Sosyal Çalışma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2587-1412 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi |


Sosyal Çalışma Dergisi, 2017 yılında yayın hayatına başlayan kör hakemli bir e-dergidir. Dergi, klasik ve çağdaş sosyal çalışma perspektiflerini inceleyerek hem sosyal hizmet alanlarına yönelik yapılan araştırmaları yayımlama hem de bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Dergideki makaleler;  YAZ(Haziran) ve KIŞ(Aralık) dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Makaleler Türkçe ya da İngilizce dillerinde yayımlanabilmektedir.

Bu dergi Açık Erişimli bir dergidir. 

Dergimize makale başvurusunda bulunacak yazarların makalelerini Yazım Kuralları'na göre düzenlemeleri gerekmektedir. Ayrıca makale gönderimi için DergiPark'a kayıtlı 3 hakem önerisi gerekmektedir. Makale gönderirken hakem önerileri sayfası sizlere açılacaktır. 

Yayın etiği politikamız ve etik kurul kararı gerektiren makaleler hakkında bilgi almak için tıklayınız. Etik ile ilgili bilgiler makale içerisinde yer almalıdır. 

Sosyal Çalışma Dergisi’ne genel sosyal hizmet konuları dışında aşağıdaki konu başlıklarından da çalışmalar kabul edilmektedir:


·        Sosyal içerme

·        Sosyal dışlanma

·        Damgalanma

·        Sosyal uyum

·        Sosyal politika

·        Sosyal güvenlik

·        Sosyal sigortalar

·        Soyal yardım

·        Toplumsal yapı ve değişim

·        Sosyal hukuk

·        Kentleşme ve nüfus

·        Sosyal psikoloji

·        Engelli çalışmaları

·        Aile çalışmaları

·        Çocuk çalışmaları

·        Kadın çalışmaları

·        Yaşlı çalışmaları

·        Göç çalışmaları

·        Yoksulluk çalışmaları

·        İstihdam çalışmaları

·        İnsani gelişmişlik çalışmaları

.         Halk Sağlığı

Sosyal Çalışma Dergisi

e-ISSN 2587-1412 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi |
Kapak Resmi


Sosyal Çalışma Dergisi, 2017 yılında yayın hayatına başlayan kör hakemli bir e-dergidir. Dergi, klasik ve çağdaş sosyal çalışma perspektiflerini inceleyerek hem sosyal hizmet alanlarına yönelik yapılan araştırmaları yayımlama hem de bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Dergideki makaleler;  YAZ(Haziran) ve KIŞ(Aralık) dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Makaleler Türkçe ya da İngilizce dillerinde yayımlanabilmektedir.

Bu dergi Açık Erişimli bir dergidir. 

Dergimize makale başvurusunda bulunacak yazarların makalelerini Yazım Kuralları'na göre düzenlemeleri gerekmektedir. Ayrıca makale gönderimi için DergiPark'a kayıtlı 3 hakem önerisi gerekmektedir. Makale gönderirken hakem önerileri sayfası sizlere açılacaktır. 

Yayın etiği politikamız ve etik kurul kararı gerektiren makaleler hakkında bilgi almak için tıklayınız. Etik ile ilgili bilgiler makale içerisinde yer almalıdır. 

Sosyal Çalışma Dergisi’ne genel sosyal hizmet konuları dışında aşağıdaki konu başlıklarından da çalışmalar kabul edilmektedir:


·        Sosyal içerme

·        Sosyal dışlanma

·        Damgalanma

·        Sosyal uyum

·        Sosyal politika

·        Sosyal güvenlik

·        Sosyal sigortalar

·        Soyal yardım

·        Toplumsal yapı ve değişim

·        Sosyal hukuk

·        Kentleşme ve nüfus

·        Sosyal psikoloji

·        Engelli çalışmaları

·        Aile çalışmaları

·        Çocuk çalışmaları

·        Kadın çalışmaları

·        Yaşlı çalışmaları

·        Göç çalışmaları

·        Yoksulluk çalışmaları

·        İstihdam çalışmaları

·        İnsani gelişmişlik çalışmaları

.         Halk Sağlığı