakım-besleme ve yönetimi, arı ölümleri, arıcılık malzemeleri v.b. konularda yayınlara öncelik verilen bir dergidir. Bunun yanında bireysel ve sosyal olan arı türleri ve sistematik, tozlaşma ekolojisi konularında yayınlarda yapılmaktadır.

Dergimize yayın için gönderilen yayın taslakları ön incelemeden geçtikten sonra yaklaşık 40 gün süre içinde  konusunda üç hakemin değerlendirmelerine göre karar verilmektedir. Çalışmalar öncelikle orijinal araştırma makaleleri ve sırası ile derleme, kısa not, ve editöre mektup şeklindeki yayın taslakları değerlendirmeye alınmakta ve üç hakem değerlendirmelerinden sonra kabul edilenler yayınlanmaktadır. Dergimizin esas yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce makalelerde kabul edilmesi durumunda yayınlanmaktadır. Tüm makalelerin metin dili Türkçe ise İngilizce veya İngilizce ise Türkçe olarak  genişletilmiş özeti verilmektedir. 

Dergimize yayın için gönderilecek metinlerin yayınlanmamış veya değerlendirme için başka bir dergi veya yayınevine gönderilmemiş olması ve yazarların E-posta adreslerinin olması gerekmektedir. Ayrıca taslak metinler uluslararası Yayıncılık Etiği Kurulu COPE  (Committee on Publication Ethics)  ve ÜAK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Dergimize gönderilen makaleler "IThenticate" ve İntihal programı kullanılarak kontrol edilmektedir. Yayın için kabul edilen makalelerin yayın hakları dergimize devredilmektedir. 


Dizinler