Hakem Değerlendirme Süreci

Körleme hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayımlanması için uygulanan bir yöntemdir. Körleme hakemlik, iyi bir bilimsel yayıncılığın kalbinde yer alır ve tüm saygın dergiler tarafından yürütülür. Hakemlerimiz, Dergimizin yüksek standartlarının korunmasında çok önemli rol oynamaktadırlar ve tüm makaleler aşağıda ana hatları verilen körleme hakemlik sürecine tabidir.

ÖN DEĞERLENDİRME

Ön değerlendirme süreci iki aşamadan oluşur. Birinci aşamada, değerlendirilmek üzere gönderilen tüm makaleler iThenticate programında benzerlik kontrolüne tabi tutulur. %20 ve üzerinde benzerlik oranına sahip makaleler yazar(lar)a iade edilir. İkinci aşamada, makaleler Dergi şablon ve yazım kurallarına uygunluk açısından kontrol edilir. Bu aşamaları geçen makaleler körleme hakemlik sürecine alınması için Baş Editöre sevkedilir. Ön control aşamasında reddedilen makale yazar(lar)I 1 hafta içerisinde bilgilendirilir.

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ 

Baş editÖr kendisine sevk edilen makaleleri hakemlik sürecine almaya veya hakemlik sürecine girmeden reddedilmesine karar vermekle görevlidir.  Bu aşamada reddedilen yazılar yeterince özgün değildir, ciddi kavramsal ve/veya metodolojik kusurlara sahiptir, yetersiz yetersiz veya zayıf İngilizce/Türkçe diline sahiptir veya Derginin amaç ve kapsamı dışında

dır.

Bu aşamada reddedilen makalenin yazar(lar)ı, makalenin Baş editöre sevkini izleyen 10 gün içerisinde bilgilendirilecektir. İnceleme yapılmadan reddedilen tüm makaleler için Editör tarafından geri bildirimde bulunulmakta ve mümkün olan durumlarda uygun başka yayın organları önerilmektedir.

Hakemlik süreci için uygun bulunan makaleler, alanında uzman 3 hakeme gönderilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az 2 hakemin olumlu raporu gereklidir. 

HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi çift taraflı kör hakemlik süreci yürütür. Çift tarafklı kör hakemlik sürecinde hem yazarların hem de hakemlerin bilgileri saklı tutulur. Bu sürece imkan vermek için yazarların makalelerinde kimlik bilgilerine doğrudan veya dolaylı bir şekilde yer  vermemeleri gerekmektedir.

Makalenin başlığı altında yer alan isimleri ve kurum bilgilerini kaldırma gereğinin ötesinde, makalenin çift taraflı kör hakemlik incelemesi için doğru şekilde hazırlandığından emin olmak için yapılması gereken başka  önemli düzenlemeler de vardır. Bu sürece yardımcı olmak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Yazar(lar)ın daha önceden yaptığı çalışmadan bahsederken üçüncü tekil şahıs zamiri kullanın, örneğin “daha önce bahsettiğimiz gibi” ifadesi yerine “daha önce bahsedildiği gibi (Anonim, 2007)”
 • Yazar tarafından yayımlanan çalışmalara metin içinde atfı şu şekilde atıf yapın: (Anonim, 2007). Kaynakçada ise uygun gösterim şu şekildedir: Anonim, 2007 [Detaylar çifte körleme hakemlik gereği çıkarılmıştır.
 • Çalışma kapsamında herhangi bir özel veya kamu kurum ve kuruluşundan proje desteği ya da fon aldıysanız buna dair hiçbir bilgi paylaşmayın. Bu bilgiler, makalenin kabul edilmesi durumunda mizanpaj aşamasında eklenecektir.
 • Makale içerisinde kimseye teşekkür etmeyin. Bu bilgiler, makalenin kabul edilmesi durumunda mizanpaj aşamasında eklenecektir.
 • Makale dosyasını adlandırırken kesinlikle isim ve kimlik bilgilerin kullanmayın, belge özelliklerinde isminizin geçmediğinden emin olun.

Hakem veritabanımız sürekli olarak güncellenmekte olup, hakemler uzmanlık alanları dikkate alınarak tesadüfi bir şekilde atanırlar. Hakemlerimizden makale değerlendirmede dikkate almalarını beklediğimiz hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Orijinallik ve literature katkı
 • Çok çeşitli sosyal bilimci ve/veya uygulayıcıların potansiyel ilgisine aday
 • Geniş okur kitlesinin ilgisine aday
 • Mevcut literatürün kapsamlı değerlendirilmesi 
 • Metodoloji, analiz ve yorumlama yeterliliği
 • Açık, özlü, ve akıcı bir ifade tarzı

Hakemlerin kimlik bilgileri ifşa edilmeden yazarlara yorumlarda bulunmaları istenir. Ayrıca, hakemlere editöre gizli yorumlar yapma seçeneği de verilmektedir. Yazar(lar)a yapılan yorumlar diğer hakemler tarafından da görülebilir.

Dil düzeltmesinin körleme hakemlik sürecinin bir parçası olmadığını hatırlatmak isteriz. Bununla birlikte, hakemlerin makalelerin dil ve üslüplarını düzeltmeye yönelik önerilerde bulunmaları arzu edilmektedir.

Genel olarak, makalelerin hakemlik süreci 2-3 ay içerisinde tamamlanmaktadır. Hakemlerin görüşleri birbirleriyle çelişiyorsa veya hakem raporu herhangi bir nedenden ötürü gecikmişse, başka bir hakem görüşü alınacaktır. Gerektiği durumlarda, hakem görüşü doğrultusunda revize edilmiş makaleler tekrar revize edilmesi için yazar(lar) yollanabilir. Hakemler ve/veya Editör birden fazla revizyon talebinde bulunabilir, makaleyi değerlendirmek üzere ilave hakemler herhangi bir anda davet edilebilirler.

SON DEĞERLENDİRME

Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilerek yayımlanma aşamasına gelen tüm makaleler için son karar Baş Editör tarafından tarafından verilir. Editörün kararı, hakemlerin önerileri ile birlikte yazar(lar)a iletilir.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinde Hakemlik Yapmak

Körleme hakemliği makale yayım sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanmaktayız. Hakemler, körleme hakemlik sürecine ciddi miktarlarda zaman ve emek ayırmaktadırlar. Hakemlerimizin, Dergimize destek ve katkılarını resmi olarak ifade etmek amacıyla “Hakemlik Belgesi” hazırlamaktayız. Hakemler, Dergipark sistemi üzerinden “Hakemlik Belgesi Yönetimi” sekmesini kullanarak hakemlik belgesi talep edebilirler.

Eğer Dergimiz’de hakem olarak yer almıyor ancak almak istiyorsanız iibfdergi@erciyes.edu.tr e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.