Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-9041 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | http://www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr/


Sayın Araştırmacılar,

26.02.2020 tarihi itibariyle dergimize değerlendirilmek üzere gönderilecek makalelerde 2020 yılı TR dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri dikkate alınacaktır. Bu kriterlerden birisi olan “Etik Kurul Onayı” kaspamında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır:

1. “Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir”.
2. “Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir”.

Bu bilgilerden hareketle, dergimize yollanan araştırmalar için eğer etik kurul izni gerekiyorsa yukarıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir. Aksi durumda yazılarınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Dergimizde değerlendirme sürecinde olan ya da kabul edilmiş olan makaleler için yukarıda belirtilen hususlar geçerli değildir. 

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

e-ISSN 2148-9041 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | http://www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr/
Kapak Resmi


Sayın Araştırmacılar,

26.02.2020 tarihi itibariyle dergimize değerlendirilmek üzere gönderilecek makalelerde 2020 yılı TR dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri dikkate alınacaktır. Bu kriterlerden birisi olan “Etik Kurul Onayı” kaspamında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır:

1. “Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir”.
2. “Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir”.

Bu bilgilerden hareketle, dergimize yollanan araştırmalar için eğer etik kurul izni gerekiyorsa yukarıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir. Aksi durumda yazılarınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Dergimizde değerlendirme sürecinde olan ya da kabul edilmiş olan makaleler için yukarıda belirtilen hususlar geçerli değildir. 

Cilt 23 - Sayı 3 - 16 Eyl 2020