Uludağ Arıcılık Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-5594 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi | http://uludag.edu.tr/agam


Uludağ Arıcılık Dergisi arıcılık konusunda başta bal arıları ve arı ürünleri olmak üzere tozlaşma,arı bitkileri, davranış, arı zararlı, parazit ve hastalıkları, arı yetiştiriciliği ve ıslahı, ürün çeşitliliği ve üretim yöntemleri, koloni bakım-besleme ve yönetimi, arı ölümleri, arıcılık malzemeleri v.b. konularda yayınlara öncelik verilen bir dergidir. Bunun yanında bireysel ve sosyal olan arı türleri ve sistematik, tozlaşma ekolojisi konularında yayınlarda yapılmaktadır. 

Dergimiz ULAKBİM Tr-Dizin, Scopus, Master Journal List- Zoological Record, EBSCO, Proquest, SOBIAD ve Google Scholar tarafından taranmaktadır. Makale ücreti alınmamaktadır.

Dergimize yayın için gönderilen yayın taslakları ön incelemeden geçtikten sonra yaklaşık 40 gün süre içinde  konusunda üç hakemin değerlendirmelerine göre karar verilmektedir. Çalışmalar öncelikle orijinal araştırma makaleleri ve sırası ile derleme, kısa not, ve editöre mektup şeklindeki yayın taslakları değerlendirmeye alınmakta ve kabul edilenler yayınlanmaktadır. Dergimizde Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmesi durumunda yayınlanmaktadır. Tüm makalelerin metin dili Türkçe ise İngilizce veya İngilizce ise Türkçe olarak  genişletilmiş özeti verilmektedir. Makale taslaklarının Mayıs sayısı için en geç 15 Mart ve Kasım sayısı için ise en geç 15 Eylül tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bir sonraki sayı için değerlendirilecektir.

Dergimize yayın için gönderilecek metinlerin yayınlanmamış veya değerlendirme için başka bir dergi veya yayınevine gönderilmemiş olması ve yazarların E-posta adreslerinin, ORCID No.larının olması gerekmektedir. Ayrıca taslak metinler uluslararası Yayıncılık Etiği Kurulu COPE  (Committee on Publication Ethics)  ve ÜAK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Dergimize gönderilen makaleler "IThenticate" ve İntihal programı kullanılarak kontrol edilmektedir. Yayın için kabul edilen makalelerin yayın hakları dergimize devredilmektedir. 


Uludağ Arıcılık Dergisi

e-ISSN 2687-5594 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi | http://uludag.edu.tr/agam
Kapak Resmi


Uludağ Arıcılık Dergisi arıcılık konusunda başta bal arıları ve arı ürünleri olmak üzere tozlaşma,arı bitkileri, davranış, arı zararlı, parazit ve hastalıkları, arı yetiştiriciliği ve ıslahı, ürün çeşitliliği ve üretim yöntemleri, koloni bakım-besleme ve yönetimi, arı ölümleri, arıcılık malzemeleri v.b. konularda yayınlara öncelik verilen bir dergidir. Bunun yanında bireysel ve sosyal olan arı türleri ve sistematik, tozlaşma ekolojisi konularında yayınlarda yapılmaktadır. 

Dergimiz ULAKBİM Tr-Dizin, Scopus, Master Journal List- Zoological Record, EBSCO, Proquest, SOBIAD ve Google Scholar tarafından taranmaktadır. Makale ücreti alınmamaktadır.

Dergimize yayın için gönderilen yayın taslakları ön incelemeden geçtikten sonra yaklaşık 40 gün süre içinde  konusunda üç hakemin değerlendirmelerine göre karar verilmektedir. Çalışmalar öncelikle orijinal araştırma makaleleri ve sırası ile derleme, kısa not, ve editöre mektup şeklindeki yayın taslakları değerlendirmeye alınmakta ve kabul edilenler yayınlanmaktadır. Dergimizde Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmesi durumunda yayınlanmaktadır. Tüm makalelerin metin dili Türkçe ise İngilizce veya İngilizce ise Türkçe olarak  genişletilmiş özeti verilmektedir. Makale taslaklarının Mayıs sayısı için en geç 15 Mart ve Kasım sayısı için ise en geç 15 Eylül tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bir sonraki sayı için değerlendirilecektir.

Dergimize yayın için gönderilecek metinlerin yayınlanmamış veya değerlendirme için başka bir dergi veya yayınevine gönderilmemiş olması ve yazarların E-posta adreslerinin, ORCID No.larının olması gerekmektedir. Ayrıca taslak metinler uluslararası Yayıncılık Etiği Kurulu COPE  (Committee on Publication Ethics)  ve ÜAK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Dergimize gönderilen makaleler "IThenticate" ve İntihal programı kullanılarak kontrol edilmektedir. Yayın için kabul edilen makalelerin yayın hakları dergimize devredilmektedir. 


Cilt 20 - Sayı 1 - 12 Haz 2020
 1. BİNGÖL’DEN TEMİN EDİLEN BALLARDA ICP-MS İLE BAZI TEMEL VE TOKSİK ELEMENTLERİN ANALİZİ
  Sayfalar 1 - 12
  Aydın Şükrü BENGÜ , Mehmet Ali KUTLU
 2. BAZI HAM VE TİCARİ BALLARDA AYIRT EDİCİ PARAMETRE OLARAK İNVERTAZ VE GLUKOZ-OKSİDAZ AKTİVİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 13 - 23
  Hüseyin ŞAHİN , Sevgi KOLAYLI , Mehmet BEYKAYA
 3. TÜKETİLEBİLİR PROPOLİS EKSTRELERİNDE KULLANILAN ÇÖZÜCÜLERİN (MENSTRUMLARIN) DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 24 - 37
  Oktay YILDIZ
 4. FARKLI ÇİÇEK BALLARININ ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 38 - 50
  Aycan ÇINAR
 5. LAND USE CHANGE ASSESMENT FOR BEEKEEPING IN SOUTHEAST ANATOLIA
  Sayfalar 51 - 61
  Fatih SARI , Fatma KOYUNCU SARI
 6. TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDE SONBAHAR DÖNEMİNDE ÜRETİLEN ANA ARILARIN KALİTE KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 62 - 71
  Servet ARSLAN , Mahir Murat CENGİZ
 7. CHEMICAL INVESTIGATIONS ON HONEY PRODUCED IN BINGOL AND SURROUNDINGS
  Sayfalar 72 - 80
  Yılmaz ATEŞ , Semih YAŞAR
 8. FARKLI İLLERDEN TOPLANAN PROPOLİS ÖRNEKLERİNİN KİMYASAL KARAKTERİZASYONU
  Sayfalar 81 - 88
  Şaban KESKİN , Levent YATANASLAN , Semiramis KARLIDAĞ
 9. THE EFFECTS OF MEDICAL AND AROMATIC PLANT EXTRACTS ON SOME PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HONEYBEE (APIS MELLIFERA L.) COLONIES
  Sayfalar 89 - 96
  Yaşar ERDOĞAN , Mahir Murat CENGİZ
 10. BAL ARILARINDA GASTROİNTESTİNAL BAKTERİYEL FLORA
  Sayfalar 97 - 113
  Şengül ALPAY KARAOĞLU , Şeyma SUYABATMAZ , Arif BOZDEVECİ
 11. VARROA MÜCADELESİNDE SENTETİK VE ORGANİK AKARİSİTLERİN KULLANIM OLANAKLARI
  Sayfalar 1 - 1
  Mert DEMİREL , Gizem KESKİN , Nabi Alper KUMRAL