Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1694-7932 | e-ISSN 1694-7932 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/mjavl


MANAS JOURNAL OF AGRİCULTURE VETERİNARY AND LİFE SCİENCES (MJAVL), tarım, veterinerlik ve yaşam bilimleri alanlarındaki özgün araştırma makaleleri ile sınırlı sayıda derleme kabul edilmektedir MJAVL, hakemli bir dergi olup yılda en az iki kez yayınlanan uluslararası, hakemli bir dergidir

Tüm yazılar iki profesyonel hakem tarafından değerlendirilir, Editör ve Editörler Kurulu tarafından incelenir.

Dergide; Türkçe, Kırgızca, Rusça ve İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, kısa notlar, teknik notlar ve derlemeler yayınlanmaktadır. 

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences

ISSN 1694-7932 | e-ISSN 1694-7932 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/mjavl
Kapak Resmi


MANAS JOURNAL OF AGRİCULTURE VETERİNARY AND LİFE SCİENCES (MJAVL), tarım, veterinerlik ve yaşam bilimleri alanlarındaki özgün araştırma makaleleri ile sınırlı sayıda derleme kabul edilmektedir MJAVL, hakemli bir dergi olup yılda en az iki kez yayınlanan uluslararası, hakemli bir dergidir

Tüm yazılar iki profesyonel hakem tarafından değerlendirilir, Editör ve Editörler Kurulu tarafından incelenir.

Dergide; Türkçe, Kırgızca, Rusça ve İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, kısa notlar, teknik notlar ve derlemeler yayınlanmaktadır. 

Cilt 8 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Bazı Çekirdek Kabağı (Cucurbita pepo L.) Islah Hatlarının Bafra Koşullarındaki Performansları
  Sayfalar 1 - 9
  Ertan Sait KURTAR, Musa SEYMEN, Önder TÜRKMEN, Mustafa PAKSOY
 2. Bazı Nitelikli Sanayi Tipi Domates Genotiplerinin Morfolojik Özellikleri
  Sayfalar 10 - 16
  ÜNAL KAL, ÖNDER TÜRKMEN, ERDOĞAN EŞREF HAKKI
 3. Çerezlik Kabak (Cucurbita pepo L.) Hatlarının SSR (Simple Sequence Repeat) Markörleri ile Karakterizasyonu
  Sayfalar 17 - 24
  Necibe Kayak, Önder Türkmen, Ali Tevfik Uncu, Yeşim Dal
 4. Determination of Yield and Some Quality Components of False Flax [Camelina sativa (L.) Crantz] Genotypes Sown on Different Dates in Autumn
  Sayfalar 25 - 34
  Mehmet AKBAŞ, Mustafa ONDER
 5. Economic Performance of Robotic Milking
  Sayfalar 35 - 51
  Aykut ÖRS, Cennet OĞUZ
 6. Effect of Human Factor to Reallocation Phase of Land Consolidation
  Sayfalar 52 - 61
  Tayfun Çay, Ela Ertunç
 7. Enginarda (Cynara scolymus L.) Farklı Sıcaklık Rejimlerinin Fide Kalitesi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 62 - 69
  Hüseyin Namal, Selcan EROĞLU, Levent KESKİN, Önder TÜRKMEN
 8. Farklı Sıcaklık Uygulamalarının Mantarda (Agaricus bisporus (Lange) Sing.) Verim ve Karpofor Özellikleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 70 - 77
  Fatih ERDOĞAN, Mustafa PAKSOY, Musa Seymen, Önder Türkmen
 9. Frezya (Freesia sp.) Kesme Çiçeğinin Yaş Depolama Öncesi ve Sonrası Farklı Konsantrasyonda Sakkaroz İçeren Vazo Solüsyonunda Vazo Ömrünün Araştırılması
  Sayfalar 78 - 83
  Ömür Dündar, Hatice DEMİRCİOĞLU, Okan ÖZKAYA
 10. İris Kesme Çiçeğinin Sakkaroz İçeren Vazo Solüsyonunda Vazo Ömrünün Araştırılması
  Sayfalar 84 - 88
  Ömür Dündar, Hatice DEMİRCİOĞLU, Okan ÖZKAYA
 11. Kırgızistan’ın Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 89 - 97
  Tair ESENALİ UULU, Hüseyin ÖĞÜT, Tamer MARAKOĞLU
 12. Продуктивность пшеницы озимой в зависимости от обработки почвы в условиях Региона Центральной Анатолии Турции
  Sayfalar 98 - 104
  Necdet AKGÜN, Tamer MARAKOGLU, Kazim CARMAN