Amaç ve Kapsam

Genel olarak doğadaki ekolojik dengenin sağlanmasında zincirin önemli bir parçası olan sosyal ve bireysel arılar ve özelde ise ekonomik bakımdan insanları yakından ilgilendiren bal arıları ve etkileşim içinde olduğu çevre ve diğer canlılar ile ilişkileri konusundaki çalışmaların yayınlanması ve  araştırmacılar arasında iletişim ve veri akışının sağlanmasına uluslararası seviyede katkı sağlamaktır.

Genel olarak yaban arıları dahil sosyal ve bireysel yaşayan tüm arı türleri ve etkileşim içinde oldukları bitkiler ve diğer canlılar, özelde ise bal arıları ve bal arılarının etkileşim içinde oldukları diğer canlılar ve çevre faktörleri konusundaki çalışmaların yayınlanması derginin yayın kapsamındadır.

Önemli Not: Dergimizde yazar-hakem bilgileri iki taraflı gizli tutulduğundan hem yazar ve hem de hakemlerin belgeyi incele kısmında kişisel bilgilerini kaldırdıktan sonra belgeyi sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Dergimiz yazım kurallarında güncelleme yapılmıştır. Güncelleme 2022.2 sayından itibaren geçerli olacaktır.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

download 

work is licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.