Konular

• Sağlık Kurumları Yönetimi
• Sağlık İşletmeciliği
• Sağlık Ekonomisi
• Sağlık Yönetimi
• Çok kriterli Karar verme