Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2149-1658 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |


2000px-Open_Access_PLoS.svg.png                                1024px-CC-BY_icon.svg.png                                   ithenticate-badge-oval-reverse.png?t=1510653951733
     

Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty (MAKU IIBFD) is a peer-reviewed scientific journal, published bi-annual between 2014-2018, except for special issues, and is planned to be tri-annual (April, August and December) as of 2019.

MAKU IIBFD publishes scientific articles on economics, bussiness, management, international relations, public administration, political science, sociology, history, finance, banking, and other related fields, in English or Turkish.

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

MAKU IIBFD, welcomes article submissions and does not charge any fee for any (article submission, peer review or publication) processes.

Studies must be sent to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/makuiibf) system.

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.

Double blind peer review is used for review process.

 

 

MAKU IIBFD is covered and abstracted by following indexing services:

Emerging  Sources Citation Index (ESCI)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

SOBIAD

Index Copernicus

 

Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty

e-ISSN 2149-1658 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |
Cover Image


2000px-Open_Access_PLoS.svg.png                                1024px-CC-BY_icon.svg.png                                   ithenticate-badge-oval-reverse.png?t=1510653951733
     

Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty (MAKU IIBFD) is a peer-reviewed scientific journal, published bi-annual between 2014-2018, except for special issues, and is planned to be tri-annual (April, August and December) as of 2019.

MAKU IIBFD publishes scientific articles on economics, bussiness, management, international relations, public administration, political science, sociology, history, finance, banking, and other related fields, in English or Turkish.

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

MAKU IIBFD, welcomes article submissions and does not charge any fee for any (article submission, peer review or publication) processes.

Studies must be sent to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/makuiibf) system.

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.

Double blind peer review is used for review process.

 

 

MAKU IIBFD is covered and abstracted by following indexing services:

Emerging  Sources Citation Index (ESCI)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

SOBIAD

Index Copernicus

 

Volume 6 - Issue 2 - Aug 2019
 1. SAĞLIK HİZMETLERİNDE EKONOMİK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 253 - 272
  FARUK YILMAZ, ÖZGÜR ASLAN
 2. ANALYSIS WITH NESTED MULTINOMIAL LOGIT MODEL OF DEMAND FOR HEALTHCARE: AN APPLICATION IN KAYSERI PROVINCE
  Pages 273 - 285
  Zeynep Öztürk Yaprak, Eyyup Ecevit
 3. A STUDY ON THE HEALTHCARE SERVICE QUALITY EXPECTATION AND PERCEPTION OF PATIENTS
  Pages 286 - 299
  Gizem Zevde AYDIN, Elif DİKMETAŞ YARDAN
 4. ALGILANAN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞUN ARACILIK ROLÜ: TURİZM İŞGÖRENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 300 - 315
  Hüseyin Boz
 5. YAPISAL KIRILMA ALTINDA TİCARİ DIŞA AÇIKLIĞIN ENERJİ TÜKETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖRNEĞİ
  Pages 316 - 332
  Murat Çetin, Selin Saygın
 6. PAZARLAMA KÜLTÜRÜ VE STRATEJİ ARASINDAKİ UYUMUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Pages 333 - 350
  Nurhan PAPATYA, Tülay ÖZKAN
 7. MUHAFAZAKÂR MUHASEBE VE YÖNETİM KURULU YAPISI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 351 - 369
  Hüseyin Temiz, Merve Acar, Elçin Dalkılıç
 8. DO MACROECONOMIC VARIABLES HAVE A SYMMETRIC OR ASYMMETRIC EFFECT ON NON-PERFORMING LOANS? EVIDENCE FROM TURKEY
  Pages 370 - 392
  Mehmet ERDAŞ
 9. EKONOMİK KOMPLEKSİTE, İHRACAT VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: G-20 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Pages 393 - 407
  Semanur Soyyiğit, Hüseyin Topuz, Halil Özekicioğlu
 10. ENTEGRE RAPORLAMADA ÇOKLU SERMAYE ÖĞELERİNİ TEMSİL EDEN GÖSTERGELERİN BELİRLENMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
  Pages 408 - 422
  Güler ARAS, Filiz MUTLU YILDIRIM
 11. CAM UÇURUM ALGISI: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR ARAŞTIRMA
  Pages 423 - 438
  Sebahattin Yıldız, Önder Sakal, Fidan Alhas, Gözde Kosa
 12. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM, BÜYÜME VE ÇEVRESEL KALİTE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE “DİBE YARIŞAN” BİR ÜLKE Mİ?
  Pages 439 - 451
  Umut Üzar
 13. PRÜFER-KARAGÜL ALGORİTMASI: GEZGİN SATICI PROBLEMİ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM
  Pages 452 - 470
  Kenan Karagül
 14. FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİNDE PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ
  Pages 471 - 484
  Seymur Ağazade, Aykut Karakaya
 15. THE INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING TIMELINESS OF FINANCIAL STATEMENTS: EVIDENCE FROM TURKEY
  Pages 485 - 495
  Ahmet Özcan
 16. BULGARİSTAN’DA TÜRK AZINLIĞA UYGULANAN ŞİDDET (1944-1989): GALTUNG’UN BARIŞ MODELİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME
  Pages 496 - 509
  ANTON ANTONOV SIMEONOV
 17. E-SAĞLIK UYGULAMALARININ FARKINDALIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 510 - 522
  ERDAL EKE, MERVE UYSAL, DİLRUBA UĞURLUOĞLU
 18. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKASI: SORUMLULUK VE İNKÂR İKİLEMİ
  Pages 523 - 543
  Ceren Uysal Oğuz
 19. MİSYON, VİZYON VE AMAÇLAR BAĞLAMINDA GELECEĞE BAKIŞ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI ÖRNEĞİ
  Pages 544 - 562
  Mehmet Ali TAŞ, Hüseyin ÇİÇEK, Seher YASTIOĞLU
 20. FİNANSAL ARAÇLARIN TMS/TFRS VE BOBİ FRS ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRME ESASLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 563 - 577
  Osman TUĞAY, Kadriye ARISOY
 21. TÜRKİYE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ DİSİPLİNİNDE “NİTELİK” TARTIŞMASI: YAZIN VİZYON HAREKETLİLİĞİ VE ETİYOLOJİK BİR YAKLAŞIM
  Pages 578 - 595
  Gürcan Papatya