Yazım Kuralları

Sosyal Çalışma Dergisi

Turkish Journal of Social Work
Genel Hususlar

 • Dergide telif ve tercüme makaleler, araştırma makaleleri, araştırma raporları, yayın değerlendirme ve tartışma yazıları yayımlanabilir. Makaleler Türkçe ya da İngilizce yayınlanabilir.
 • Dergiye gönderilen yazı, konusu ile ilgili iki akademisyen ve Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra yayımlanabilir. Dergiye gönderilen yazıların başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Gönderilen yazıların yayımlanma zorunluluğu yoktur. 
 • Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı, yayınlanan yazıların da her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazarlar, makalelerini gönderdikleri zaman bu durumu kabul etmiş sayılırlar. Dergide yayınlanan yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
 • Makale yazımında Microsot Office Word programı kullanılmalıdır.. Yapılacak çalışmalar DERGİPARK sistemi üzerinden https://dergipark.org.tr/scd linki ile Word formatında gönderilmelidir, PDF formatında gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • Sosyal Çalışma Dergisi'ne yapılan başvurular, mevcut içerikte uygulanan kriterlere ve evrensel nitelikteki etik kurallara uyum sağlamaması halinde değerlendirme sürecine alınmadan reddedilmektedir.
 • Dergiye gönderilen makalelerin 3 yazardan fazla olması halinde reddedilmektedir.
 • ORCİD numarası olmayan yazarların makalesi kabul edilmemektedir.
 • Dergiye gönderilen makaleler intihal programında taranmakta olup %20' nin üzerinde benzerlik oranı olan makaleler değerlendirme aşamasına alınmadan reddedilmektedir.
 • Araştırma makaleleri için etik kurul onay belgesi gerekmesi halinde  etik kurul onay belgesinin sorumlu yazar tarafından sisteme yüklenmesi zorunludur. Ayrıca makalenin birinci sayfanın alt kısmında kurul adı, tarih ve sayı numarası yer almalıdır. 

Makalenin Hazırlanması

 • Aşağıdaki makale yazım kurallarını Makale Şablonu üzerinden yapabilirsiniz. 
 • Word dosyaları yazarlı (tüm bilgiler girilmiş şekilde) ve yazarsız olarak iki şekilde yüklenmelidir. 
 • Kenar boşlukları, Giriş bölümünden itibaren üst ve alt 3,5 cm - sağ ve sol 3 cm olmalıdır.
 • Satır aralığı 1,15 olmalıdır.
 • Paragraf aralığı; önce 6 nk, sonra 6 nk olmalıdır. 
 • Makale iki yana yaslı şekilde Times New Roman; özet 8 punto, içerik 11 punto, tabloların içleri ise 9 punto olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Makalenin Türkçe özeti en az 150 ve fazla 175 kelimeden oluşmalıdır. İngilizcesi de Türkçeye göre belirlenebilir.
 • Paragraflara başlarken satır başı yapılmamalıdır.
 • Makale içinde maddeler kullanılacaksa soldan ve sağdan 0,6cm, asılı şeklinde, değer ise 0,3cm  olmalıdır. Maddeler kare sembolü ile gösterilmelidir.
 • Makale Başlığı İlk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Makale içerisindeki başlıklar numaralandırılmalıdır (1. Giriş,   2. Örnek Başlık,     2.1. Alt Başlık,     2.1.1 Alt Başlık, 2.1.1.1. Son Alt Başlık)
 • Kaynakça; Girintiler 0 cm, Asılı,  Değer ise 1,25 cm olmalı, Paragraf aralığı önce ve sonra 6 nk, satır aralığı ise Tek olmalıdır. 
 • İç atıflarda sayfa numarası olmalıdır ve iki nokta üst üste şeklinde kullanılmalıdır. 
 • Makale içinde kullanılan şekiller ya da tablolar resim formatında olmamalıdır. 

Creative Commons Lisansı
Sosyal Çalışma Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır.

Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır.