Yazım Kuralları

Makaleler, microsoft word programında yazılmalı ve şu şekilde ayarlanmalıdır: Kâğıt Boyutu Dikey A4, Üst Kenar Boşluk 3,5 cm, Alt Kenar Boşluk 2,5 cm, Sol Kenar Boşluk 3,5 cm, Sağ Kenar Boşluk 2,5 cm, Yazı tipi Bookman Old Style, Makale başlığı 16 punto/Büyük Harflerle/Sola hizalı, Özetler 8 punto, İngilizce Makale Başlığı 10 Punto/italik/ sola hizalı, Normal Metin Boyutu 9 punto, Satır Aralığı Tam, Önce 0 nk, Sonra 6 nk, değer 14 nk, Girinti yok. Ayrıca makalelerde sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi kullanılmayacaktır. Gönderilen makalede görünmez şekilde yazılmış ve gizlenmiş herhangi bir yazı, şekil ve benzeri bulunamaz. Gizlenmiş herhangi bir şey bulunması durumda yasal sorumluluk tamamen yazar(lar)a aittir.

Makale içerisindeki giriş kısmı ve ana başlıklar 1. 2. 3. 4. 5. şeklinde sıralı bir şekilde numaralandırılacak ve tamamı büyük harfle olacaktır. Alt başlıklar 1.1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. … şeklinde devam edecek ve sadece ilk harfleri büyük olacaktır. Detaylı bilgi sistemde yer alan makale şablonu adlı dosyada mevcuttur.

Yazar(lar) makalelerinin metin içi atıf ve kaynakça yazımında APA 6 Kurallarına (Amerikan Psikoloji Birliği) uymalıdır. Kaynakça ilk yazarın soyadına göre alfabetik biçimde bibliyografya kurallarına uygun olarak verilir.

Makalelerin 8.000 kelimeyi geçmeyecek (maksimum 25 sayfa) şekilde sınırlandırılması önerilmektedir. Sınırları aşan makalelerde izin yetkisi Editör’e aittir.

Hitit Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makaleler, öncelikle Editör/Editör Kurulu tarafından değerlendirilir. Derginin amaç ve kapsamına, Türkçe ve İngilizce dil ve anlatım kurallarına uymayan, özgünlük değeri taşımayan ve yayın politikalarına uymayan makaleler reddedilir.

Yazım ilkelerine uyulmadan dergiye ulaştırılan makaleler ön kontrol sürecinden değerlendirme sürecine aktarılmaz ve makalenin yazar(lar)ına dergi yazım kurallarına göre düzenlenme yapması gerektiği bildirilir. Ön kontrolde yazım kuralarına göre düzenleme için yazar(lar)a bir defaya mahsus en fazla 7 gün süre verilir. Gerekli düzeltmeleri tam olarak yapılmayan makaleler reddedilir. Yazım kuralları için detaylı bilgi sistemde yüklü makale şablonu adlı word belgesinde mevcuttur.
 
Makalelerin ön kontrolden reddedilmeden Editör ön değerlendirmesine geçebilmesi için mutlaka makale şablonu üzerinden hazırlanması gereklidir. İndireceğiniz şablon dosya, makalelerin dergimiz yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmasında kolaylık sağlayacaktır.

Makaleyi Dergipark sistemine yüklerken;
Makalenizin word dosyasının adını sadece makalenizin başlığı olacak şekilde düzeltiniz.
BAŞLIK - ÖZET - ANAHTAR KELİMELER bölümlerinin hem Türkçe hem İngilizce sekmelerini doldurunuz. Sisteme girerken Türkçe Makale başlığının tümünü büyük harfle yazınız. Sistemde KAYNAKÇA bölümünü doldururken görülen uyarıda belirtildiği üzere kaynaklar arasında bir satır boşluk ekleyiniz.
Benzerlik raporunu yüklerken ek belgelerden Benzerlik Raporunu seçiniz. iThenticate programındaki filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanarak alınmalıdır: Kaynakça hariç (Bibliography excluded) Alıntılar hariç (Quotes excluded) 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 5 words) Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dâhil edilmez. Rapor ".pdf" uzantılı olarak kaydedilmelidir.
Telif Hakkı Devir Formuna ıslak imza attıktan sonra taratıp pdf olarak yükleyiniz (Taratma işlemini telefonunuza indirebileceğiniz Adobe Scan programından ücretsiz yapabilirsiniz). 
Etik Kurul Kararı gerektiren çalışmalar için Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve başvuru sırasında ek belgeler kısmında yüklenmelidir.


Makale Şablonu için tıklayınız.

Kapak Sayfası için tıklayınız. 

Telif Hakkı Devir Formu için tıklayınız.

Yayın Politikalarını indirmek için tıklayınız.