Amaç

Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, Ekonometri, Finans, İktisat, İslam Tarihi ve Sanatları, Kent ve Çevre Politikası, Maliye, Muhasebe, Nicel Karar Yöntemleri, Pazarlama, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Kamu Yönetimi, Turizm, Türk İslam Sanatı, Uluslararası İlişkiler, Üretim Yönetimi, Yerel Yönetimler, Yönetim ve Strateji gibi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı kapsamındaki bilim alanlarında olan; Orijinal Makaleler: orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıttıran makaleler, Tarama Yazıları: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayarak, konuyu bugünkü bilgi düzeyinde özetleyen bir değerlendirme yapan bulguları karşılaştırarak eleştiren yazılar ve sadece üniversite dergisinde basılabilir çok önemli bilimsel yazılar çeviri yazı olarak kabul edilmektedir.