Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1694-7932 | e-ISSN 1694-7932 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Kyrgyz-Turkish Manas University |


"Manas Journal of Agriculture, Veterinary and Life Science" (MJAL) is an international online journal in English, Turkish, Kyrgyz and Russian languages published at least 2 issues per year. The aim of MJAVL is to publish peer reviewed research articles, short communications and review articles in rapidly developing field of agriculture and life science. This is an online open access journal having full access to the research and review papers. Users are allowed to read and download the articles with free of cost.

Owners
On behalf of Kyrgyz-Turkish Manas University

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Prof. Dr. Asılbek KULMYRZAEV

Editor-in-Chief
Prof. Dr. İsmail ŞEN

Associate Editor
Assoc. Prof. Dr. Selahattin ÇINAR

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences

ISSN 1694-7932 | e-ISSN 1694-7932 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Kyrgyz-Turkish Manas University |
Cover Image


"Manas Journal of Agriculture, Veterinary and Life Science" (MJAL) is an international online journal in English, Turkish, Kyrgyz and Russian languages published at least 2 issues per year. The aim of MJAVL is to publish peer reviewed research articles, short communications and review articles in rapidly developing field of agriculture and life science. This is an online open access journal having full access to the research and review papers. Users are allowed to read and download the articles with free of cost.

Owners
On behalf of Kyrgyz-Turkish Manas University

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Prof. Dr. Asılbek KULMYRZAEV

Editor-in-Chief
Prof. Dr. İsmail ŞEN

Associate Editor
Assoc. Prof. Dr. Selahattin ÇINAR

Volume 10 - Issue 2 - Dec 28, 2020
 1. Ordu’da kivi bitkilerinden izole edilen Fusarium türlerinin tanımlanması ve patojenisitesi
  Pages 52 - 59
  Zeynep EVGİN, Muharrem TÜRKKAN
 2. Yerfıstığında Çinko Yaprak Gübresi Uygulamasının Verim Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 60 - 64
  Ahmet YENİKALAYCI, Mehmet ARSLAN
 3. Farklı Azot Dozlarının Kırşehir Sulu Şartlarında Yağlık Ayçiçeğinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri
  Pages 65 - 70
  Ela ÜNLÜYURT, İsmail DEMİR
 4. Kırşehir Ekolojik Koşullarında Bazı Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 71 - 75
  Ali ŞAHİNER, İsmail DEMİR
 5. Kırşehir Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerin Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
  Pages 76 - 83
  Hakan KIR, Bülent ÜNSAL
 6. The Effects Of Dietary Rumen-Protected Choline Supplementation on the Live Weight and Body Condition Score of Dairy Cows During the Transition Period
  Pages 84 - 87
  Mustafa SALMAN, Niyazi ALAN
 7. COVID 19: взгляд студентов Ветеринарного факультета Кыргызско-Турецкого университета «Манас» на дистанционное обучение в условиях пандемии
  Pages 88 - 92
  Askarbek TULOBAEV
 8. Topographic and Morphometric Study on Mental Foramen in Hemshin Sheep for Local Anesthesia
  Pages 93 - 97
  Semine DALGA, Kadir ASLAN
 9. Türkiye Yöresel Yeni Koyun Tipi Of Koyunlarında GDF9 (FecG1) Gen Polimorfizmin PCR-RFLP Yöntemi ile Araştırılması
  Pages 98 - 102
  Koray KIRIKÇI, Mehmet CAM
 10. Keçiboynuzu Posasının Kimyasal Kompozisyonu, İn-Vitro Sindirilebilirliği, Fenolik Bileşikler ve Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi
  Pages 103 - 109
  Hüseyin DEMİRBAŞ, Nurcan ÇETİNKAYA
 11. Kırgızistan'da Merada Yetiştirilen Atların Refah Düzeyini Belirleme Kriterleri
  Pages 110 - 114
  Askarbek TULOBAEV
 12. Kan Beyin Bariyeri ve İlaç Geçiş Modulasyonu
  Pages 115 - 121
  Aidai ZHUNUSHOVA