Hakemlik Sistemi

Dergimize yayın için gönderilen yayın taslakları ön kontrolde istatistik editörü, teknik editör ve dil editörü tarafından incelenir ve gerektiğinde talep edilen düzeltmeler yazara iletilir. Ön kontrolden geçen yayın taslakları çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılarak uzmanlık alanlarında hakem havuzundan seçilerek üç hakeme gönderilir. Hakem ve yazarlar gizli tutulur ve hakem görüşlerine göre yayının kabul ve ret işlemi gerçekleştirilir. Hakemlerin talep etmesi veya editörlerin talebi durumunda özellikle büyük düzeltmeler gerektiren yayın taslağı yazarların düzeltmelerinden sonra yeniden hakem görüşüne sunulur. Hakemlerin sayısal olarak kabul veya ret kararlarına göre yayın taslağı kabul veya ret edilmektedir.


Yayın taslağı kabul edilip hakem önerilerine göre hakem düzeltmeleri yapıldıktan sonra makale taslağı son okuyucu olarak genellikle başeditör tarafından okunur ve mizanpaj işlemlerinden sonra son kontrol için yazarlara gönderilir. Yazarlar yayın taslaklarını ön kontrol sırasında geri çekebilirler. Kabul edilmiş olan yayın taslaklarının telif hakları dergimize geçmekte olduğundan bu aşamadan sonra geri çekilemez.


Hakemlerin tarafsız ve makaleyi ayrıntılı şekilde incelemeleri ve değerlendirmeleri talep edilmekte olup yapmış oldukları değerlendirmeler editörler tarafından değerlendirilmektedir. Her makaleden sonra hakem performansı hazır olan form ile değerlendirilir ve yıl sonunda bu değerlendirmelere göre bazı hakemler listeden çıkarılıp yeni hakemler eklenebilecektir. Dolayısı ile her yıl yeni düzenlemeler yapılarak tarafsız ve çok katkı sağlayan hakemlerin seçim süreci gerçekleştirilir.

Önemli Not: Dergimizde yazar-hakem bilgileri iki taraflı gizli tutulduğundan hem yazar ve hem de hakemlerin belgeyi incele kısmında kişisel bilgilerini kaldırdıktan sonra belgeyi sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Akademik teşvik kapsamında makale bilgilerininin  kopyalanmasının sorun olması durumunda dergimizin ana web sayfasının kullanılması bilgilerinize sunulur.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

download 

work is licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.