Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/erciyesiibd


Dergimiz 2008 yılından itibaren ECONLIT ve 2012 yılından itibaren EBSCOhost uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.


Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/erciyesiibd
Kapak Resmi


Dergimiz 2008 yılından itibaren ECONLIT ve 2012 yılından itibaren EBSCOhost uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.


Sayı 53 - Haz 2019
 1. Küreselleşme, doğrudan yabancı yatırımlar ve gelir dağılımı üzerine karşılaştırmalı bir analiz
  Sayfalar 1 - 22
  Derya Yücel, Halil Altıntaş
 2. Turizm faaliyetlerine uzak yerleşimlerde turizmin yerel halkın mutluluğu üzerindeki etkileri
  Sayfalar 23 - 38
  Uğur Çalışkan, Işıl Arıkan Saltık
 3. Piyasa ekonomisi kurumları, ekonomik küreselleşme ve insani gelişme: OECD ülkeleri için ampirik bir araştırma
  Sayfalar 39 - 58
  Arif Eser Güzel, Ünal Arslan
 4. Yabancı portföy yatırımı-iktisadi büyüme ilişkisi: Yönlendirilmiş döngüsüz graflar analizi
  Sayfalar 59 - 72
  Muhammed Benli
 5. BİST turizm endeksi ile dolar kuru, dolar endeksi ve petrol fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisinin ampirik analizi
  Sayfalar 73 - 86
  Kasım Kiracı
 6. Çalışanların otantik ve hizmetkâr liderlik algılamalarının, performansları üzerindeki etkileri: Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir işletme uygulaması
  Sayfalar 87 - 111
  Korhan Karacaoğlu, Fatma Satır
 7. Bulanık AHP ve bulanık TOPSIS ile bütünleşik karar destek modeli önerisi: Özel okullarda öğretmen seçimi
  Sayfalar 112 - 137
  Engin Karakış
 8. Final sınav programı hazırlama problemine ait bir matematiksel model ve uygulama
  Sayfalar 138 - 156
  Pınar Zarif Tapkan
 9. Hasta emniyet tutumları ve hata yönetimi iklimi ile algılanan liderlik tarzları etkileşimi: Sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma
  Sayfalar 157 - 182
  İrem Serger, Hakkı Aktaş
 10. Örgütsel sinizm ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma
  Sayfalar 183 - 202
  Mutlu Tokmak
 11. İş-aile çatışmasının kariyer tatmini üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik kabin memurları üzerine bir araştırma: THY örneği
  Sayfalar 203 - 225
  Ayşe Cingöz, Seda Çolak
 12. Yatırım araçlarının BIST-100 endeksi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 226 - 245
  Selami Güney, Kübra Saka Ilgın
 13. Borsa İstanbul sektör endekslerinin karşılıklı bağımlılıklarının test edilmesi
  Sayfalar 246 - 260
  Sinem Eyüboğlu, Kemal Eyüboğlu
 14. Weymark modeli döviz piyasası baskısı endeksi
  Sayfalar 261 - 284
  Erhan Öruç
 15. Günümüz organizasyonlarında duygusal emeğin tükenmişlik ve işten ayrılma niyetine etkisi: Akademisyenler üzerinde bir araştırma
  Sayfalar 285 - 308
  Hale Nur Güler, Akın Marşap
 16. Carry trade yatırımları ve belirleyicileri arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği
  Sayfalar 309 - 324
  Mehmet Temiz
 17. OECD ülkelerinde yenilenebilir enerji tüketiminin makro ekonomik belirleyicileri: Rüzgâr enerjisi modeli
  Sayfalar 325 - 342
  Esma Gültekin, Ahmet Uğur
 18. Türkiye’de spor sponsorluğu ve Türkiye futbol süper ligi üzerine bir araştırma
  Sayfalar 343 - 366
  Hayrettin Uzunoğlu
Dizinler
Google Scholar

Google Scholar istatistikleri için tıklayınız