Hitit Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2757-7449 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Hitit Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/hititsbd


21805218062180721808


Makale göndermeden önce lütfen yayın politikaları ve yazım kurallarında belirtilen tüm hususların yerine getirildiğinden emin olunuz. İhtiyaç duyulabilecek tüm bilgiler ilgili menü başlıkları altında yer almaktadır.

Makalelerin ön kontrolden reddedilmeden  Editör ön değerlendirmesine geçebilmesi için mutlaka makale şablonunun kullanılması ve belirtilen tüm hususların dikkatlice eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi tavsiye edilir. 

Dergimiz Haziran 2021 sayısında makale kabul oranımız yaklaşık olarak % 23'tür. 


Hitit Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2757-7449 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Hitit Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/hititsbd
Kapak Resmi


21805218062180721808


Makale göndermeden önce lütfen yayın politikaları ve yazım kurallarında belirtilen tüm hususların yerine getirildiğinden emin olunuz. İhtiyaç duyulabilecek tüm bilgiler ilgili menü başlıkları altında yer almaktadır.

Makalelerin ön kontrolden reddedilmeden  Editör ön değerlendirmesine geçebilmesi için mutlaka makale şablonunun kullanılması ve belirtilen tüm hususların dikkatlice eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi tavsiye edilir. 

Dergimiz Haziran 2021 sayısında makale kabul oranımız yaklaşık olarak % 23'tür. 


Cilt 14 - Sayı 1 - 30 Haz 2021
 1. UZAKTAN ÇALIŞMANIN İŞ GÜVENCESİZLİĞİNE ETKİSİNDE İŞ-YAŞAM DENGESİ VE PSİKOLOJİK GÜVENLİĞİN DÜZENLEYİCİ-ARACILIK ROLÜ
  Sayfalar 1 - 25
  Orkun DEMİRBAĞ, Dr. Hale CİDE DEMİR, Uğur YOZGAT
 2. YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA REEL EKONOMİK BÜYÜME, REEL DÖVİZ KURU İLE TURİZM GELİRLERİ İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  Sayfalar 26 - 40
  Yusuf DEMİR
 3. IS GOVERNANCE EFFECTIVE IN ECONOMIC GROWTH? EVIDENCE FROM MSCI COUNTRIES
  Sayfalar 41 - 55
  Hasan ALMOHAMMED, İbrahim EKŞİ
 4. COMPARISON OF CLASSIFICATION PERFORMANCE OF MACHINE LEARNING METHODS IN PREDICTION FINANCIAL FAILURE: EVIDENCE FROM BORSA İSTANBUL
  Sayfalar 56 - 86
  Barış AKSOY, Derviş BOZTOSUN
 5. BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞ DEĞERLERİ İLİŞKİSİNİN KUŞAKLAR KAPSAMINDA ANALİZİ
  Sayfalar 87 - 109
  Büke KALELİ, Bahar YALÇIN
 6. CRYPTOCURRENCIES, COVID-19 PANDEMIC AND THE FINANCIAL BUBBLES: THE CASE OF TOP FIVE DIGITAL ASSETS
  Sayfalar 110 - 123
  Onur ÖZDEMİR
 7. DÖVİZ KURUNUN YURTİÇİ FİYATLARA GEÇİŞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 124 - 143
  Ecem TURGUT, Okyay UÇAN
 8. AĞ KÜMELEME YAKLAŞIMI İLE BEYŞEHİR SİLAH SANAYİ SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 144 - 167
  Fatma DİKKAYA, Vildan GÜLPINAR DEMİRCİ
 9. TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 168 - 190
  Pınar HACIHASANOĞLU, Mehmet KARA
 10. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ VE KRİPTO PARALAR
  Sayfalar 191 - 207
  Gökhan SÜMER
 11. KÜRESELLEŞME, SANAYİLEŞME VE ŞEHİRLEŞMENİN TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK AYAK İZİNE ETKİSİNİN GENİŞLETİLMİŞ ARDL YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 208 - 231
  Alper KARASOY
 12. GÖRSEL BİR İMAJ VE MEKÂN METAFORUNUN KAYNAĞI OLARAK BAHAR
  Sayfalar 232 - 243
  Mustafa Uğur KARADENİZ
 13. TÜRKİYE’DE 2002 SONRASI MUHAFAZAKÂR DÜŞÜNCENİN KENT KİMLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 244 - 262
  Kıvanç DEMİRCİ
 14. DEĞER ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞINA DAİR BİR OKUMA: NİZAMULMÜLK’ÜN SİYASETNAME’SİNDEN GÜNÜMÜZE ETİK YÖNETİM ESASLARI
  Sayfalar 263 - 286
  Yaşar UZUN
 15. INVESTIGATION ON TRADE OF ÇORUM WITH SURROUNDING PROVINCES BY GRAVITY MODEL
  Sayfalar 287 - 301
  Muhammed Hasan YÜCEL
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1308-5107 2536-4944 158 2008-2021
Dizinler