Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 1308-5514 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi | http://ijerad.kku.edu.tr


Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi (UMAGD)  2009 yılında yayın hayatına başlamış olup mühendisliğin tüm disiplinlerinde çalışılmış olan orijinal ve yüksek kalitedeki araştırma sonuçlarını yayınlayan ve teşvik eden hakemli bir araştırma dergisidir.  UMAGD’nin; ilgi alanlarında, sınırlama olmaksızın,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği ve Biyomühendislik bulunmaktadır.

Dergimiz kör hakemlik sistemine göre en az iki hakem tarafından makaleleri değerlendirerek yayına kabülü gerçekleştirir. 

Makalelerin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Yazar(lar) tarafından başka bir yerde, herhangi bir biçimde yayınlanmadığı, sunulan bilgilerin orjinal olduğu ve etik kaygılar taşımadıklarına dair taahhüt ettikleri tüm makaleler genel etik kuralları çerçevesinde online olarak yayınlanır. Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmakta olup, dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret talep edilmez.  

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi

e-ISSN 1308-5514 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi | http://ijerad.kku.edu.tr
Kapak Resmi


Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi (UMAGD)  2009 yılında yayın hayatına başlamış olup mühendisliğin tüm disiplinlerinde çalışılmış olan orijinal ve yüksek kalitedeki araştırma sonuçlarını yayınlayan ve teşvik eden hakemli bir araştırma dergisidir.  UMAGD’nin; ilgi alanlarında, sınırlama olmaksızın,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği ve Biyomühendislik bulunmaktadır.

Dergimiz kör hakemlik sistemine göre en az iki hakem tarafından makaleleri değerlendirerek yayına kabülü gerçekleştirir. 

Makalelerin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Yazar(lar) tarafından başka bir yerde, herhangi bir biçimde yayınlanmadığı, sunulan bilgilerin orjinal olduğu ve etik kaygılar taşımadıklarına dair taahhüt ettikleri tüm makaleler genel etik kuralları çerçevesinde online olarak yayınlanır. Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmakta olup, dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret talep edilmez.  

Cilt 11 - Sayı 2 - Haz 2019
 1. Lavanta (Lavandula angustifolia) Katkısının Yonca Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 426 - 431
  Asuman Arslan Duru
 2. Tünel Aydınlatma Sistemlerinde Aydınlık Düzeyi Toleransının Bakım Faktörüne Göre Saptanması
  Sayfalar 432 - 441
  Mehmet Sait Cengiz
 3. Yapay Sinir Ağı Eğitim Algoritmaları ile İki Yönlü Fonksiyonel Kademelendirilmiş Plakalarda Termal Gerilme Analizi
  Sayfalar 442 - 450
  Munise Didem Demirbaş, Didem Çakır
 4. AZ91 Mg Alaşımına Farklı Oranlarda Sb İlavesi İle Katılaşma Hızının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi
  Sayfalar 451 - 463
  Levent Elen, Yunus Türen, Erkan Koç
 5. İmge Kümeleriyle Yüz Tanıma için Otomatik Önişleme
  Sayfalar 464 - 473
  Hasan Serhan Yavuz, Meltem Seyirt
 6. Seramik Sağlık Gereçleri Ürünlerinde Piroplastik Deformasyonun Azaltılmasına Bağlı Olarak Geliştirilen Kompozisyonların Üretim Maliyeti Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 474 - 480
  Nazım Kunduracı, Baran Tarhan, Cahide Sarısakal
 7. Investigation of Sintering Behaviour of Bone China Bodies Produced by Bone China Wastes
  Sayfalar 481 - 488
  Fazilet Güngör
 8. Mekanik Tapalardaki Pandül ve Rotor Ağırlık Değişimlerinin Namlu Önü Emniyetine Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 489 - 495
  Serhad Yıldız, Zühtü Onur Pehlivanlı
 9. Karabük İl Merkezinde Bulunan Şehit Şendoğan Topçu İlkokulunun Bedensel Engelli Bireyler İçin Ulaşılabilirliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 496 - 506
  Şenol Gürsoy, Cem Cüneyt Ceylan, Yüksel Turcan
 10. Polyester Bağlayıcılı Kompozitlerin Mekanik Özellikleri
  Sayfalar 507 - 514
  Özer Sevim
 11. Betonarme Binalarda Kısa Kolon Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 515 - 527
  Emrah Meral
 12. Bir İç Lojistik Sistem Probleminin, Araç Rotalama Çözüm Yöntemleri ile İyileştirilmesi
  Sayfalar 528 - 541
  Seçil Kulaç, Gültekin Çağıl
 13. Adaptive Right Median Filter for Salt-and-Pepper Noise Removal
  Sayfalar 542 - 550
  Uğur Erkan, Levent Gökrem, Serdar Enginoğlu
 14. A Mixed Integer Linear Programming Model for Finding Optimum Operating Conditions of Experimental Design Variables Using Computer-Aided Optimal Experimental Designs
  Sayfalar 551 - 559
  Akın Özdemir
 15. Döner Kanatlı Hava Araçları İçin Uçuş Verileri Kayıt Cihazı Tasarımının Sonlu Elaman Analizleri ve Deneysel Olarak Doğrulanması
  Sayfalar 560 - 575
  Barış Kalaycıoğlu, Hakan Arslan, İlhan Yapar
 16. Al2O3 Takviyeli Alüminyum Esaslı Kompozit Malzemelerde Mekanik Alaşımlama Süresinin Korozyon Davranışına Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 576 - 583
  Kubilay Karacif, Hasan Karabulut, Ramazan Çıtak
 17. Betonarme Kolonların Şekil Değiştirme Esaslı Hasar Sınırlarının Araştırılması
  Sayfalar 584 - 601
  Saeid Foroughi, Süleyman Bahadır Yüksel
 18. Çözündürme ve Yaşlandırma İşleminin Al-7Si-4Zn-3Cu Alaşımının Sürtünme ve Aşınma Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 602 - 611
  Yasin Alemdağ, Murat Beder
 19. Impedimetric Cell Detection using Microfluidic Viscoelastic Focusing
  Sayfalar 612 - 619
  Çağlar Elbüken
 20. 750 V DC Beslemeli Bir Demiryolu Cer Merkezinde Güç Kalitesi Probleminin UVDGM Bazlı DSTATKOM İle Çözülmesi
  Sayfalar 620 - 626
  Mehmet Taciddin Akçay, İlhan Kocaarslan
 21. Derin Maden Sondajlarında Ön İnceleme Aşaması Mühendislik Yaklaşımları ve Fizibilite Etütlerinin Gerçekleştirilmesi
  Sayfalar 627 - 636
  Mustafa Can Canoğlu
 22. Akımsız Kaplama Yöntemi ile Üretilmiş Grafen Takviyeli Gümüş Matrisli Nanokompozitlerin Yapısal Özellikline Banyo Bileşiminin Etkisi
  Sayfalar 637 - 642
  Ramazan Karslıoğlu
 23. Katkısız ve Gümüş Katkılı Hidroksiapatitin Fiziksel ve Kimyasal Karakterizasyonu
  Sayfalar 643 - 656
  Mustafa Burak Türköz, Ümit Erdem
 24. Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemiyle Üretilen AA2024 ve AA6061 Matrisli, B4C ve SiC Takviyeli Kompozit Malzemelerin Mikroyapı, Mekanik ve Isıl İletkenlik Özelliklerine Basıncın Etkisi
  Sayfalar 657 - 669
  Kadir Gündoğan, Alperen Refik Bilal Özsarı
 25. An Experimental Study To Determine Sliding Shear Strength And Internal Frictional Coefficient Of Clay Brick Wall In A Masonry Building
  Sayfalar 670 - 676
  Orhan Gazi Odacıoğlu, Orhan Doğan
 26. Şarj Bitme Kaygısı ve Şarj İhtiyacıyla İlgili Olumsuz Duyguların Mobil Uygulama Enerji Tüketim Beklentisinde Rolü: Kırıkkale İlinde Bir Araştırma
  Sayfalar 677 - 684
  İbrahim Bozacı, Ramazan Güngüneş, Ertuğrul Çam
 27. Bakır ve Magnezyum Katkılarının Al-17Si Alaşımının Yapısal, Mekanik ve Tribolojik Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 685 - 694
  Ali Paşa Hekimoğlu, Murat Hacıosmanoğlu
 28. Kapalı Döngü Fiberoptik Jiroskop Sistemleri için Yerçekimi Arama Algoritmasına Dayalı PID Kontrolcü Tasarımı
  Sayfalar 695 - 704
  Hüsamettin Şerbetçi, İsa Navruz
 29. Porselen Karo Üretimlerinde Konya Kili Kullanımı
  Sayfalar 705 - 712
  Müge Tarhan
 30. Küçük Ölçekli Francis Türbini Tasarımı Ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizi
  Sayfalar 713 - 729
  Hakan Yontar, Salih Karaaslan, Nuri Yücel
 31. Perlit Esaslı Geopolimer Kompozitlere Kür Süresi Ve Sıcaklığın Etkisi
  Sayfalar 730 - 737
  Selahattin Güzelküçük, İlhami Demir
 32. Nokta Bulutu Verileri Kullanarak Tarihi Edirne Mihalbey Hamamı’nın Farklı Modellerle İrdelenmesi
  Sayfalar 738 - 747
  Yusuf Demirel, Fatih Aydoğmuş
 33. Kırıkkale Çoruhözü Deresi’nde Bir Boyutlu Taşkın Modellemesi
  Sayfalar 748 - 758
  Ali Doğu, Osman Yıldız
 34. Ebru Sanatı Temasının Dökme Taş Teknolojisinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması
  Sayfalar 759 - 768
  Murat Gökçe
Dizinler