Yazım Kuralları

Makale Hazırlama

Makale, Başlık, Özet, Anahtar kelimeler, Giriş, Materyal ve metod, Bulgular, Tartışma  (Bulgular ve Tartışma bölümleri birlikte de verilebilir), Sonuç, Kaynaklar ve eğer gerekli görülüyorsa Teşekkür bölümlerini içermelidir. 

 

 Başlık 

Başlık kısa olmalı ve yeterli düzeyde bilgi içermelidir. Yazar(lar)ın ismi/isimleri, kurum ve adresleri; sorumlu yazara ait e-posta adresi, telefon ve ORCID numaraları da kapak sayfasında verilmelidir. 

 

Özet

Özet, 250-300 kelime arasında olmalı ve tanımlanmamış kısaltmalar içermemelidir. Yazılan dil dışında İngilizce Abstract verilmelidir. 


 

Anahtar Kelimeler

Anahtar kelimeler listesi (altı kelimeyi geçmemek üzere) eklenmelidir. 

 

Metin

Metnin, dipnot ve kaynaklar dahil, Times (New) Roman yazı karakteri kullanılarak MS Word formatında, çift satır aralığında 12 punto harf büyüklüğünde yazılmalıdır. Sayfalar iki yana yaslanmalı ve yanlarda 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Bütün sayfalar ve bütün satırlar numaralandırılmalıdır. Çizelge ve Şekiller metin içerisine yerleştirilmelidir. Dosyalar doc formatında kaydedilmelidir. 

 

Kısaltmalar

Yalnızca standart metrik kısaltmalar kullanılmalı ve kısaltma ilk kullanıldığında kısaltılmamış kelimeyle birlikte, daha sonraki tekrarlarında yalnızca kısaltma yazılacak şekilde yazılmalıdır.

 

Uluslararası sistem birimleri, numaralar

Uluslararası kabul görmüş işaret ve semboller, SI birimleri kullanılmalıdır.

 

Teşekkür

Teşekkür kaynaklar listesinden hemen önce verilmelidir.   

 

Kaynaklar

Basılmış veya basım için kabul edilmiş metin içerisinde değinilmiş yayınlar kaynaklar listesinde verilmelidir. 

 

Metinde alıntı

Metin içerisinde bir kaynağa atıfta bulunulduğunda, kaynağa ait isim ve yayın yılı parantez içinde verilmelidir. 

 (Carey 1993), (Houck and Strauss 1985), (Lou 1987; Meyer et al. 1986; Chi and Liu 1985), (Çakmakcı ve ark. 2017),

 (Şensoy ve Karageçili 2017) 

 

Kaynak Listesi

Kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır. 

 

Dergi makaleleri (süreli yayınlar)

Hilbeck A, Baumgartner M, Fried PM, Bigler F 1998. Effects of transgenic Bacillus thuringiensis corn-fed prey on mortality and development time of immature Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae). J. Environ. Entomol. 27 (2): 480–487. 

 

DOI veri sisteminden alınmış makaleler 

Ma Y, Xiong YL 2009. Antioxidant and bile acid binding activity of buckwheat protein in vitro digests. J. Agric. Food Chem.  57: 4372–4380. DOI:10.1021/jf803670u 

 

Baskıdaki yayınlar 

MacIntosh SC, Stone TB, Sims SR, Hunst PL, Greenplate JT, Marrone PG, Perlak FJ, Fischhoff DA, Fuchs RL (1990). Specificity and efficacy of purified Bacillus thuringiensisproteins against agronomically important insects. J. Invert Pathol. In press. 

 

Kitap 

De Bach P, Rosen D 1991. Biological Control by Natural Enemies, 2nd ed., Cambridge Univ. Press, New York.

Kitap bölümleri 

Juliano SA 2001. Non-linear curve fitting: Predation and functional response curves, pp. 178–196, In: Design and Analysis of Ecological Experiments, 2nd ed. Scheiner SM and Gurevitch J (eds), Chapman and Hall, New York.

 

Sempozyum/Kongre bildirileri 

Sari N, Ekiz H, Yucel S, Yetisir H, Ekbic E, Abak K 1999. Investigation of new protected cultivation melon lines resistant to Fusarium oxysporum f. sp. melonis using dihaploidization. In: Proceedings of the Third Turkish National Horticultural Congress, September 14–17, Ankara, Turkey, pp. 498–503.

 

Web adresinden alıntı 

HADHIA 2009. Annual Summaries. http://www.hoadhia.com/page7.html. (Erişim tarihi: 15 Aralık, 2009).