Telif Formu Sözleşmesi

ULUDAĞ ARICILIK DERGİSİ TELİF FORMU SÖZLEŞMESİ

Makale Adı :


I. Yayın taslağının orijinal olduğu, başka bir yerde yayınlanmadığı veya yayın için değerlendirilmekte olmadığı tarafımızdan beyan ve taahhüt ederim/ederiz.
II. Yayın taslağı yayın için kabul edildikten sonra telif haklarının Uludağ Arıcılık Dergisine aktarılmasını beyan ve taahhüt ederim/ederiz.
III. Yayın için hazırlanmış bu makalede ve yapılan çalışmada kanuna aykırı bir durum bulunmadığı ve herhangi bir etik ihlali bulunmadığını beyan ve taahhüt ederim/ederiz.
IV. Makale ile ilgili telif hakkı Uludağ Arıcılık Dergisinde olmakla birlikte yazar/yazarlar patent hakları, makalenin kitap veya başka bir kaynakta yazarları tarafından kullanılması ve ücret talep edilmeden çoğaltılma ve dağıtım hakları saklıdır ve kendilerine aittir.
V. Telif ihlalleri veya kanuna aykırı suç unsurları bulunması halinde olabilecek hukuki davalarda Uludağ Arıcılık Dergisinin ve editörlerin, hakemlerin sorumluluğu olmadığını beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Yazar isimleri (Yazışma yazarı belirtilmeli), Kurum Adresi, E-posta, ORCID No., Cep Tel No. ve İmza/İmzaları
1…………………..

2………………….

3…………………..

4………………….

5………………….

Önemli Not: Dergimizde yazar-hakem bilgileri iki taraflı gizli tutulduğundan hem yazar ve hem de hakemlerin belgeyi incele kısmında kişisel bilgilerini kaldırdıktan sonra belgeyi sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Akademik teşvik kapsamında makale bilgilerininin  kopyalanmasının sorun olması durumunda dergimizin ana web sayfasının kullanılması bilgilerinize sunulur.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

download 

work is licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.