ISSN: 2146-5649
e-ISSN: 2687-332X
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği
Kapak Resmi
       

Sosyal Güvence Dergisi, Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği tarafından yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

Dergimizde sosyal güvenlik, sosyal politika, sağlık vb. alanlarda hakem kurulu tarafından kabul edilmiş makaleler yayınlanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği web sitesine buradan ulaşabilirsiniz

2021 - Sayı: 19

Araştırma Makalesi

1. OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE KÜMELEME ANALİZİ SINIFLAMASI

Araştırma Makalesi

2. FARMAKOEKONOMİ BAĞLAMINDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI: YOUTUBE VİDEOLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Araştırma Makalesi

3. TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR VE GİDERLERİNİN PROJEKSİYONU