Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |


Dergimiz 2008 yılından itibaren ECONLIT ve 2012 yılından itibaren EBSCOhost uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.


Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimiz 2008 yılından itibaren ECONLIT ve 2012 yılından itibaren EBSCOhost uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.


Sayı 58 - 30 Nis 2021
 1. Banka Dışı Finansal Kurumlarda Karlılık Oranlarını Etkileyen Makro ve Mikro Düzeydeki Faktörler
  Sayfalar 1 - 34
  Bilgehan TEKİN, Erol YENER
 2. Türkiye’ de Katılım Sigortacılığı ve Gelişimi
  Sayfalar 35 - 58
  Muhammed Hadin ÖNER
 3. Tüketicilerin Algıladığı Kıtlığın Plansız Satın Alımlarına Etkisi: Çoklu Grup Analiziyle Bir İnceleme
  Sayfalar 59 - 84
  Cansu TOR KADIOĞLU
 4. Örgütsel Ekoloji Kuramına Güncel Bir Bakış: Kamu İktisadi Teşekküllerinin Küresel Pazarlardaki Rolü
  Sayfalar 85 - 106
  Bora COŞAR
 5. İşe Adanmışlık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Meta-Analiz Çalışması
  Sayfalar 107 - 136
  Seval AKSOY KÜRÜ, Oya ERDİL
 6. Türkiye’nin Demiryolu Yük Taşımacılığı Talebinin Zaman Serisi Analizi ile Tahmini
  Sayfalar 137 - 154
  Özlem KARADAĞ ALBAYRAK
 7. Yeşil Pazarlama Bilgi Düzeyi ve Yaşam Tatmininin Yeşil Ürün Satın Alma Davranışına Etkisi: Kuşaklararası Bir Araştırma
  Sayfalar 155 - 176
  Davut KARAMAN
 8. İnvestigation of Organic Food Consumption Behavior in The Context of S-O-R Theory: The Case of Antakya-Hatay
  Sayfalar 177 - 196
  Tülin URAL, Oğuz OYPAN
 9. Econometric Analysis of Foreign Trade Between Turkey and China Within The Scope of İncome and Price Elasticities
  Sayfalar 197 - 220
  Mehmet Barış ASLAN
 10. Covid-19 Nedeniyle Evden Çalışma Sürecinde Performans Değerlemesi: Bir Kamu Kurumu Çağrı Merkezi Örneği
  Sayfalar 221 - 240
  Zübeyir ÖZÇELİK
 11. The Macroeconomic Determinants of The Housing Prices in Turkey
  Sayfalar 241 - 264
  Reşat Can AKKAY
 12. Firma Dinamiklerinin İnovasyon ve Büyüme İlişkisindeki Rolü: En Yüksek Ar-Ge Yatırımcısı Firmalar Üzerine Ampirik Kanıtlar
  Sayfalar 265 - 300
  Ahmet KÖSEOĞLU, Ekrem ERDEM
 13. Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliğinin Dijital Medya Platformlarının Algılanan Tüketici Temelli Marka Değeri Ve Marka Tutumu Üzerine Etkisi: Covıd-19 Döneminde Netflıx Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 301 - 332
  Fatih ŞAHİN, Cevat SÖYLEMEZ
 14. Dünyanın En İşlek Havalimanlarının Pıprecıa-E, Smart Ve Marcos Yöntemleri İle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 333 - 352
  Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Murat Kemal KELEŞ, Barış IŞILDAK
 15. Gıda Taşımacılığı Sektörünü Etkileyen Kriterlerin Analizi
  Sayfalar 353 - 366
  Ayşegül TAŞ, Melih GÜNDÜZ
 16. Does the Aging Population Become a Constraint to the Growth of Turkish Economy? New Evidence from Time Series Analysis
  Sayfalar 367 - 398
  Eyyup ECEVİT, Murat ÇETİN, Özge YILDIZ, Rabia DOĞAN
 17. Mali Yorgunluk: Türkiye İçin Bir Uygulama
  Sayfalar 399 - 418
  Fatih AKBAYIR
 18. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Van İli Örneği
  Sayfalar 419 - 444
  Yasin KILIÇLI, Abdurrahman ÇALIK
Dizinler
Google Scholar

Google Scholar istatistikleri için tıklayınız

q4hCDj.jpg