ISSN: 2458-8377
e-ISSN: 2458-8377
Başlangıç: 1991
Yayımcı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi
 
Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Dergisi özgün bilimsel yayınlara yer vermektedir. Editoryal çalışmalar dışında, yayınlanan tüm makaleler çift-kör hakemlik sürecine tabidir. 1991 yılından bu yana Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayınlanan Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences. Dergimiz Tarım ve Gıda Bilimlerinin herhangi bir yönüyle ilgili yeni görüşler içeren orijinal araştırma makalelerini davet etmektedir. Derginin yayın dili İngilizce'dir.

2024 - Cilt: 38 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Departmental Preferences of Selçuk University Faculty of Agriculture Students Determination of Effective Factors

Araştırma Makalesi

Determination of CAST/MspI Polymorphism in Cattle by PCR-RFLP Method

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.