Hakkında

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences (MJAVL), tarım, veterinerlik ve yaşam bilimleri alanlarındaki özgün araştırma makaleleri ile sınırlı sayıda derleme, olgu sunumu, kısa notlar ve teknik notlar kabul edilmektedir. MJAVL, hakemli bir dergi olup yılda en az iki kez yayınlanan uluslararası, hakemli bir dergidir

Tüm yazılar iki profesyonel hakem tarafından değerlendirilir, Editör ve Editörler Kurulu tarafından incelenir.

Dergide; Türkçe, Kırgızca, Rusça ve İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, kısa notlar, teknik notlar ve derlemeler yayınlanmaktadır. 

Dergi Kısaltması
Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences (MJAVL) Dergisi'nin kısaltması "Manas J. Agric. Vet. Life Sci."dir.Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Sahipler
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adına

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Dr. Baktıgül KALAMBEKOVA

Editör
Prof. Dr. İsmail ŞEN

Yardımcı Editör
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ZEYNELZADE TEBRİZİ


e-posta : journals@manas.edu.kg, ismail_sen@ manas.edu.kg, kayahan.kucuk@manas.edu.kg

web : https://dergipark.org.tr/en/pub/mjavl
Telefon : +996 (312) 54 19 42 - 46, 67
Faks : +996 (312) 54 19 35