Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-5107 | e-ISSN 2536-4944 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |


open-access-logo-1024x416.png

 
Creative Commons License

Dergimiz Haziran 2020 sayısı yayımlanmış olup bu sayıda makale kabul oranımız yaklaşık olarak % 24,5'tir. 

TR Dizin kriterleri gereği etik kurul izni gerektiren araştırmalar şunlardır.· Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar · İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, · İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, · Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, · Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar, Ayrıca; · Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi, · Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, · Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [e-ISSN 2536-4944], 2008 yılında yayın hayatına başlamış olan, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, CiteFactor, Sobiad, Index Copernicus, Asos Index, Türk Eğitim İndeksi, İdealonline, İSAM, Araştirmax, Acarindex, ResearchBib, Rootindexing, Erih Plus ve CEEOL gibi ulusal/ uluslararası alan indekslerinde taranan ve yılda en az iki sayı yayımlanan, çift taraflı körleme (gizli) hakemlik süreci yürüten akademik, uluslararası ve hakemli bilimsel bir dergidir. 2018 yılından itibaren sadece elektronik olarak yayımlanmaktadır.

Yayımlayan: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1308-5107 | e-ISSN 2536-4944 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |
Kapak Resmi


open-access-logo-1024x416.png

 
Creative Commons License

Dergimiz Haziran 2020 sayısı yayımlanmış olup bu sayıda makale kabul oranımız yaklaşık olarak % 24,5'tir. 

TR Dizin kriterleri gereği etik kurul izni gerektiren araştırmalar şunlardır.· Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar · İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, · İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, · Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, · Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar, Ayrıca; · Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi, · Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, · Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [e-ISSN 2536-4944], 2008 yılında yayın hayatına başlamış olan, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, CiteFactor, Sobiad, Index Copernicus, Asos Index, Türk Eğitim İndeksi, İdealonline, İSAM, Araştirmax, Acarindex, ResearchBib, Rootindexing, Erih Plus ve CEEOL gibi ulusal/ uluslararası alan indekslerinde taranan ve yılda en az iki sayı yayımlanan, çift taraflı körleme (gizli) hakemlik süreci yürüten akademik, uluslararası ve hakemli bilimsel bir dergidir. 2018 yılından itibaren sadece elektronik olarak yayımlanmaktadır.

Yayımlayan: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Cilt 13 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. 1923-1929 DÖNEMİNDE UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARININ MALI SOSYOLOJİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1 - 21
  Rana DAYIOĞLU ERUL
 2. KARESEL ATAMA PROBLEMİ İÇİN BULANIK ADAPTİF ÇAPRAZLAMALI GENETİK ALGORİTMA ÖNERİSİ
  Sayfalar 22 - 35
  Osman PALA
 3. THE PSYCHOSOCIAL ANTECEDENTS OF THE ACCOUNTING DIGITAL TRANSFORMATION OF THE COMPANIES: A MODEL PROPOSAL IN TERMS OF THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE THEORY
  Sayfalar 36 - 55
  Nevzat GÜNGÖR , Cem Güney ÖZVEREN , Selçuk YEKE
 4. EFFECTS OF COVID-19 OUTBREAK ON TURKISH STOCK MARKET: A SECTORAL-LEVEL ANALYSIS
  Sayfalar 56 - 68
  Özcan ÖZTÜRK , Muhammet Yunus ŞİŞMAN , Hakan USLU , Ferhat ÇITAK
 5. SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERİNE GÖRE ECO ÜYESİ ÜLKELERİN HİYERARŞİK KÜMELEME METODUYLA KÜMELENMESİ
  Sayfalar 69 - 81
  Selahattin KAYNAK , Yalda RASHİD
 6. KALKINMA STRATEJİLERİ BAĞLAMINDA DEVLET DESTEKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ VE GİRİŞİMCİLİK – İNOVASYON KÜLTÜRÜNÜN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 82 - 105
  Halil İYİDEMİRCİ , Enver AYDOĞAN
 7. ŞEYH HAMZA TEKKESİ’NİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL TARİHİ
  Sayfalar 106 - 129
  Zekeriya IŞIK
 8. TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINDA ÖNLEYİCİ KORUMA ÖNERİSİ ERKEN MÜDAHALE SİSTEMİ
  Sayfalar 130 - 143
  Doğan KOŞAN
 9. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ SEÇMENLERİN OY VERME KARARLARI ÜZERİNDE SİYASİ PAZARLAMA UNSURLARININ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI
  Sayfalar 144 - 168
  Ahmet Ünal , Mevlüt TÜRK
 10. KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMA TASARIMININ KAMU YÖNETİMİ ALANINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 169 - 186
  Elif GENÇ TETİK
 11. ERKEN BİR MEDENİYET VE ALAFRANGA ZÜPPELİK ANLATISI: MEDENİYYET YANİ SİVİLEZASYON (1868)
  Sayfalar 187 - 200
  Gökhan KAYA
 12. THE HEDGEHOG’S DILEMMA IN ORGANIZATIONS: THE PROS AND CONS OF WORKPLACE FRIENDSHIP
  Sayfalar 201 - 217
  Can BİÇER
 13. Y VE Z KUŞAKLARININ İŞ HAYATINDAN BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 218 - 241
  Aysegül DÜZGÜN
Dizinler