Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-1658 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/makuiibf


Dergimiz kısa bir süreliğine makale başvurularına kapatılmıştır. İlginize teşekkür ederiz...

Dergimiz 2017 yılı itibariyle 4.Cilt'ten itibaren Emerging Sources Citation Index tarafından taranmaya başlamıştır. Kabul mektubuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

2000px-Open_Access_PLoS.svg.png                                1024px-CC-BY_icon.svg.png                                   ithenticate-badge-oval-reverse.png?t=1510653951733


Dergimize çalışmasını göndermek isteyen sayın araştırmacılar!

Çalışmanızı göndermeden önce mutlaka Yazım Kuralları kısmını okuyunuz

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (MAKU IIBFD), 2014-2018 yılları arasında -özel sayılar hariç- yılda 2 kez yayınlanmış, 2020 yılından itibaren ise yılda 3 kez (Mart, Temmuz ve Kasım aylarında) yayınlanması planlanan, hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergide iktisat, işletme, maliye, finans, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, sağlık yönetimi, siyaset bilimi ve diğer ilgili alanlarda makaleler yayımlanmaktadır.

Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.

MAKU IIBFD, makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

Dergimize DergiPark sistemi üzerinden (http://dergipark.org.tr/makuiibf) başvurulması gerekmektedir.

Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate intihal tarama programı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

 

 

MAKU IIBFD aşağıdaki endeksler tarafından taranmaktadır:

Emerging  Sources Citation Index (ESCI)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

SOBIAD

Index Copernicus


 

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2149-1658 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/makuiibf
Kapak Resmi


Dergimiz kısa bir süreliğine makale başvurularına kapatılmıştır. İlginize teşekkür ederiz...

Dergimiz 2017 yılı itibariyle 4.Cilt'ten itibaren Emerging Sources Citation Index tarafından taranmaya başlamıştır. Kabul mektubuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

2000px-Open_Access_PLoS.svg.png                                1024px-CC-BY_icon.svg.png                                   ithenticate-badge-oval-reverse.png?t=1510653951733


Dergimize çalışmasını göndermek isteyen sayın araştırmacılar!

Çalışmanızı göndermeden önce mutlaka Yazım Kuralları kısmını okuyunuz

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (MAKU IIBFD), 2014-2018 yılları arasında -özel sayılar hariç- yılda 2 kez yayınlanmış, 2020 yılından itibaren ise yılda 3 kez (Mart, Temmuz ve Kasım aylarında) yayınlanması planlanan, hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergide iktisat, işletme, maliye, finans, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, sağlık yönetimi, siyaset bilimi ve diğer ilgili alanlarda makaleler yayımlanmaktadır.

Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.

MAKU IIBFD, makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

Dergimize DergiPark sistemi üzerinden (http://dergipark.org.tr/makuiibf) başvurulması gerekmektedir.

Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate intihal tarama programı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

 

 

MAKU IIBFD aşağıdaki endeksler tarafından taranmaktadır:

Emerging  Sources Citation Index (ESCI)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

SOBIAD

Index Copernicus


 

 

Cilt 7 - Sayı 2 - 30 Tem 2020
 1. US AND IRAQI KURDS’ RELATIONS BETWEEN 1945 AND 2011: AN INTEREST-BASED POLICY - 1945 VE 2011 YILLARI ARASINDA ABD VE IRAKLI KÜRTLERIN ILIŞKILERI: ÇIKAR EKSENLI BIR POLITIKA
  Sayfalar 252 - 275
  Sefa MERTEK
 2. THE RELATIONSHIP BETWEEN EXTERNAL DEBT, INTERNAL DEBT AND ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON BRICS-TM COUNTRIES - DIŞ BORÇ, İÇ BORÇ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: BRICS-TM ÜLKELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ
  Sayfalar 276 - 296
  Mehmet Vahit EREN
 3. INVESTIGATION OF CONSUMERS 'ORGANIC FOOD PURCHASES IN THE CONTEXT OF THE RELATIONSHIP OF PERSONAL VALUES AND INDIVIDUAL FACTORS - TÜKETİCİLERİN ORGANİK GIDA SATIN ALMA NİYETLERİNİN KİŞİSEL DEĞERLER İLE BİREYSEL FAKTÖRLER İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ARAŞTIRILMASI*
  Sayfalar 297 - 325
  Aysel ERCİŞ , Tuğba YILDIZ , F.görgün DEVECİ
 4. EXAMINATIONS OF IMPACTS OF EMPOWERING LEADERSHIP ON INNOVATION ACTIVITIES IN SERVICE SECTOR AND EMPLOYEES - GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİĞİN, HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ YENİLİK FAALİYETLERİNE VE ÇALIŞANLARA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 326 - 353
  Zafer ADIGÜZEL , Yeliz CAYAN
 5. THE DYNAMIC INTERACTIONS BETWEEN US AND EUROPEAN ECONOMIC POLICY UNCERTAINTIES AND SELECTED MACROECONOMIC VARIABLES IN TURKEY - ABD VE AVRUPA’NIN EKONOMİK POLİTİKA BELİRSİZLİKLERİ İLE TÜRKİYE'DE SEÇİLMİŞ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİMLERİN ANALİZİ
  Sayfalar 354 - 372
  Merve KOCAMAN , Mustafa ÖZER
 6. BAĞIMSIZLIK SONRASI BELARUS DIŞ POLİTİKASINI BELİRLEYEN YAPISAL FAKTÖRLER - STRUCTURAL FACTORS DETERMINING THE BELARUS FOREIGN POLICY AFTER ITS INDEPENDENCE
  Sayfalar 373 - 390
  Kaan DİYARBAKIRLIOĞLU
 7. ARŞİVLENEN BELLEK OLARAK POSTA PULLARI VE SOSYO-KÜLTÜREL İŞLEVLERİ: KUZEY KIBRIS ÖRNEĞİ - POSTAGE STAMPS AS AN ARCIVED MEMORY AND ITS SOCIO-CULTURAL FUNCTION: NORTH CYPRUS EXAMPLE
  Sayfalar 391 - 412
  Dilan CIFTCI , Orhan ÇİFTÇİ
 8. TRANSFORMATION OF PASSIVE REPRESENTATION INTO SYMBOLIC REPRESENTATION IN THE FRAMEWORK OF REPRESENTATIVE BUREAUCRACY APPROACH: A FIELD RESEARCH ON GENDERMARIE AND POLICE - TEMSİLİ BÜROKRASİ YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE PASİF TEMSİLİN SEMBOLİK TEMSİLE DÖNÜŞÜMÜ: JANDARMA VE POLİS TEŞKİLATI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 413 - 439
  Mustafa ARSLAN , Mustafa LAMBA , Sezai ÖZTOP
 9. SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ETİK LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ: ÖZEL BİR HASTANEDE UYGULAMA - INVESTIGATION OF ETHICAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL CULTURE IN HEALTHCARE PROFESSIONALS: APPLICATION IN A PRIVATE HOSPITAL
  Sayfalar 440 - 456
  Sümeyye ÖZMEN , Özlem ÖZER , Okan ÖZKAN
 10. HOCALI SOYKIRIMI İLE İLGİLİ TÜRK KAMUOYUNUN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON THE VIEWS OF THE TURKISH PUBLIC ABOUT THE HOCALI GENOCIDE
  Sayfalar 457 - 472
  Esme ÖZDAŞLI
 11. CLASSIFICATION OF LOGISTICS-BASED TRANSPORTATION ACTIVITIES IN OECD COUNTRIES AND SELECTED NON-MEMBER COUNTRIES THROUGH CLUSTER ANALYSIS - KÜMELEME ANALİZİ İLE OECD ÜLKELERİ VE SEÇİLMİŞ ÜYE OLMAYAN ÜLKELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNE DAYALI TAŞIMACILIK SINIFLANDIRILMASI
  Sayfalar 473 - 496
  Gülsen Serap ÇEKEROL
 12. YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ - FORECASTING STOCK MARKET INDEX WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
  Sayfalar 497 - 509
  Aygülen KAYAHAN KARAKUL