Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yazarlara:
Dergimize yayın için gönderilecek yayın taslaklarının yayınlanmamış (özet hariç) veya yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.  Yayın taslağı IThenticate ve İntihal programı ile kontrol edilmekte ve benzerlik oranı  % 20’ in üzerinde olan yayın taslakları ilgili yazara geri gönderilmektedir.   Yayın taslağında yazarlar arasında isim sırası ve sayısı gibi konularda mutabakat sağlandığı Telif formunda imza ile taahhüt edilmesi gerekmektedir. Yayın taslağı yayın için kabul edildikten sonra veya ön koşulu sağladıktan sonra isim ekleme, çıkarma gibi işlemler yapılmamaktadır.

Dergimize yayın için gönderilen yayın taslakları ön kontrolde istatistik, tekni ve dil editörü tarafından incelenirve ön kontrolden geçtikten sonra çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılarak uzmanlık alanlarında hakem havuzundan seçilerek üç hakeme gönderilir. Hakem ve yazarlar gizli tutulur ve hakem görüşlerine göre yayının kabul ve ret işlemi gerçekleştirilir. Hakemlerin talep etmesi veya editörlerin talebi durumunda ve özellikle büyük düzletme talep edilen yayın taslağı yazarların düzeltmelerinden sonra yeniden hakem görüşüne sunulur. Hakemlerin sayısal olarak kabul veya ret kararlarına göre yayın taslağı kabul veya ret edilmektedir. Bu düzeltmeler yapıldıktan sonra makale taslağı son okuyucu tarafından okunur ve Mizanpaj işlemlerinden sonra son kontrol için yazarlara gönderilir.

Yazarlar yayın taslaklarını ön kontrol sırasında geri çekebilirler. Kabul edilmiş olan yayın taslaklarının telif hakları dergimize geçmekte olduğundan bu aşamadan sonra geri çekilemez. Yayın ücreti talep edilmemektedir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda (kurul adı, sayı, tarih, no) yöntem kısmında, makalenin ilk ve son sayfasıında belirtilmelidir.

Hakemlere:
Hakemlerin tarafsız ve makaleyi ayrıntılı şekilde incelemeleri ve değerlendirmeleri talep edilmekte olup yapmış oldukları değerlendirmeler editörler tarafından değerlendirilmektedir. Her yıl sonunda bu değerlendirmelere göre bazı hakemler listeden çıkarılıp yeni hakemler eklenebilecektir. Dolayısı ile her yıl yeni düzenlemeler yapılarak tarafsız ve çok katkı sağlayan hakemlerin seçim süreci gerçekleştirilir.

Editörlere:
Dergimizin her sayısında daha kaliteli ve atıf sayısı artan makalelerin seçilmesi ve yayınlanması amaçlandığından her yıl sonunda editörlerin çalışmaları ve katkıları derginin sahibi olan “Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezi-AGAM” yönetim kurulunda ve danışma kurulunda değerlendirilip ihtiyaç olması durumunda gerekli değişikliklerin yapılması sağlanır.

Önemli Not: Dergimizde yazar-hakem bilgileri iki taraflı gizli tutulduğundan hem yazar ve hem de hakemlerin belgeyi incele kısmında kişisel bilgilerini kaldırdıktan sonra belgeyi sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Dergimiz yazım kurallarında güncelleme yapılmıştır. Güncelleme 2022.2 sayından itibaren geçerli olacaktır.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

download 

work is licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.