Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2618-6217 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ahi Evran Üniversitesi |


Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AEÜİİBFD), yılda iki defa yayımlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, AEÜİİBFD bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanan yazılardaki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir. Gönderilen makaleler, öncelikle Editör kontrolünden geçer. Editörün uygun görmediği makaleler reddedilebilir. Editörün uygun bulduğu makaleler hakem kuruluna gönderilir. Hakem Kurulunun değerlendirmesinden sonra yayın sürecine alınır. Gönderilen makaleler, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2618-6217 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ahi Evran Üniversitesi |
Kapak Resmi


Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AEÜİİBFD), yılda iki defa yayımlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, AEÜİİBFD bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanan yazılardaki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir. Gönderilen makaleler, öncelikle Editör kontrolünden geçer. Editörün uygun görmediği makaleler reddedilebilir. Editörün uygun bulduğu makaleler hakem kuruluna gönderilir. Hakem Kurulunun değerlendirmesinden sonra yayın sürecine alınır. Gönderilen makaleler, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

Tarandığımız İndeksler

400dpiLogo.png

asos-index.png 

journalfactor.png

road-issn.png       

scholar_logo_64dp.png