e-ISSN: 1308-5514
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Kırıkkale Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi (UMAGD)  2009 yılında yayın hayatına başlamış olup mühendisliğin tüm disiplinlerinde çalışılmış olan orijinal ve yüksek kalitedeki araştırma sonuçlarını yayınlayan ve teşvik eden hakemli bir araştırma dergisidir.  UMAGD’nin; ilgi alanlarında, sınırlama olmaksızın,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği ve Biyomühendislik bulunmaktadır.

Dergimiz kör hakemlik sistemine göre en az iki hakem tarafından makaleleri değerlendirerek yayına kabülü gerçekleştirir. 

Makalelerin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Yazar(lar) tarafından başka bir yerde, herhangi bir biçimde yayınlanmadığı, sunulan bilgilerin orjinal olduğu ve etik kaygılar taşımadıklarına dair taahhüt ettikleri tüm makaleler genel etik kuralları çerçevesinde online olarak yayınlanır. Dergimiz açık erişim sistemi ile çalışmakta olup, dergi sayılarında yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında herhangi bir ücret talep edilmez.  

2022 - Cilt: 14 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Effect of Substitution of Class F Fly Ash and Blast Furnace Slag on Cement Mortar Properties

Araştırma Makalesi

Farklı Dolgu Duvar Malzemelerinin ve Planda Yerleşimlerinin Betonarme Bir Yapının Davranışına Etkisi

Araştırma Makalesi

Klozet Kapakları Üretiminde Yeni Nesil Kapak Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Araştırma Makalesi

Farklı Soğuk Derz Birleşim Detaylarına Sahip Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranışları

Araştırma Makalesi

Düşey Yüzlü Duvar Önünde Pervane Jetinin Neden Olduğu Oyulma

Araştırma Makalesi

Kompozit Agreganın Karayolu Üstyapı İnşaatında Kullanılabilirliğinin Araştırılması: Asfalt Aşınma Tabakası Örneği

Araştırma Makalesi

Normal ve %4NaCl Çözünürlüklü Kür Edilmiş Düz ve Nervürlü Donatılı Farklı Dayanımlı Betonlar İçin Donatı Aderans Kaybının Hızlandırılmış Korozyon Deneyi İle Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

SPI ve SPEI Yöntemleri ile Kuraklık Araştırması: Kırıkkale Örneği

Araştırma Makalesi

Taşkınların Ekonomik Zararlarının Değerlendirilmesi (Samsun-Mert Irmağı Havzası)

Araştırma Makalesi

Betonarme Çerçeveli Binaların Tasarımında Kullanılan Sonlu Eleman Programlarının TBDY-2019’de Yer Alan Periyod, Taban Kesme Kuvveti ve Göreli Kat Ötelemesi Bağlamında Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Kırıkkale İli Özelindeki Betonarme Konutların DBYBHY-2007 ve TBDY-2018 Yönetmeliklerine Göre Depremsel Açıdan Mukayesesi

Araştırma Makalesi

Trafik Mikro-Simülasyon Model Kalibrasyonu için Özellik Seçim Algoritmalarının Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Türkiye İnşaat Sektörü İş Kazalarının İstatistiksel Analizi, 2011-2020
Tüm hakları saklıdır. Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.