e-ISSN: 2458-8377
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Dergisi özgün bilimsel yayınlara yer vermektedir. Editöryal çalışmalar dışında, yayınlanan tüm makaleler çift-kör hakemlik sürecine tabidir. 1992 yılından bu yana Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Nisan, Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayınlanan Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences dergisinin yayın dili İngilizce'dir.

2023 - Cilt: 37 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. Ampelographic Characteristics of Grape Varieties Cultivated in Aksaray Province

Araştırma Makalesi

3. Rhizobacteria Increases Growth and Development of Blackberry Saplings

Araştırma Makalesi

12. The Effect of Mycorrhiza Applications on Growth and Yield in Some Strawberry Cultivars under Calcareous Soil Conditions

Araştırma Makalesi

Effect of organo-mineral fertilization on weed infestation and dynamic in upland rice growth in the southern Sudanian zone of Burkina Faso

Araştırma Makalesi

Magnetic Field Treatment in Barley: Improved Salt Tolerance in Early Stages of Development

Araştırma Makalesi

Determination of draft power, PTO power and fuel consumption of single-acting disc harrow driven from PTO

Araştırma Makalesi

General Characteristics of Konya Agricultural Machinery Manufacturing Industry

Araştırma Makalesi

Effects of Egg Albumin Film Containing Coriander Extract on Some Quality Properties of Chicken Drumsticks during Refrigerated Storage

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.