Dergi Kurulları

Dergi Kurulları

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences
e-ISSN: 1694-7932


Sahipler

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adına

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / alpaslan.ceylan@manas.edu.kg/ Kırgızistan.


Dr. Baktıgul KALAMBEKOVA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / kalambekova@manas.edu.kg/ Kırgızistan.Editör

Prof. Dr. İsmail ŞEN
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-2965-7183ismail_sen@manas.edu.kg/ Türkiye.Editör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Hossein ZEINALZADEH-TABRIZI
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-2319-005X /  h.zeynelzade@manas.edu.kg /Kırgızistan.Alan Editörleri

Prof. Dr. Fatih HATİPOĞLU (Veterinerlik)
Ziraat, Veterinerlik ve Gida Bilimleri
(Gıda Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Hayvansal Üretim, Tarım, Arazi ve Çiftlik Yönetimi)
Selçuk Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-0103-5868 / fatih.hatipoglu@manas.edu.kg / Türkiye.

Prof. Dr. İsmail ERPER (Ziraat)
Ziraat, Veterinerlik ve Gida Bilimleri
(Bitki Koruma, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimleri ve Bitki Besleme, Tarım, Arazi ve Çiftlik Yönetimi)
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-7952-8489 / ismail.erper@manas.edu.kg /Kırgızistan.

Doç. Dr. Şenol YILDIZ (Ziraat)
Ziraat, Veterinerlik ve Gida Bilimleri
(Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Hayvansal Üretim)
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-7072-0087  / senol.yildiz@manas.edu.kg / Kırgızistan.

Doç. Dr. Kadırbay ÇEKİROV
Biyoloji
(Biyokimya ve Hücre Biyolojisi, Ekoloji, Evrimsel Biyoloji, Genetik)
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-6146-6750 / kadyr.chekirov@manas.edu.kg / Kırgızistan.

Yrd. Doç. Dr. Yilmaz KAYA
Biyoloji
(Bitki Bilimi, Biyoinformatik ve Hesaplamalı Biyoloji, Endüstriyel Biyoteknoloji, Hayvan Bilimi, Mikrobiyoloji)
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0003-1506-7913 / yilmaz.kaya@manas.edu.kg /Kırgızistan.Yayın Kurulu

Prof. Dr. İsmail ERPER
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-7952-8489ismail.erper@manas.edu.kg /Kırgızistan.


Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-1633-6217tinatin.doolotkeldiyeva@manas.edu.kg/ Kırgızistan.


Prof. Dr. Askarbek TÜLOBAYEV
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0003-1349-6511askarbek.tulobayev@manas.edu.kg / Kırgızistan.


Prof. Dr. Hasan Hüseyin ARI
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-7168-4014hari@cumhuriyet.edu.tr / Kırgızistan.


Doç. Dr. Şenol YILDIZ
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-7072-0087senol.yildiz@manas.edu.kg / Kırgızistan.


Doç. Dr. Nazgül İMANBERDİYEVA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-0280-6775nazgul.imanberdieva@manas.edu.kg / Kırgızistan.


Doç. Dr. Kadırbay ÇEKİROV
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-6146-6750kadyr.chekirov@manas.edu.kg / Kırgızistan.


Yard.Doç.Dr. Nariste KADIRALİEVA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-7458-2873nariste.kadyralieva@manas.edu.kg / Kırgızistan.Bilim – Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abuzer TAŞ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-7326-1768abuzertas@yyu.edu.tr/ Türkiye.


Prof. Dr. Ali RİŞVANLI
Fırat Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-5653-0025arisvanli@firat.edu.tr / Türkiye.


Prof. Dr. Ahmet AKSOY
Akdeniz Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-9696-7122aksoy@akdeniz.edu.tr/ Türkiye.


Prof. Dr. Ahmet AYGUN
Kırgızistan-Türkive Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-6321-0350ahmet.aygun@manas.edu.kg /Kırgızistan.


Prof. Dr. Ahmet KURUNÇ
Akdeniz Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-1983-8415akurunc@akdeniz.edu.tr/ Türkiye.


Prof. Dr. Ahmet ŞEKEROGLU
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-1896-2449ahmet.sekeroglu@ohu.edu.tr / Türkiye.


Prof. Dr. Albert Kamilovich GALIULLIN
Kazan Ulusal Veteriner Akademisi / https://orcid.org/0000-0003-2868-0629albert-954@mail.ru/ Rusya.


Prof. Dr. Askarbek TÜLOBAYEV
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0003-1349-6511 askarbek.tulobayev@manas.edu.kg / Kırgızistan.


Prof. Dr. Atilla ŞİMŞEK
Selçuk Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-5117-501Xasimsek@selcuk.edu.tr/ Türkiye.


Prof. Dr. Canan CAN
Gaziantep Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-0473-1914can@gantep.edu.tr / Türkiye.


Prof. Dr. Dürdane YANAR
Gaziosmanpaşa Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0003-2517-1538durdane.yanar@gop.edu.tr/ Türkiye.


Prof. Dr. Gulmira DZHANABEKOVA
Kazak Ulusal Tarım Üniversitesi /https://orcid.org/0000-0002-0012-8990 / gulmira.janabekova@kaznaru.edu.kz / Kazakistan.


Prof. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-4340-0886 / gurmanbekova@manas.edu.kg / Kırgızistan.

 

Prof. Dr. Hasan ALPAK
İstanbul Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-1129-971Xalpak@iuc.edu.tr/ Türkiye.


Prof. Dr. Hasan Hüseyin ARI
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-7168-4014hari@cumhuriyet.edu.tr/ Kırgızistan.


Prof. Dr. Hüseyin GÖÇMEN
Akdeniz Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-3562-1398gocmen@akdeniz.edu.tr/ Türkiye.

Prof. Dr. İsmail ERPER
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-7952-8489ismail.erper@manas.edu.kg /Kırgızistan.


Prof. Dr. İsmail ŞEN
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-2965-7183ismail_sen@manas.edu.kg / Türkiye.


Prof. Dr. Itamar GLAZER
Tarımsal Araştırma Kurumu (ARO) / https://orcid.org/0000-0002-4549-0096glazerit@volcani.agri.gov.il/ İsrail.


Prof. Dr. Mahdi ARZANLOU
Tabriz Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-6159-3629crous@cbs.knaw.nl / İran.


Prof. Dr. Metin BAYRAKTAR
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-7780-2982metin.bayraktar@manas.edu.kg / Kırgızistan.


Prof. Dr. Miray Arlı SÖKMEN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-4963-9070mirays@omu.edu.tr/ Türkiye.


Prof. Dr. Murat KİBAR
Artvin Çoruh Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-8879-4121muratkibar@artvin.edu.tr/ Türkiye.


Prof. Dr. Nalan ÖZDAL
Yüzüncü yıl Cumhuriyet Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-7140-004Xnalan.ozdal@manas.edu.kg / Türkiye.


Prof. Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI
İstanbul Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-7129-3045nermin@istanbul.edu.tr/ Türkiye.


Prof. Dr. Osman ERGANİŞ
Selçuk Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-9340-9360erganis@selcuk.edu.tr / Türkiye.


Prof. Dr. Önder TÜRKMEN
Selçuk Üniversitesi /https://orcid.org/0000-0003-3218-6551turkmen@selcuk.edu.tr / Türkiye.


Prof. Dr. Rabia HAOUALA
Chott Meriem Yüksek Tarım Enstitüsü / https://orcid.org/0000-0002-3473-4323office@era-learn.eu / Tunus.


Prof. Dr. Thomas WITTEK
Viyana Veteriner Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-6113-8458thomas.wittek@vetmeduni.ac.at / Avusturya.


Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-1633-6217tinatin.doolotkeldiyeva@manas.edu.kg / Kırgızistan.


Prof. Dr. Turan CİVELEK
Afyon Kocatepe Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-4819-3484t.civelek@aku.edu.tr / Türkiye.


 Prof. Dr. Younes REZAEE DANESH
Urmiye Üniversitesi/ https://orcid.org/0000-0003-1060-0264 / y.rdanesh@urmia.ac.ir /İran

Doç. Dr. Arzu AKÇAL
Antalya Yaşam Hastanesi / https://orcid.org/0000-0002-1234-9029info@docdrarzuakcal.com / Türkiye


Doç. Dr. Bülent ESKİN
Aksaray Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-7990-4138b_eskin@hotmail.com / Türkiye.


Doç. Dr. Damla ARSLAN ACARÖZ
Afyon Kocatepe Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-9230-6725 darslan@aku.edu.tr / Türkiye.


Doç. Dr. Hamid HATAMI MALEKI
Maragheh Üniversitesi / https://www.orcid.org/0000-0001-7179-861X / hatamimaleki@yahoo.com / İran


Doç. Dr. İsfendiyar DARBAZ
Yakın Doğu Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-5141-8165isfendiyar.darbaz@neu.edu.tr/ Türkiye.


Doç. Dr. Murat CUNISOV
Ahmet Yesevi Üniversitesi / murat.zhunusov@ayu.edu.kz / Kazakistan.


Doç. Dr.. Mojgan FARZAMİSEPEHR
İslami Azad Üniversitesi / https://www.orcid.org/0000-0002-6976-1233 / farzamisepehr@iau-saveh.ac.ir / İran

Doç. Dr. Volkan ALTAY
Mustafa Kemal Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0003-2450-6914valtay@mku.edu.tr/ Türkiye.


Yard. Doç. Dr. Fatih Ramazan İSTANBULGİL
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-9610-2797fatih.ramazan@manas.edu.kg/Kırgızistan.


Yard.Doç.Dr. Nariste KADIRALİEVA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0001-7458-2873 /  nariste.kadyralieva@manas.edu.kg / Kırgızistan.


Yrd. Doç. Dr. Seyyedeh-Somayyeh SHAFİEİ-MASOULEH
Tarımsal Araştırma, Eğitim ve Yayım Organizasyonu / https://orcid.org/0000-0001-5455-0970 / shafiee.masouleh@areeo.ac.ir /İranRedaksiyon
Türkçe:         Ayşe ADIGÜZEL / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ayse.adiguzel@manas.edu.kg , Kırgızistan.

                        Murat ATAR / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, murat.atar@manas.edu.kg , Kırgızistan.

                        Özkan ÇELİK / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ozkan.celik@manas.edu.kg , Kırgızistan.


Kırgızca:     Venera TURATBEK KIZI / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, venera.turatbekkizi@manas.edu.kg , Kırgızistan.

                        Toyçubay ÜSÖNALİYEV / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, toycubay.usonalıev@manas.edu.kg, Kırgızistan.


İngilizce:     Gulnara APSAMATOVA / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, gulnara.apsamatova@manas.edu.kg, Kırgızistan.

                        Aida ASILBEKOVA / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, aida.asybekova@manas.edu.kg ,  Kırgızistan.

                        Tolkun MUSAEVA / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, tolkun.musaeva@manas.edu.kg,  Kırgızistan.

                        Aynura AHMATOVA / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, aynura.ahmatova@manas.edu.kg, Kırgızistan.

                        Zarina CAYLOBAYEVA / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, zarina.caylobayeva@manas.edu.kg,Kırgızistan.


Rusça:     Anara BAYIZBEKOVA / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, anara.bayizbekova@manas.edu.kg, Kırgızistan.


Mizanpaj

Arş. Gör. Tair ESENALİ UULU
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / https://orcid.org/0000-0002-7550-9931tair.esenaliuulu@manas.edu.kg / Kırgızistan.


Aziz BEGALİYEV
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / aziz.begaliyev@manas.edu.kg / Kırgızistan.Teknik Destek

Kayahan KÜÇÜK
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, kayahan.kucuk@manas.edu.kg, Kırgızistan.


Yusuf GÜNDÜZ
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, yusuf.gunduz@manas.edu.kg,Kırgızistan.Yayın Periyodu
Yılda en az iki kez yayımlanan “Manas Tarım, Veteriner ve Yaşam Bilimleri Dergisi” hakemli bir dergi olup yayımlanan makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir.

Yazışma Adresi


e-posta    : journals@manas.edu.kg, ismail_sen@ manas.edu.kg, kayahan.kucuk@manas.edu.kg
web            : https://dergipark.org.tr/en/pub/mjavl
Telefon      : +996 (312) 54 19 42 - 46, 67
Faks           : +996 (312) 54 19 35

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi
Manas Tarım, Veteriner ve Yaşam Bilimleri Dergisi
Cengiz Aytmatov Caddesi No: 56, 720044
Bişkek, Kırgızistan
ISSN-1694-7932