Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2149-1658 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/makuiibf


20960 20961 20962 

MAKU IIBFD aşağıdaki endeksler tarafından taranmaktadır:Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

SOBIAD

Index Copernicus

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2149-1658 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/makuiibf
Kapak Resmi


20960 20961 20962 

MAKU IIBFD aşağıdaki endeksler tarafından taranmaktadır:Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

SOBIAD

Index Copernicus

İşletme Kamu ve Ekonomi 2020 Özel Sayısı Son Sayı
Cilt 7 - Sayı Özel Sayı-Special Issue - 25 Ara 2020
 1. LİDERLİK TÜRLERİNİN ÇALIŞAN MOTİVASYONU VE PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA
  Sayfalar 906 - 925
  Ahmet SONGUR, Negihan İNCE
 2. İHMAL EDİLMİŞ FİRMA ETKİSİ ANOMALİSİNİN BORSA İSTANBUL’DA TEST EDİLMESİ
  Sayfalar 926 - 936
  Ahmet Furkan SAK, Hüseyin DALGAR
 3. TERMAL TURİZMDE SOSYAL MEDYA PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN ALGILANAN HİZMET KALİTESİNE VE MARKA DEĞERİNE ETKİSİ: AFYONKARAHİSAR’DA BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 937 - 963
  Ömer Kürşad TÜFEKÇİ, Nezihe TÜFEKCİ, Dilek KOCABAŞ
 4. ÇEVRE TÜRÜNÜN LİDERLİK TARZI ARACILIĞI İLE ÖRGÜT DNA’SINA GÖRE ÖRGÜT TİPLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 964 - 986
  Eda TELLİ, Kürşat ÖZDAŞLI
 5. SOCIOECONOMIC DETERMINANTS OF PRESCRIPTION ANTIBIOTIC AND MEDICINE USE AND ITS RELATIONSHIP WITH FAMILY MEDICINE
  Sayfalar 987 - 1003
  Abdullah TİRGİL
 6. ADOPTION LEVEL OF GREEN PRACTICES AND ITS EFFECT ON EMPLOYEE’ PERFORMANCE
  Sayfalar 1004 - 1021
  Ali ERBAŞI, Gökhan AKANDERE
 7. TÜRKİYE’DE HANEHALKLARININ BALIK TÜKETİM HARCAMALARI: LOGIT VE MULTINOMIAL LOGIT YAKLAŞIMLARI
  Sayfalar 1022 - 1045
  Onur DEMİREL, Selim Adem HATIRLI
 8. THE EFFECT OF ECONOMIC FREEDOM ON ENTREPRENEURSHIP IN ISLAMIC COUNTRIES
  Sayfalar 1046 - 1074
  Gökhan ÖZKUL
 9. İNDİRİM DÜZEYLERİ VE SOSYAL SINIFLAR AÇISINDAN TÜKETİCİ FİYAT ALGISINDAKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1075 - 1103
  Kalender Özcan ATILGAN, Onur KOÇ
 10. KAMU MALİ YÖNETİMİ KAPSAMINDA ÇOK DEĞİŞKENLİ GRİ TAHMİN MODELİ İLE VERGİ GELİRLERİ TAHMİNİ
  Sayfalar 1104 - 1120
  Hilmi ÜNSAL, Abdulkerim ÇALIŞKAN, Deniz KOÇAK, Yasin ERTÜRK
 11. MULTİNOMİAL LOGİT MODEL İLE HANEHALKININ OKUL DIŞI EĞİTİM TÜRÜ TERCİHİNE ETKİ EDEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 1121 - 1141
  Kübra ÖNDER, Emine ÖNDER
 12. THE EFFECT OF TOYS ON FAST-FOOD PRODUCT PREFERENCES
  Sayfalar 1142 - 1159
  Sabiha KILIÇ, Kübra Müge ÇAKARÖZ, Leyla BEZGİN EDİŞ
 13. KALKINMA AJANSLARININ KURUMSAL SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN AMPİRİK ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1160 - 1193
  İhsan KURAN, Yüksel BAYRAKTAR
 14. İŞLETMELERDE DEĞER TEMELLİ YÖNETİM UYGULAMALARI: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1194 - 1210
  Gürcan PAPATYA, Nurhan PAPATYA
 15. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN ULUSLARARASI FAALİYETLERİ: ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİKLER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 1211 - 1238
  Ferruh TUZCUOĞLU, Çiğdem AKMAN, Elvettin AKMAN