Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2618-6217 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ahi Evran Üniversitesi | https://iibfdergi.ahievran.edu.tr/anasayfa


Makale Çağrısı
2021 Ahi Evran Yılı Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Özel Sayısı

“Ahi Evran’ın doğumunun 850. Yılı olan 2021 yılı, 20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “Ahi Evran Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda 2017 yılından beri yayın hayatına devam eden ve yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak Ekim ayı içerisinde, Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ekrem ERDEM’in konuk editörlüğünde bir özel sayı çıkaracağımızı duyururuz. Özel sayı başlığı, “Fütüvvet, Ahilik ve İktisadi Hayat” olan bu özel sayımızda, Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilecek olup, çift kör hakemlik sistemi işletilerek Ekim özel sayısına hazırlanacaktır. İlgili çalışmalar en geç 15 Ağustos 2021 tarihine kadar Dergimizin dergipark adresi olan https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeuiibfd adresi üzerinden gönderilecektir.”Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2618-6217 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ahi Evran Üniversitesi | https://iibfdergi.ahievran.edu.tr/anasayfa
Kapak Resmi


Makale Çağrısı
2021 Ahi Evran Yılı Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Özel Sayısı

“Ahi Evran’ın doğumunun 850. Yılı olan 2021 yılı, 20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “Ahi Evran Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda 2017 yılından beri yayın hayatına devam eden ve yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak Ekim ayı içerisinde, Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ekrem ERDEM’in konuk editörlüğünde bir özel sayı çıkaracağımızı duyururuz. Özel sayı başlığı, “Fütüvvet, Ahilik ve İktisadi Hayat” olan bu özel sayımızda, Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilecek olup, çift kör hakemlik sistemi işletilerek Ekim özel sayısına hazırlanacaktır. İlgili çalışmalar en geç 15 Ağustos 2021 tarihine kadar Dergimizin dergipark adresi olan https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeuiibfd adresi üzerinden gönderilecektir.”Cilt 4 - Sayı 2 - 27 Ara 2020
 1. THOUGHTS/PREDICTIONS ON THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS UPON THE INTERNATIONAL SYSTEM
  Sayfalar 173 - 187
  Şenol KANTARCI
 2. ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÇALIŞAN DAYANIKLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL DESTEĞİN MODERATÖR ROLÜ
  Sayfalar 188 - 205
  Elif HABİP, Hilal TANYILDIZI, Halim KAZAN
 3. BİR TOPLUMSAL DEĞİŞİM SORUNSALI OLARAK KALKINMA: MODERNLEŞMENİN VE BATILILAŞTIRMANIN KÜLTÜREL YOK EDİCİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 206 - 219
  Mesut KAÇANOĞLU
 4. SAVAŞIN YENİ AKTÖRLERİ: ÖZEL ASKERİ VE GÜVENLİK ŞİRKETLERİ
  Sayfalar 220 - 231
  Nur Şima ÖZDEN
 5. A CASE STUDY ON MARKETING ACTIVITIES OF NONPROFIT ORGANIZATIONS IN VIRTUAL WORLD: SECOND LIFE- LIVE AND LEARN IN KENYA “FEED A SMILE” EXAMPLE
  Sayfalar 232 - 248
  Gizem ARI, Murat GÜLMEZ
 6. KOPENHAG OKULU’NUN GÜVELİK ANLAYIŞI BAĞLAMINDA SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEM’DE BALKANLARIN GÜVENLİĞİNİN ANALİZİ
  Sayfalar 249 - 269
  Barış ÖZDAL, Musa PALTA
 7. AŞIRI KREDİ GENİŞLEMELERİNE BİR ÖNLEM OLARAK MAKRO İHTİYATİ POLİTİKALAR VE TÜRKİYE UYGULAMASI
  Sayfalar 270 - 295
  Ahu Meryem ERDOĞAN
 8. TÜRKİYE-KAZAKİSTAN ARASINDAKİ EKONOMİK VE EĞİTİM İLİŞKİLERİ
  Sayfalar 296 - 311
  Farida ELEUKEN
 9. SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 312 - 335
  Mustafa ERBİR
 10. AHİLİK: AHİ BABA MUSTAFA KARAGÜLLÜ ve KIRŞEHİR
  Sayfalar 336 - 339
  Hasan Hüseyin BAHADIR
Tarandığımız İndeksler


ici2.png

I2OR_Logo.png

400dpiLogo.png

asos-index.png 

journalfactor.png

road-issn.png       

scholar_logo_64dp.png

EuroPub-Logo.png