Amaç ve Kapsam

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences (MJAVL) Dergisi, 2013 yılında yayın hayatına başlamış olup, bugüne kadar aralıksız yılda 2 sayı halinde hakemli olarak yayın hayatına devam etmiştir.


Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences (MJAVL), Açık Dergi Sistemi (Open Journal System;OJS) ile araştırma makalelerin on-line olarak kabul etmekte tüm sayılarındaki makalenin sınırsız erişim kolaylıkları ile paydaşların hizmetine sunmaktadır. Bilindiği gibi Açık Dergi Sistemleri abonelik ile dağılım sistemlerine göre ulusal ve uluslar arası ölçekte tüm okuyuculara daha nitelikli izleme olanakları sunarak makalelerin etki düzeyini de arttırmaktadır. OJS sistemleri ayrıca indeksleme, tekrar erişim, serbest erişim, çoğaltma gibi hususlar bakımından araştırmacılara kolaylıkla sunmaktadır.


Ulusal ve uluslararası düzeyde makale kabul eden dergimiz uluslararası kabule sahip çeşitli alan indekslerinde taranmak, TR-Dizin de yer almak için gerekli şartları yerine getirmeye çalışmaktadır. Bundan sonraki yayın hayatında, bilimsellik ve etik kuralları çerçevesinde yoluna devam edecek olan dergimiz, siz değerli bilim adamı ve okuyucularının Türkçe, İngilizce, Kırgızca ve Rusça olarak yazılmış bilimsel araştırmalarını; makale, editöre not, derleme ve araştırma notu şeklinde yayınlamaya devam edecektir.


Dergimizde basılan makalelere araştırmacıların yapacağı atıflar, dergilerimizin ulusal ve uluslararası indekslerce taranması ve kabul görmesi açısından çok önemlidir.

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences (MJAVL) Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup, Tarım, Veterinerlik ve Yaşam Bilimleri ile ilgili tüm alanlarında özgün, yeni ve bilimsel değere sahip orijinal araştırma makaleleri yayımlamaktadır.