e-ISSN: 2148-9041
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi
Kapak Resmi

Sayın Araştırmacılar,

Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilecek makalelerde 2020 yılı TR dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri dikkate alınmaktadır. Bu kriterlerden “Etik Kurul Onayıkapsamında, etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Aksi durumda yazılarınız değerlendirmeye alınmayacaktır.


KONTROL LİSTESİ (Makalenizi göndermeden aşağıdaki listede eksik olmadığından emin olun):

1. Telif Hakkı Devir Formu
2. Kapak Sayfası
3. Makale Ana Metni (Makale yazım şablonuna uygun olarak hazırlanmış)
4. Etik Kurul İzin Belgesi (eğer gerekiyorsa)
5. İntihal (Benzerlik) Raporu2023 - Cilt: 26 Sayı: 4