ISSN: 1301-3688
e-ISSN: 2630-6409
Başlangıç: 1981
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Erciyes Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimiz 2008 yılından itibaren ECONLIT ve 2012 yılından itibaren EBSCOhost uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.


2021 - Sayı: 59

Araştırma Makalesi

TIBBİ CİHAZ KULLANIM DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Araştırma Makalesi

BELEDİYE ÇALIŞANLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

Düşük Maliyetli Havayolu İşletmelerinde Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen Havayolu Sektörüne Özgü Operasyonel Oranların Analizi

Araştırma Makalesi

KİLİT DENETİM KONULARI (KDK) STANDARDI UYGULAMASI İLE BAĞIMSIZ DENETİM KALİTE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Araştırma Makalesi

MÜLTECİLERE YÖNELİK YEREL ENTEGRASYON POLİTİKALARINDA ÇOK DÜZEYLİ YÖNETİŞİM UYGULAMALARI

Araştırma Makalesi

Simio ile çalışma stratejilerinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinin benzetimi: Banka Örneği

Araştırma Makalesi

Finansal Tablo Manipülasyonlarının Tespitinde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması

Araştırma Makalesi

Platon’un Devlet’ini Bir Siyasal Program Olarak Okuma Girişimi

Araştırma Makalesi

COVID-19 İLE MÜCADELEDE TÜRKİYE’NİN OECD VE AB ÜYE ÜLKELERİ KARŞISINDA GÖRELİ ETKİNLİĞİ

Araştırma Makalesi

Demiryolu Hizmetlerinin Özelleştirilmesine Dair Teorik Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

TÜRK MALİ SİSTEMİNDE TAMAMLAYICI ÖDENEK UYGULAMASI: 1985-2019 VERİLERİ ÖRNEKLEMİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Araştırma Makalesi

6360 SAYILI KANUN’UN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN BÜTÇE DENGESİ ÜZERINE ETKİLERİ: ORDU VE TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ

Google Scholar

Google Scholar istatistikleri için tıklayınız

1.jpg

google-scholar.jpgTR_Dizin_logo_live-e1586763957746.pngopen-access-logo-1024x416.pngdownload.jpgqMV-nsBH.pngDRJI-500x190.jpgsobiad_2_0.pnglogo.pnglogo.png  arastirmax_logo.gif17442EBSCOhost_Flat.png?itok=f5l7Nsj83734-logo-erih-plus.jpgproquest-300x114.jpg

ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2021 | iibfdergi@erciyes.edu.tr

Bu eser Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

 88x31.png