DÜSTAD Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2687-637X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Durmuş Ali ARSLAN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/dustad


DÜSTAD Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi 

(WOJHENS World Journal of Health & Natural Sciences) 

Uluslararası Hakemli Bir Akademik Dergidir.

Tarandığı İndeksler:

INDEX COPERNICUS - ICI World of Journals, ICI Journals Master List Database, ASOS İndeks, Acarindex, AJI AcademiC Journal Index, ...


ÖRNEK MAKALE ŞABLONU DÜSTAD DÜNYA SAĞLIK VE TABİAT ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Yukarıdaki örnek makaleyi bilgisayarınıza indirip, şablonunu kendi makalenize uyarlayabilirsiniz.

DÜSTAD Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi

ISSN 2687-637X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Durmuş Ali ARSLAN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/dustad
Kapak Resmi


DÜSTAD Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi 

(WOJHENS World Journal of Health & Natural Sciences) 

Uluslararası Hakemli Bir Akademik Dergidir.

Tarandığı İndeksler:

INDEX COPERNICUS - ICI World of Journals, ICI Journals Master List Database, ASOS İndeks, Acarindex, AJI AcademiC Journal Index, ...


ÖRNEK MAKALE ŞABLONU DÜSTAD DÜNYA SAĞLIK VE TABİAT ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Yukarıdaki örnek makaleyi bilgisayarınıza indirip, şablonunu kendi makalenize uyarlayabilirsiniz.

Cilt 2021 - Sayı 2 - 8 Şub 2021
 1. The Effect of Adding Dexamethasone and dexketoprofen to lidocaine in anesthesia and postoperative analgesia as a regional intravenous anesthesia technique
  Sayfalar 10 - 27
  Osman ÇİÇEKLER, İbrahim GÜMÜŞ, Taylan AKKAYA
 2. Sağlıklı Genç Gönüllülerde Dış Kulak Morfometrisinin Foto Analizi ile Boy, Cinsiyet ve Vüçut Kitle İndeksi Arasındaki Korelasyonun İncelenmesi
  Sayfalar 28 - 45
  Gülay AÇAR
 3. Muhtemel Medial Kompartman Osteoartrit Ön Tanısı ile Ortoröntgenografi Çekilen Hastalarda, Femur/Tibia Oranı ve Alt Ekstremite Mekanik Aks Deviasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 46 - 60
  Arif KESKİN, Aynur ÇİÇEKCİBAŞI, Kürşad AYTEKİN, Gülay AÇAR
 4. Yetişkin Yaş Grubunda Özofagus Yabancı Cisimleri Kurban Bayramı Döneminde Artıyor Mu?
  Sayfalar 61 - 72
  Gürcan ŞİMŞEK, Mehmet Eşref ULUTAŞ, Alpaslan ŞAHİN, Kemal ARSLAN
 5. Effects of Age and Gender on Post Dural Punctral Headache.
  Sayfalar 73 - 82
  Abdullah CELEP, Aydın MERMER, Mehmet Selçuk ULUER
 6. Can changes in platelet count, mean platelet volume, and platelet distribution width be used to determine the post dural puncture headache?
  Sayfalar 83 - 93
  Aydın MERMER, Abdullah CELEP, Mehmet Selçuk ULUER
 7. Evaluation of Acute Pancreatitis etiology and prognosis: Our results of ten years-Retrospective study
  Sayfalar 94 - 102
  Mehmet Aykut YILDIRIM
 8. Our Pancreaticoduodenectomy experiences: Analysis of Single Center Results for Five Years
  Sayfalar 103 - 112
  Mehmet Aykut YILDIRIM, Ömer KİŞİ
 9. The clinical significance of D-dimer/troponin T ratio in patients with pulmonary thromboembolism
  Sayfalar 113 - 126
  Ahmet Burak ERDEM, Bahattin IŞIK