Makale Göndermeden Önce

Makale Gönderim için 5 adım

1. Yazım Kurallarının okunması ve makalenin ona göre düzenlenmesi.

2. Makale Şablonun indirilmesi ve makalenin buraya her bir bölümünün tek tek aktarılması. 

3. Makale Şablonuna göre düzenlenen yazar isimlerinin ve bilgilerinin de yer aldığı isimli dosyanın yüklenmesi (Yazar bilgileri için bir önceki sayıdaki yazar bilgilerine bakabilirsiniz - Ünvan, Üniversite, Orcid, Sorumlu Yazar e mail vd.)

4.. Makale Şablonuna göre düzenlenen isimsiz dosyanın yüklenmesi.

5. Çalışmanız bir araştırma makalesi ise etik kurul dosyasının da yüklenmesi ve ayrıca makalenin ilk sayfasının sayfa altına kurul adı - tarih - sayı no mutlaka yer almalıdır. 

Creative Commons Lisansı
Sosyal Çalışma Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır.

Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır.