Hitit Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2757-7449 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Hitit University | https://dergipark.org.tr/en/pub/hititsbd


21805  21806   21808

Before you begin the process of submitting your manuscript, you should ensure that you have completed the all rules.

Acceptance rate:23%

Hitit Journal of Social Sciences

e-ISSN 2757-7449 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Hitit University | https://dergipark.org.tr/en/pub/hititsbd
Cover Image


21805  21806   21808

Before you begin the process of submitting your manuscript, you should ensure that you have completed the all rules.

Acceptance rate:23%

Volume 14 - Issue 1 - Jun 30, 2021
 1. UZAKTAN ÇALIŞMANIN İŞ GÜVENCESİZLİĞİNE ETKİSİNDE İŞ-YAŞAM DENGESİ VE PSİKOLOJİK GÜVENLİĞİN DÜZENLEYİCİ-ARACILIK ROLÜ
  Pages 1 - 25
  Orkun DEMİRBAĞ, Dr. Hale CİDE DEMİR, Uğur YOZGAT
 2. YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA REEL EKONOMİK BÜYÜME, REEL DÖVİZ KURU İLE TURİZM GELİRLERİ İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  Pages 26 - 40
  Yusuf DEMİR
 3. IS GOVERNANCE EFFECTIVE IN ECONOMIC GROWTH? EVIDENCE FROM MSCI COUNTRIES
  Pages 41 - 55
  Hasan ALMOHAMMED, İbrahim EKŞİ
 4. COMPARISON OF CLASSIFICATION PERFORMANCE OF MACHINE LEARNING METHODS IN PREDICTION FINANCIAL FAILURE: EVIDENCE FROM BORSA İSTANBUL
  Pages 56 - 86
  Barış AKSOY, Derviş BOZTOSUN
 5. BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞ DEĞERLERİ İLİŞKİSİNİN KUŞAKLAR KAPSAMINDA ANALİZİ
  Pages 87 - 109
  Büke KALELİ, Bahar YALÇIN
 6. CRYPTOCURRENCIES, COVID-19 PANDEMIC AND THE FINANCIAL BUBBLES: THE CASE OF TOP FIVE DIGITAL ASSETS
  Pages 110 - 123
  Onur ÖZDEMİR
 7. DÖVİZ KURUNUN YURTİÇİ FİYATLARA GEÇİŞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 124 - 143
  Ecem TURGUT, Okyay UÇAN
 8. AĞ KÜMELEME YAKLAŞIMI İLE BEYŞEHİR SİLAH SANAYİ SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 144 - 167
  Fatma DİKKAYA, Vildan GÜLPINAR DEMİRCİ
 9. TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 168 - 190
  Pınar HACIHASANOĞLU, Mehmet KARA
 10. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ VE KRİPTO PARALAR
  Pages 191 - 207
  Gökhan SÜMER
 11. KÜRESELLEŞME, SANAYİLEŞME VE ŞEHİRLEŞMENİN TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK AYAK İZİNE ETKİSİNİN GENİŞLETİLMİŞ ARDL YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
  Pages 208 - 231
  Alper KARASOY
 12. GÖRSEL BİR İMAJ VE MEKÂN METAFORUNUN KAYNAĞI OLARAK BAHAR
  Pages 232 - 243
  Mustafa Uğur KARADENİZ
 13. TÜRKİYE’DE 2002 SONRASI MUHAFAZAKÂR DÜŞÜNCENİN KENT KİMLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 244 - 262
  Kıvanç DEMİRCİ
 14. DEĞER ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞINA DAİR BİR OKUMA: NİZAMULMÜLK’ÜN SİYASETNAME’SİNDEN GÜNÜMÜZE ETİK YÖNETİM ESASLARI
  Pages 263 - 286
  Yaşar UZUN
 15. INVESTIGATION ON TRADE OF ÇORUM WITH SURROUNDING PROVINCES BY GRAVITY MODEL
  Pages 287 - 301
  Muhammed Hasan YÜCEL
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Hitit University Journal of Social Sciences Institute 1308-5107 2536-4944 158 2008-2021
Indexes and Platforms