Yazım Kuralları

1. Uludağ Arıcılık Dergisi “Arıcılık ve Arılarla” ilgili tüm konularda; orijinal araştırma, derleme, kısa not, pratiğe ve arıcılıkta sorun çözümüne yönelik uygulamalı araştırma çalışmaları öncelikle tercih edilmektedir. Derginin esas yayın dili Türkçedir fakat İngilizce yayın yapılabilir.

2. Dergide yayınlanacak Akademik yayınların daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış ya da yayın hakkının verilmemiş olması gerekir. Dergide yayınlanan eserlerin her türlü sorumluğu yazarına/yazarlarına aittir. Yayın taslağı yayının orijinal araştırma, derleme veya kısa rapor vb. niteliğini belirten yazı ile birlikte tüm yazarların imzalarının talep edildiği Telif Formu DergiPark üzerinden elektronik ortamda bulunmaktadır. Bu taahhüt yanında makale adı, yazarları, adresleri ve Orcid no. ları ile birlikte kapak sayfası olarak ayrıca gönderilmelidir. Ana metin içinde kör hakemlik için yazar ad ve adresleri olmamalıdır. Yazar adresleri önce bölüm, birim, fakülte, üniversite adı, şehir ülke olarak devam etmelidir.

3. Dergi yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında yayınlanır.

4. Dergiye gelen eserlerden kabul edilenler e-ortamda renkli ve ücretsiz olarak yayınlanır. Kabul edilen makalelerin yayın hakları dergimize aittir.

5. Dergimize gönderilen yayın taslakları üç hakeme gönderilir ve yayınlanması konusu hakem görüşü değerlendirmelerine göre editörler tarafından karar verilir. Hakemlik sisteminde iki taraflı yazar-hakem isimleri gizli tutularak değerlendirme uygulanır. Yayın taslakları isim ve adres olmadan hakemlere gönderilir ve hakem isimleri yazarlar tarafından bilinmez. Gönderilen makalede yazar isim ve adresleri olmamalı bu bilgiler ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir. Ayrıca yayın taslağı gönderilmeden önce word dosyası olarak açıldıktan sonda "belgeyi incele" kısmında kişisel bilgilerin kaldırılması gerekmektedir. Yayına kabul edilen makaleler basım öncesi son kontrol için yazarlara gönderilir ve onaylandıktan sonra yayınlanır.

6. Dergimizde kabul edilen makaleler yayınlanmadan önce IThentica ve İntihal programları tarafından kontrol edildikten sonra uygun olarak kabul edilenler yayınlanmaktadır. Etik ihlali tespit edilmesi durumunda makale ret edilmekte ve bu başvuruyu yapan yazarın aynı makale için başvuruları kabul edilmemektedir.

7. Tüm yazarların adresi, e-posta, ORCID no’larının verilmesi zorunludur.

8. Makaleler hem Word ve hem de pdf formatında gönderilmelidir. Yayınlanması istenen eser dergiye Microsoft Word 2003 ya da üzerindeki versiyonlardan birinde, A-4 sayfa düzeninde, 10 punto, 1,5 aralık, Arial karakterleri ile sağ ve sol 2 cm, alt ve üst 4 cm boşluklu olarak hazırlanmalıdır.

9. Kısaltmalar bahsedildiği yerde tam olarak ve daha sonra kısaltma olarak verilebilir.

10. Kısa özet, hem Türkçe ve hem de İngilizce olarak makalenin başlangıcında verilmeli ve yayının hazırlandığı dilde olmalı ve tercihen 200 kelimeyi geçmemeli, en fazla 5 anahtar kelime olmalı ve latince isimler italik olmalıdır. Anahtar kelimelerin Türkçe karşılıklarını içeren http://www.bilimterimleri.com adresine bakınız. İngilizce yayınlar için Türkçe, Türkçe yayınlar için İngilizce genişletilmiş özet eklenmelidir. Genişletilmiş özet en az 400 kelime Giriş kısmından önce olmalı; Amaç, Gereç-Yöntem, Bulgular ve Sonuç şeklinde düzenlenmelidir. İngilizce kısımların veya ingilizce makalenin dil açısından uzman kişilerin kontrolünden geçtikten sonra gönderilmesi önerilir. Genişletilmiş özetleri Türkçe bilmeyen yazarlar İngilizce olarak ekleyecektir.

11. Makalenin her satırı numaralandırılıp sırayla: Türkçe başlık, İngilizce başlık, Kısa Türkçe Öz ve Anahtar Kelimeler (koyu), Kısa İngilizce Öz ve Anahtar kelimeler (koyu), Genişletilmiş Özet (İngilizce), Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar 10 punto, makale başlığı koyu 14 punto, yazar adları koyu 12 punto, Tablo ve Şekil bilgileri 9 punto olmalıdır. Makale başlığı, Yazar adları ve kurumları (E-posta adresleri ve ORCID No.) ve madde 2. deki beyan ayrı bir kapak sayfası dosyasında olmalıdır. Anahtar kelimeler kısmında her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.

12.  Makalenin birinci dili Türkçe ise başlık büyük harf, ingilizce başlık ise küçük harf, fakat her kelimenin ilk harfi büyük, önce Öz daha sonra Abstract, Extended abstract ve ardından Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar başlık olarak büyük harf olmalıdır. Makalenin birinci dili İngilizce ise büyük harf ingilizce başlık, küçük  harf ilk harfleri büyük Türkçe başlık, Abstract, öz, genişletilmiş özet, hepsi büyük harfle Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion and References olarak devam etmelidir. Yazar bilgileri kapak sayfasından alınıp hakem değerlendirmelerinden sonra eklenecektir.

13. Resimler (Fotoğraf ve çizimler) şekil olarak isimlendirilip Jpeg veya Tiff resim olarak, tablolar ve grafikler Word formatında makale içinde gönderilmelidir. Grafik, şekil ve tablolar için açıklayıcı yeterli bilginin Tablo ise üste, grafik ve şekillerde alt kısmında 9 punto ve 8 punta İngilizce olarak da verilmelidir. Tablo yerine mümkünse grafik formatı tercih edilmeli, tablolar dikey sayfada olacak şekilde düzenlenmelidir. (Türkçe makalelerin Tablo ve grafikler kısmında mümkün olduğunca ilgili kısımlarda İngilizce olarakda verilmesi önemle tavsiye olunur). Resimler yüksek çözünürlüklü ve sayfaya sığacak büyüklükte olmalıdır.

14. Makale Yüksek Lisans veya Doktora tezi ise teşekkür kısmında veya bir proje destekli ise belirtilmelidir.

15. Kaynaklar metin içinde soyadı-yıl sistemi ile (Keskin vd. 2019, Özbek 2018) metin içinde ve metin sonunda ise alfabetik sıraya göre ve varsa makalenin DOI no. ile verilmelidir. Web adresli kaynaklarda erişim tarihi belirtilmeli ve kaynakda yazar varsa yazar soyadına göre veya kurumun yoksa konunun ilk harfine göre sıralanmalıdır. Örneğin; metin içinde kaynak olarak  (Tarım ve Orman Bakanlığı 2019) ve kaynaklar kısmında T harfi baz alınarak yazar soyadı yerine Tarım ve Orman Bakanlığı, konu başlığı, tarih ve erişim tarihi verilecektir.

Kaynaklar aşağıda verilen örnekteki kaynakça sistemindeki gibi olmalı ve bu şekilde atıf için kullanılmalıdır;
Makale: Şirin Y, Çakır HE, Can Z, Yıldız O, Kolaylı S. Bal Arısı Zehrinin Karakterizasyonunda SDS-Page Elektroforez Kullanılabilirliğinin Araştırılması U. Arı D. - U. Bee J. 2016;16(2):49-56, doi.org/10.31467/uluaricilik.379483
Makalede yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 6 isim yazılmalı ve “vd.” eklenmelidir. Derginin kısaltması varsa derginin önerdiği şekilde olmalıdır.
Kitap: Winston M. The biology of the honey bees. Harvard University Press, London, England, 1987, s.1-15.
Kitap Bölümü: Çakmak İ. Ekolojik Arıcılık, Ed. Ak İ, "Ekolojik-Organik Tarımda Hayvancılık" Dora Yayınları, Bursa, 2013, p.271-290.
Çeviri Kitap: Davila GW, Ghoniem GM, Wexner SD, eds. Seçkin B, Ergen A, Aydur E, İnci K, çeviri editörleri. Pelvik Taban Disfonksiyonu: Multidisipliner Bir Yaklaşım. 1.Baskı. Ankara: Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık A.Ş.; 2008. p.109-12.
Tez: Keskin M. Propolis ve özütlerinin kalite parametrelerinin belirlenmesi ve enkapsülasyonu. KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Trabzon, 2018, (erişim tarihi.20.12.2021), https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay
Kongre, Sempozyum: Çakmak, İ. Organik arıcılık ve arı ürünleri. 5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life & Sport, Ankara-Turkey, Book of Proceedings, 02-06 October 2019, p. 1164-1170.
Internet Kaynağı: FAO. Food and agricultural organization of the United Nations. FAOSTAT. http:/www.fao.org, 2021, (Erişim tarihi: 12.04.2021).
Komisyon Raporu: Nordic committee on food analysis. Trace elements As, Cd, Hg, Pb and elements determination by ICP-MS after pressure digestion. Denmark, NMKL-186.2007.

16. Dergimize yayın için gönderilen makalede hakem düzeltmeleri veya önerileri hakem 1-kırmızı, hakem 2-mavi ve hakem 3-sarı olacak şekilde gönderilmelidir. Teknik editörlerin önerdiği düzeltmeler ise istatistik editörü için yeşil ve dil editörü için mor renkte olmalıdır.

17. Makalenin dili Türkçe ise yüklenirken başlık aynı dilde büyük harflerle, İngilizcesi ise ilk harf büyük diğerleri küçük harf olmalı ve aynı dilde özet takip etmeli, makale dili İngilizce ise tersi şekilde olmalıdır.

18. Mali kaynak, yazarların katkıları, etik belge durumu ve herhangi bir tartışmalı durumun olmadığının kapak (yazar) sayfasında belirtilmesi gerekmektedir. Yazarlar, hakem veya editörler arasında tartışma veya çatışma durumu olmasının belgelenmesi durumunda makale editör tarafından sistemden yazara iade edilir. Sorunların çözülmesi durumunda tekrar makale başvurusu yeniden yapılabilir.

19. Makale başvurusunda 3 ayrı dosya olarak; tam metin Makale (makalenin başlığı ve yazar-adres olmaksızın tablo ve grafikler metin içinde), Telif Formu (ilgili kısımlar doldurulmalı ve imzalı) ve Kapak (makale başlığı, yazar bilgileri ve adresleri, anlaşmazlık, mali kaynak, etik belgesi, yazar katkıları, veri sağlama durumu) dosyalarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca Telif formu makale işlemleri bitiminde (kabul olması durumunda) gönderilebilir.

20. Birim olarak uluslararası ölçü ve zaman birimleri kullanımı esastır. Örneğin; kg, gr, m, km, saat, dakika, vb.

21. Rakamlar ve yüzdelik sayılar tam olarak değil yuvarlanarak verilmelidir ve parantezler verine sıra ile { [( )] } kullanılmalıdır. Örneğin; 10.19%, p<0. 005.

22. Ek bilgi word, excel, sunum veya video olarak makaleler için gerekli görülmesi durumunda dergimizin ana sayfasında ilgili sayının yanında ek bilgi Dergi Arşivi-Journal Archive (http://uadubj.uludag.edu.tr/) olarak yayınlanacaktır.

Önemli Not: Dergimizde yazar-hakem bilgileri iki taraflı gizli tutulduğundan hem yazar ve hem de hakemlerin belgeyi incele kısmında kişisel bilgilerini kaldırdıktan sonra belgeyi sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Akademik teşvik kapsamında makale bilgilerininin  kopyalanmasının sorun olması durumunda dergimizin ana web sayfasının kullanılması bilgilerinize sunulur.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

download 

work is licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.