Amaç ve Kapsam

Amaç
Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences (MJAVL) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin (KTMU) çıkardığı bir dergidir. Dergimiz ilk olarak 2013 yılında yayın hayatına başlamıştır. Türkçe, Kırgızca, İngilizce, Rusça dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Uluslararası, hakemli, alan indeksli, bilimsel ve elektronik bir dergi olan MJAVL, yayınlarında aşağıdaki ilkeleri benimsemiş ve sürekli gelişim göstermeye odaklanmıştır.
- Öncelikli amacımız, dergide yayınlanan makalelerin Cope, Tübitak, YÖK, TR-Dizin, BAYEK gibi kurum ve kuruluşların yönetmelik ve yönergelerine uygun olarak
       1- teknik,
       2- bilimsel,
       3- etik bakımdan belirlediğimiz kriterlere uygun yayın yapmaktır.
- Veterinerlik ve Ziraat alanında uluslararası bağlamda seçkin bilimsel makaleler yayınlamak.
- Açık erişim olanak ve politikası ile bu yayınları insanlığın faydasına sunmak.
- Değerli ve seçkin çalışmalara ücretsiz yayın olanağı sunmak.

Kapsam
Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences (MJAVL): tarım, veterinerlik ve yaşam bilimleri alanlarındaki özgün araştırma makaleleri ile sınırlı sayıda derleme, olgu sunumu, kısa notlar ve teknik notlar kabul edilmektedir. Dergimizde yayınlanacak çalışmaların konuları, son yapılan dergipark güncellemeleri dikkate alınarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
1. Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
2. Bitki Koruma
3. Gıda Bilimleri
4. Hayvansal Üretim
5. Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
6. Tarım Ekonomisi
7. Tarım, Arazi ve Çiftlik Yönetimi
8. Tarımsal Biyoteknoloji
9. Toprak Bilimleri ve Bitki Besleme
10. Veteriner Bilimleri

Biyoloji
1. Bitki Bilimi
2. Biyoinformatik ve Hesaplamalı Biyoloji
3. Biyokimya ve Hücre Biyolojisi
4. Ekoloji
5. Endüstriyel Biyoteknoloji
6. Evrimsel Biyoloji
7. Genetik
8. Hayvan Bilimi
9. Mikrobiyoloji


e-posta : journals@manas.edu.kg, ismail_sen@ manas.edu.kg, kayahan.kucuk@manas.edu.kg
web : https://dergipark.org.tr/en/pub/mjavl
Telefon : +996 (312) 54 19 42 - 46, 67
Faks : +996 (312) 54 19 35


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık