Hitit Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2757-7449 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Hitit Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/hititsbd


21805218062180721808


Makale göndermeden önce lütfen yayın politikaları ve yazım kurallarında belirtilen tüm hususların yerine getirildiğinden emin olunuz.

Makalelerin ön kontrolden RET edilmeden Editör ön değerlendirmesine geçebilmesi için mutlaka makale şablonunun kullanılması ve belirtilen tüm hususların dikkatlice eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi tavsiye edilir. 

Dergimiz Aralık 2020 sayısında makale kabul oranımız yaklaşık olarak % 29'dur. 


Hitit Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2757-7449 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Hitit Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/hititsbd
Kapak Resmi


21805218062180721808


Makale göndermeden önce lütfen yayın politikaları ve yazım kurallarında belirtilen tüm hususların yerine getirildiğinden emin olunuz.

Makalelerin ön kontrolden RET edilmeden Editör ön değerlendirmesine geçebilmesi için mutlaka makale şablonunun kullanılması ve belirtilen tüm hususların dikkatlice eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi tavsiye edilir. 

Dergimiz Aralık 2020 sayısında makale kabul oranımız yaklaşık olarak % 29'dur. 


Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1308-5107 2536-4944 158 2008-2021
Dizinler