Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-1658 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University | http://dergipark.org.tr/makuiibf


2000px-Open_Access_PLoS.svg.png                                1024px-CC-BY_icon.svg.png                                   ithenticate-badge-oval-reverse.png?t=1510653951733
     

Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty (MAKU IIBFD) is a peer-reviewed scientific journal, published bi-annual between 2014-2018, except for special issues, and is planned to be tri-annual (April, August and December) as of 2019.

MAKU IIBFD publishes scientific articles on economics, bussiness, management, international relations, public administration, political science, sociology, history, finance, banking, and other related fields, in English or Turkish.

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

MAKU IIBFD, welcomes article submissions and does not charge any fee for any (article submission, peer review or publication) processes.

Studies must be sent to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/makuiibf) system.

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.

Double blind peer review is used for review process.

 

 

MAKU IIBFD is covered and abstracted by following indexing services:

Emerging  Sources Citation Index (ESCI)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

SOBIAD

Index Copernicus

 

Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty

e-ISSN 2149-1658 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University | http://dergipark.org.tr/makuiibf
Cover Image


2000px-Open_Access_PLoS.svg.png                                1024px-CC-BY_icon.svg.png                                   ithenticate-badge-oval-reverse.png?t=1510653951733
     

Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty (MAKU IIBFD) is a peer-reviewed scientific journal, published bi-annual between 2014-2018, except for special issues, and is planned to be tri-annual (April, August and December) as of 2019.

MAKU IIBFD publishes scientific articles on economics, bussiness, management, international relations, public administration, political science, sociology, history, finance, banking, and other related fields, in English or Turkish.

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

MAKU IIBFD, welcomes article submissions and does not charge any fee for any (article submission, peer review or publication) processes.

Studies must be sent to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/makuiibf) system.

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.

Double blind peer review is used for review process.

 

 

MAKU IIBFD is covered and abstracted by following indexing services:

Emerging  Sources Citation Index (ESCI)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

SOBIAD

Index Copernicus

 

Volume 6 - Issue 3 - Dec 31, 2019
 1. VERGİ GELİRLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SEÇİLMİŞ ÜLKELER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
  Pages 602 - 617
  HÜSEYİN KUTBAY
 2. PAY PİYASALARINDA VOLATİLİTE TAHMİNLEMESİ: BORSA İSTANBUL MALİ VE SINAİ ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 618 - 633
  İlhan EGE , Tuğba NUR TOPALOĞLU
 3. PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH LINEAR PROGRAMMING BASED ON TRAPEZOIDAL FUZZY NUMBERS
  Pages 634 - 650
  Serkan AKBAŞ , Türkan ERBAY DALKILIÇ
 4. LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN TÜKENMİŞLİK DUYGUSUNA ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 651 - 668
  Mehmet CIRANOĞLU
 5. BITCOIN FİYATLARINDA EŞİK DEĞER ETKİSİ
  Pages 669 - 681
  Eray Gemici , Müslüm Polat
 6. BÜYÜKŞEHİR İLÇELERİNDEKİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN PROFİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TRABZON ÖRNEĞİ
  Pages 682 - 701
  Çağrı D. ÇOLAK , Y. Orçun KÜÇÜKYILMAZ
 7. MÜKELLEFLERİN VERGİYE BAKIŞINDA YARGI YETİSİ SORUNSALI: KANT PERSPEKTİFİNDEN MEKÂNSAL FARKLILIK TEMELLİ BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 702 - 720
  Esra Doğan , Ahmet Tekin , Ferdi Çelikay
 8. TÜRKİYE’DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE EKONOMİK GELİŞME ARASINDAKİ UZUN DÖNEM İLİŞKİ
  Pages 721 - 735
  Zehra ABDİOĞLU , Nebiye YAMAK , Rahmi YAMAK
 9. REEL EFEKTİF DÖVİZ KURUNU BELİRLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: HETEROJEN PANEL VERİ ANALİZİ
  Pages 736 - 749
  Cansu Şarkaya İçellioğlu
 10. TARİHSEL REKLAMLARIN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN YANSITTIKLARI: 1938 YILINDA HATAY GAZETESİ’NDE YAYINLANAN REKLAMLARIN İÇERİK ANALİZİ
  Pages 750 - 767
  Tülin Ural , Olcay Özkaya Duman , Oğuz Oypan
 11. ÖNBÜRO BÖLÜMÜ ÇALIŞANLARININ İŞ PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN AYIRT EDİCİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 768 - 795
  Engin Üngüren
 12. A LONGITUDINAL ANALYSIS ON INTELLECTUAL STRUCTURE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: THEORETICAL FOUNDATIONS AND RESEARCH TRENDS
  Pages 796 - 814
  MEHMET BAĞIŞ , ENSAR SELMAN KARAGÜZEL , LİRİDON KRYEZIU , KADİR ARDIÇ
 13. GÜÇ GEÇİŞ TEORİSİ VE ÇOKLU HİYERARŞİ MODELİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: DÜNYA GÜÇ HİYERARŞİSİNDEKİ DEĞİŞİMİN TEORİK ANALİZİ
  Pages 815 - 831
  Öner Akgül
 14. TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI VE HANEHALKI HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 832 - 845
  Doç. Dr. Hakan DEMİRGİL , Dr. Öğr. Üyesi Süha ÇELİKKAYA
 15. AKDENİZ BÖLGESİ’NİN GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMINA YÖNELİK ÖZELLİKLERİNİN ENTEGRE ENTROPİ MULTİMOORA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 846 - 864
  YUSUF ŞAHİN
 16. YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 865 - 884
  Ayberk ŞEKER , Selami ÖZCAN
 17. SOURCES THAT MANAGERS PREFER FOR BUSINESS INFORMATION NEEDS
  Pages 885 - 899
  Çiğdem Baskıcı
 18. ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Pages 900 - 915
  Gulsum KORKUT , Ömer AVCI
 19. BİLGİ EKONOMİSİ VE EKONOMİK PERFORMANS: TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ KARŞILAŞTIRMASI
  Pages 916 - 935
  Hasan Önder Sarıdoğan , Muhammed Veysel Kaya
 20. INVESTIGATION OF RATIONAL BUBBLES AND VOLATILITY SPILLOVERS IN COMMODITY MARKETS: EVIDENCES FROM PRECIOUS METALS
  Pages 936 - 951
  İsmail ÇELİK , Hilmi Tunahan AKKUŞ , Nazlıgül GÜLCAN