Amaç ve Kapsam

Uludağ Arıcılık Dergimizde  amaç genel olarak arılar ve özelde ise bal arıları konusundaki  akademik çalışmaları konusunda uzman hakemlik sistemi ile değerlendirip araştırmacıların/okuyucuların hizmetine sunmak ve arıcılık konusundaki çalışmaların hız ve kalitesinin  artırılmasına yardımcı olmaktır. Dergimizde arıcılık konusunda orijinal araştırma, derleme, kısa not, editöre mektup şeklinde yayın yapılabilmektedir. Ayrıca dergimizde sayfa sayı sınırı olmayıp araştırma verilerinin tümünün mümkün olduğu kadar ayrıntı ile yayınlama  hizmeti ve ek kullanma imkanı sunulmaktadır.

Uludağ Arıcılık Dergisi kapsam alanı: 

Arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri,

Arı ürünlerinin üretim yöntemleri ve sağlık açısından etkileri,

Arı genetiği ve ıslahı,

Koloni yönetimi,

Arı patolojisi ve tedavi yöntemleri,

Arıcılık ekonomisi,

Tarım ilaçları ve arılar üzerindeki etkileri,

Arı ölümleri ve nedenleri konusundaki çalışmalar,

Arı-bitki ilişkileri ve tozlaşma,

Arıların diğer canlılar ile etkileşimleri ve çevre-iklim faktörlerinin etkileri,

Arıcılık malzemelerinin farklı kullanım alanları ve yeni malzeme geliştirme,Yayımlanma Ayları
Mayıs Kasım

Önemli Not: Dergimizde yazar-hakem bilgileri iki taraflı gizli tutulduğundan hem yazar ve hem de hakemlerin belgeyi incele kısmında kişisel bilgilerini kaldırdıktan sonra belgeyi sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Akademik teşvik kapsamında makale bilgilerininin  kopyalanmasının sorun olması durumunda dergimizin ana web sayfasının kullanılması bilgilerinize sunulur.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

download 

work is licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.