Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |


Dergimiz 2008 yılından itibaren ECONLIT ve 2012 yılından itibaren EBSCOhost uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.


Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimiz 2008 yılından itibaren ECONLIT ve 2012 yılından itibaren EBSCOhost uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.


Sayı 54 - 31 Ara 2019
 1. İş analitiği ve değer zinciri: Detaylı ve sistematik bir literatür taraması
  Sayfalar 1 - 24
  Emrah BİLGİÇ , Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU , Gülgönül BOZOĞLU BATI
 2. Borsa İstanbul’un gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsaları ile eşbütünleşme analizi
  Sayfalar 25 - 45
  Fatih GÜZEL , Okyay Uçan , Melek Acar
 3. Sürekli denetim yöntemi olarak bankalarda merkezden denetimin hile ile mücadelede önemi: Personel üzerinde nitel bir araştırma
  Sayfalar 46 - 74
  İsmail KABAN , Mustafa GÜL
 4. Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisi için bir uygulama
  Sayfalar 75 - 88
  Levent KORAP
 5. Doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme: OECD ülkeleri için panel eşik değer analizi
  Sayfalar 89 - 113
  Özgür KOÇBULUT , Halil ALTINTAŞ
 6. Türkiye’de emek, sermaye ve enerji arasındaki ikame esnekliği: Translog üretim fonksiyonu yaklaşımı
  Sayfalar 114 - 137
  Mehmet SONGUR
 7. İş yerinde duygusal taciz (mobbing) ve yaşam doyumu ilişkisi: Burdur ilinde bir araştırma
  Sayfalar 138 - 159
  Hande AKDEMİR , Mehmet Ali TAŞ , Hüseyin ÇİÇEK
 8. Türk işletme gruplarında kurumsal yönetişim mekanizmalarının ortak yönetim kurulu üye profilleri üzerindeki etkileri
  Sayfalar 160 - 192
  Tülay İLHAN , Tarhan OKAN , Merve ÖZDEN
 9. Öz-yeterlilik algısı, yaşam doyumu ve bir role tutulma etkileşimi: Sosyal bilişsel bir yaklaşım
  Sayfalar 193 - 207
  Onur KÖKSAL , Murat GÜLER , Fatih ÇETİN
 10. Ahilik teşkilatı ve Anadolu Türk şehirlerinin iktisadi yapısı: Kayseri üzerine bir değerlendirme
  Sayfalar 208 - 230
  Ekrem ERDEM
 11. İş amaçlı akıllı telefon kullanımı ve iş - ev hayatı dengesi ilişkisi: İşkolikleşmenin aracı değişken etkisi
  Sayfalar 231 - 252
  Serkan EREBAK , Ömer Erdem KOÇAK
 12. Beşeri sermaye ile makro ekonomik ve teknolojik unsurların uluslararası rekabet gücüne etkisi
  Sayfalar 253 - 271
  Salih Çağrı İLKAY , Hayriye ATİK
 13. Cep telefonu pazarında müşteri memnuniyetini etkileyen faktörlerin ACSI modeliyle araştırılması
  Sayfalar 272 - 290
  Erkan ARI , Veysel YILMAZ , Gizem ÇELME KABAKÇI
 14. Pilotlar üzerinde iş tatmini ve motivasyon ölçme aracının geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
  Sayfalar 291 - 313
  Tüzün Tolga İNAN
 15. Türk ekonomisinde bütçe açığı ve enflasyon ilişkisinin sınır testi yaklaşımı ile eş-bütünleşme analizi
  Sayfalar 314 - 342
  Gökçe MARAŞ , Cüneyt DUMRUL
 16. Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinde gelir dağılımı yakınsaması: SPSM yönteminden kanıtlar
  Sayfalar 343 - 366
  Murat BELKE , Harun KAYA , Süleyman Bolat
 17. Çin örgüt kültürü: Geçmişten bugüne bir değerlendirme
  Sayfalar 367 - 391
  Tülin TUNÇ
 18. Pazar büyüklüğü etkisi ve endüstri içi ticaret ilişkisi: OECD ülkeleri için sektörel panel veri analizi
  Sayfalar 392 - 416
  Aykut ŞARKGÜNEŞİ , Hülya MİSER
 19. İşletmelerin inovasyon yapmalarına engel olan faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Erzincan organize sanayi bölgesi örneği
  Sayfalar 417 - 446
  Serkan DEMİRDÖĞEN
 20. Döviz balonlarının tespitine yönelik bir analiz: Türkiye örneği
  Sayfalar 447 - 460
  Muharrem AFŞAR , Aslı AFŞAR , Emrah DOĞAN
 21. Çin’in ekonomik büyümesinde ivme kaybı: İhracat-kamu harcamaları etkisi, Toda-Yamamoto nedensellik testi
  Sayfalar 461 - 486
  Dilek TEMİZ DİNÇ
 22. Yeşil tüketici değerinin tatil tercihine etkisinde değişiklik arayışının aracılık rolü: Adana ilinde yapılan bir araştırma
  Sayfalar 487 - 507
  Oya YILDIRIM , A. Celil ÇAKICI
 23. Finansal istikrarı sağlamada uluslararası rezervler önemli bir araç mıdır?
  Sayfalar 508 - 525
  Tayfur BAYAT , Şebnem TAŞ
 24. Türkiye-Mısır ilişkilerinde ekonomik dinamiklerin etkisi
  Sayfalar 526 - 559
  Fatma SARIASLAN
Dizinler
Google Scholar

Google Scholar istatistikleri için tıklayınız