Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1308-5514 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi | http://ijerad.kku.edu.tr


Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi (UMAGD)  2009 yılında yayın hayatına başlamış olup mühendisliğin tüm disiplinlerinde çalışılmış olan orijinal ve yüksek kalitedeki araştırma sonuçlarını yayınlayan ve teşvik eden hakemli bir araştırma dergisidir.  UMAGD’nin; ilgi alanlarında, sınırlama olmaksızın,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği ve Biyomühendislik bulunmaktadır.

Dergimiz kör hakemlik sistemine göre en az iki hakem tarafından makaleleri değerlendirerek yayına kabülü gerçekleştirir. 

Makalelerin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Yazar(lar) tarafından başka bir yerde, herhangi bir biçimde yayınlanmadığı, sunulan bilgilerin orjinal olduğu ve etik kaygılar taşımadıklarına dair taahhüt ettikleri tüm makaleler genel etik kuralları çerçevesinde online olarak yayınlanır. Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmakta olup, dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret talep edilmez.  

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi

e-ISSN 1308-5514 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi | http://ijerad.kku.edu.tr
Kapak Resmi


Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi (UMAGD)  2009 yılında yayın hayatına başlamış olup mühendisliğin tüm disiplinlerinde çalışılmış olan orijinal ve yüksek kalitedeki araştırma sonuçlarını yayınlayan ve teşvik eden hakemli bir araştırma dergisidir.  UMAGD’nin; ilgi alanlarında, sınırlama olmaksızın,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği ve Biyomühendislik bulunmaktadır.

Dergimiz kör hakemlik sistemine göre en az iki hakem tarafından makaleleri değerlendirerek yayına kabülü gerçekleştirir. 

Makalelerin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Yazar(lar) tarafından başka bir yerde, herhangi bir biçimde yayınlanmadığı, sunulan bilgilerin orjinal olduğu ve etik kaygılar taşımadıklarına dair taahhüt ettikleri tüm makaleler genel etik kuralları çerçevesinde online olarak yayınlanır. Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmakta olup, dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret talep edilmez.  

Cilt 12 - Sayı 1 - 31 Oca 2020
 1. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye’de Yaygın Kullanımını Engelleyen Faktörlerin Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ve Kalite Evi ile Analiz Edilmesi
  Sayfalar 1 - 12
  Mehmet Ali ILGIN , Elifnur ALKAN
 2. Artificial Neural Network Modeling of The Removal of Cr (VI) on by Polymeric Calix[6]arene in aqueous solutions
  Sayfalar 13 - 20
  Abdullah Erdal TÜMER
 3. Assessment of Mechanical and Thermal Properties of Juniperus Drupacea/Epoxy Biocomposite
  Sayfalar 21 - 31
  Mustafa TAŞYÜREK , Sait ARAS
 4. Asfalt Yolların Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi: İstanbul O3 Otoyolunda Uygulanması
  Sayfalar 32 - 39
  İbrahim Altan Karahacıoğlu , Adnan CORUM
 5. Stronsiyum Hekzaferrit Esaslı Ticari Seramik Mıknatısların Mikroyapısal Ve Manyetik Karakterizasyonu
  Sayfalar 40 - 46
  Burcu ERTUĞ
 6. Dıştan Dişli Pompalarda Diş Ucundaki Kaçakların Teorik ve Sayısal Karşılaştırılması
  Sayfalar 47 - 60
  Deniz İMAMOĞLU , Özgür ERTUNÇ
 7. Silindirle Sıkıştırılmış Beton Karışımlarında Kullanılan Malzemelerin Özellikleri
  Sayfalar 61 - 72
  Ali MARDANİ , Sultan Husein BAYQRA , Süleyman ÖZEN , Zia Ahmad FAQİRİ , Kambiz RAMYAR
 8. Düşey Mantolu Sıcak Su Tanklarının Isıl Performanslarının Enerji Yükleme ve Boşaltma Periyotlarında Deneysel Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 73 - 82
  Doğan ERDEMİR
 9. Sintering and Characterization of SiC Reinforced Ni Powders in Microwave Furnace
  Sayfalar 83 - 89
  Ahmet YONETKEN , Ayhan EROL
 10. Opak Çömlek Sırına Bazalt İlavesinin Araştırılması
  Sayfalar 90 - 97
  Elif EREN GÜLTEKİN
 11. Hafif Silah Mühimmatları Üretiminde Sertifikasyon Özgünlük ve Tasarım Gereksinimleri ile Kompozit Mühimmatlardaki Gelişmeler
  Sayfalar 98 - 105
  Hande YAVUZ
 12. Production of Boric Acid from Microwave-Dehydrated Ulexite Waste by Oxalic Acid Solution Leaching
  Sayfalar 106 - 112
  Feray KOÇAN , Salih BAYÇA
 13. Sodyum Silikoflorürün Mikroyapı ve Isıl Davranışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 113 - 117
  Aslı ÇAKIR ARİANPOUR , Farzin ARİANPOUR , Behnam ALİ
 14. Fosforesans Pigmentli Vitrifiye Sırları ile Enerji Tasarruflu Yüzeyler
  Sayfalar 118 - 124
  Nazım KUNDURACI , Zahide BAYER ÖZTÜRK , Gülfem BİNAL
 15. Dört Silindirli İçten Yanmalı Bir Motorun Düşey Titreşimine Sebep Olan Kuvvetlerin Analizi
  Sayfalar 125 - 133
  Fatih CELLEK , Hakan ARSLAN
 16. The Effects of TIG Welding Rod Compositions on Phase Distributions and Corrosion Properties of Dissimilar 304L and 420 Stainless Steel Welds
  Sayfalar 134 - 147
  Mustafa Gökhan MURAT , Aziz Barış BAŞYİĞİT
 17. Sabit Cisme Çarpmaya Bağlı Trafik Kazalarında Etkili Parametrelerin Faktöriyel Tasarım Yöntemi ile Belirlenmesi
  Sayfalar 148 - 157
  Ali AKGÜNGÖR , Merve Burçin CENİKLİ
 18. Production And Characterization Of Ti-10Cr-3,33Co-3,33Egg Shelter Composite Materials Using By Powder Metallurgy
  Sayfalar 158 - 165
  Ahmet YÖNETKEN , Günnur PESMEN , Ayhan EROL
 19. Mechanical & Microstructural Analysys Of Armor Steel Welded Joints
  Sayfalar 166 - 175
  Tekin Özdemir
 20. Göz Hareketlerine Dayalı Beyin Bilgisayar Arayüzü Tasarımı
  Sayfalar 176 - 188
  Engin KOÇ , Oğuz BAYAT , Dilek GÖKSEL DURU , Adil Deniz DURU
 21. Anodizasyon ve Elektriksel Boşalma Plazma Oksidasyon Yüzey İşlemlerinin Ti6Al4V Alaşımının Aşınma Direncine Etkisi
  Sayfalar 189 - 201
  Özgü BAYRAK , Hojjat GHAHRAMANZADEH ASL
 22. Türkiye’de Otomotiv Yan Sanayinde Çevreci Tesis Yeri Seçimi Problemi
  Sayfalar 202 - 209
  Mithat Alper ERŞEN , Çağrı SEL
 23. Nitratlı Bileşikler ile Hazırlanan YBCO Seramik Süperiletken Malzemelerde Li Katkısının Elektriksel ve Yapısal Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 210 - 216
  Mustafa Burak TÜRKÖZ , Ümit ERDEM
 24. H2SO4 İle Aktive Edilen Keşan Yöresi Bentonitinin Di Azo Boyar Madde Bazik Sarı 28 Denge Adsorpsiyonu Karakteristiklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 217 - 226
  Yasemen KALPAKLI , Şilan EKİNCİ , Dilan ERTAŞ
 25. Kablosuz Algılayıcı Ağlar için Gecikme Duyarlı CSMA Ortam Erişim Tekniğinin Performans Değerlendirmesi
  Sayfalar 227 - 235
  Muhammed Enes BAYRAKDAR
 26. Endüstri Mühendisliği Eğitimi ve Endüstri 4.0 İlişkisinin ESOGU Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Bakışıyla Analizi
  Sayfalar 236 - 250
  Esra SERTEL , Yeliz BURUK SAHİN , A. Attila ISLİER
 27. Finite Element Analysis of Laminated Glass Plates Subjected to Impact Loading
  Sayfalar 251 - 264
  Ebru DURAL
 28. 4 Nisan 2019 Elazığ-Sivrice Depreminin Yığma Yapılara Etkisinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 265 - 277
  Melek AKGÜL , Orhan DOĞAN
 29. Yarasa Algoritması Kullanılarak Tek Makinalı Sonsuz Baralı Güç Sisteminin, Geleneksel ve PID Güç Sistem Dengeleyicisi (GSD) Parametrelerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 278 - 291
  Burak TEMEL , İbrahim EKE
 30. Isıtılan Mekanlarda İç ve Dış Ortam Sıcaklıklarına Bağlı Mevsimsel Yoğuşma Analizi
  Sayfalar 292 - 299
  İbrahim UZUN
 31. Estimation of Pipeline Embedment in Soft Submarine Soils by Different Methods
  Sayfalar 300 - 306
  Zeynep Huri ÖZKUL BİRGÖREN
 32. Karbon Nanotüp takviyeli ZA-27 Esaslı Kompozitlerde Karbon Nanotüp Takviye Oranının Mikroyapı Ve Bazı Mekanik Özelliklere Etkisi
  Sayfalar 307 - 316
  Muharrem PUL
 33. IoT based Smart Home Testbed using MQTT Communication Protocol
  Sayfalar 317 - 324
  Fikret YALÇINKAYA , Hüseyin AYDİLEK , Mustafa Yasin ERTEN , Nihat İNANÇ
Dizinler