Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1694-7932 | e-ISSN 1694-7932 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi |


Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences (MJAVL), tarım, veterinerlik ve yaşam bilimleri alanlarındaki özgün araştırma makaleleri ile sınırlı sayıda derleme kabul edilmektedir MJAVL, hakemli bir dergi olup yılda en az iki kez yayınlanan uluslararası, hakemli bir dergidir

Tüm yazılar iki profesyonel hakem tarafından değerlendirilir, Editör ve Editörler Kurulu tarafından incelenir.

Dergide; Türkçe, Kırgızca, Rusça ve İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, kısa notlar, teknik notlar ve derlemeler yayınlanmaktadır. 

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences

ISSN 1694-7932 | e-ISSN 1694-7932 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi |
Kapak Resmi


Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences (MJAVL), tarım, veterinerlik ve yaşam bilimleri alanlarındaki özgün araştırma makaleleri ile sınırlı sayıda derleme kabul edilmektedir MJAVL, hakemli bir dergi olup yılda en az iki kez yayınlanan uluslararası, hakemli bir dergidir

Tüm yazılar iki profesyonel hakem tarafından değerlendirilir, Editör ve Editörler Kurulu tarafından incelenir.

Dergide; Türkçe, Kırgızca, Rusça ve İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, kısa notlar, teknik notlar ve derlemeler yayınlanmaktadır. 

Cilt 10 - Sayı 1 - 24 Haz 2020
 1. Alıç Anaçlarına Yapılan Yenidünya Aşılarında Aşı Başarısının Saptanması
  Sayfalar 1 - 5
  Atila Aytekin POLAT
 2. Potasyum Karbonat ve Bikarbonatın Sclerotium oryzae’nin Misel Gelişimi Üzerine Antifungal Etkisi
  Sayfalar 6 - 10
  Elif YILDIRIM , Muharrem TÜRKKAN , Ramazan ELEVÜLÜ , Mustafa Enes MUKTAR , İsmail ERPER
 3. Mısır (Zea mays L.)’ da Tuz Stresine Karşı Humik Asidin Etkisi
  Sayfalar 11 - 18
  Hüseyin BULUT
 4. Clinical, Histopathological and Parasitological Evaluation of Oestrus ovis Infecting Mountain Goats and Sheep
  Sayfalar 19 - 24
  Emin KARAKURT , Hilmi NUHOĞLU , Barış SARI , Serpil DAĞ , Atila AKÇA , Enver BEYTUT , Hatice Gizem BÜYÜKBAKİ , Burak BÜYÜKBAKİ
 5. Tebuconazole Uygulamalarının Patlıcan (Solanum melongena L.)’da Fide Boyu ve Kalitesine Etkisi
  Sayfalar 25 - 32
  Halil İbrahim ÖZTÜRK , Atilla DURSUN
 6. Comparison of the Agricultural Characteristics of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes based on Irrigated Conditions in Different Locations
  Sayfalar 33 - 42
  Mehmet KARAMAN , Hüsnü AKTAŞ
 7. The Assesment of Body Weight of Sumba Ongole Cattle (Bos indicus) by Body Measurements
  Sayfalar 52 - 57
  Widya PUTRA PUTRA
 8. Ordu İli Kivi Üretim Alanlarındaki Toprak Kökenli Fungusların Tanımlanması ve Patojenisitesi
  Sayfalar 58 - 65
  Nusret ŞAHİN , Muharrem TÜRKKAN
 9. Topraksız Biber (Capsicum annuum L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
  Sayfalar 66 - 72
  Metin AYDIN , Murat DEMİRSOY
 10. El Hijyeni Uygulamaları ve Eldiven Kullanımı Arasındaki İlişki
  Sayfalar 43 - 51
  Meliha GÜREL , Fulya TAŞÇI