Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |


Dergimiz 2008 yılından itibaren ECONLIT ve 2012 yılından itibaren EBSCOhost uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.


Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimiz 2008 yılından itibaren ECONLIT ve 2012 yılından itibaren EBSCOhost uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.


Sayı 56 - 30 Ağu 2020
 1. The Relationship Between Economic Factors and Health Personnel Employment in Turkey: An Econometric Anaylsis
  Sayfalar 1 - 18
  Ümit ÇIRAKLI
 2. Mutluluk ve Kurumsal Gelişme
  Sayfalar 19 - 36
  Tolga AKSOY
 3. İnovasyon ve Risk Alma Eğiliminin İşletme Performansına Etkisinde Uluslararası Faaliyette Bulunmanın Düzenleyici Rolü
  Sayfalar 37 - 64
  Ferda ÜSTÜN , Ayşe İpek KOCA BALLI
 4. Avrupa Birliği’nde Mali ve Parasal Kural Uygulamaları
  Sayfalar 65 - 82
  Tuğay GÜNEL
 5. Enerji Tüketimi- Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Frekans Alanında Nedensellik Yaklaşımı
  Sayfalar 83 - 96
  Mehmet AYDIN
 6. Çevrimiçi Yorumdan Algılanan Fayda: Ürün Kullanım Süresinin ve Yorumun İnandırıcılığının Rolü
  Sayfalar 97 - 122
  Raife Meltem YETKİN ÖZBÜK
 7. Türkiye'de Hisse Senetleri, Banka Kredileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Zaman Serileri Analizi
  Sayfalar 123 - 160
  Bülent ÖZ , Hüseyin USLU
 8. Demokrasi ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Bir Analiz
  Sayfalar 161 - 178
  Sinan ERDOĞAN
 9. Amerika Birleşik Devletleri’nde Vergi Harcamalarının Genel Seyri ve Trump Dönemi Vergi Harcamaları
  Sayfalar 179 - 206
  Zeynep AĞDEMİR , Deniz ABUKAN
 10. Uzun Dönemde İşçi Döviz Havalelerinin İhracat Üzerindeki Etkisi: Hollanda Hastalığı Geçerli Mi?
  Sayfalar 207 - 228
  Sinan YILDIRIM
 11. Causality Between Stock Market and Macroeconomic Variables in Turkey: New Evidence From Wavelet Coherence Analysis
  Sayfalar 229 - 254
  Remzi GÖK
 12. Organizational Legitimacy: An In-Depth Overview Through The Lens of Institutional Theory
  Sayfalar 255 - 278
  Volkan YÜNCÜ
 13. Kesinhesap Kanunu ve Bütçe Hakkı: TBMM Görüşmeleri Üzerinden Bir Analiz
  Sayfalar 279 - 306
  Ferhat AKBEY , Musa GÖK
Dizinler
Google Scholar

Google Scholar istatistikleri için tıklayınız