Konular

• Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
• Uluslararası Muhasebe
• Muhasebe Teorisi
• Mali Tablo Analizi
• Finansal Muhasebe
• Finansal Bilgi Yönetimi
• Muhasebe
• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler


Makaleler


R. YAŞAR, İ. KIYMETLİ ŞEN
ROBINSON MUHASEBESİ VE HOMO ECONOMICUS, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (2020)
İ. KIYMETLİ ŞEN, M. ÖZBİRECİKLİ
KÜMİ FRS’NİN İŞ DÜNYASINA SAĞLAYABİLECEĞİ YARARLAR: BOBİ FRS, TMS/TFRS VE MEVCUT MUHASEBE SİSTEMİ İLE MUKAYESELİ BİR İNCELEME, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (2020)
D. YAZ, İ. ŞEN
Aromasıyla Dünyayı Kuşatan Marka: Kurukahveci Mehmet Efendi ve Mahdumları 1871-2019, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, (2020)
B. GERGİN, İ. KIYMETLİ ŞEN
KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE YER ALMANIN BANKALARIN PERFORMANSINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (2019)
O. AKÇİN, İ. KIYMETLİ ŞEN
Özkaynak Yatırımlarının UFRS 9 Finansal Araçlar Standardı Uyarınca Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (2019)
M. ÖZBİRECİKLİ, İ. KIYMETLİ ŞEN
TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEĞİNDE EĞİTİMLE İLGİLİ GELİŞMELER: ULUSLARARASI EĞİTİM STANDARTLARI İLE MUKAYESELİ BİR İNCELEME, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (2018)
M. ÖZBİRECİKLİ, İ. KIYMETLİ ŞEN
TÜRKİYE’DE MUHASEBE VE DENETİM MESLEKLERİNDE ETİK EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM SÜRECİ: TARİHSEL BİR BAKIŞ AÇISI, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (2018)
İ. KIYMETLİ ŞEN, A. KARAGÜL
BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINA GÖRE ORTAK KONTROLE TABİ İŞ BİRLEŞMELERİNİN RAPORLANMASINDA KULLANILACAK HAKLARIN BİRLEŞMESİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, (2018)
İ. KIYMETLİ ŞEN, M. ÖZBİRECİKLİ
BOBİ FRS’NİN MUHASEBE UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER: BOBİ FRS, TMS/TFRS VE MEVCUT MUHASEBE SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, (2018)
İ. KIYMETLİ ŞEN, D. ÜÇOĞLU
ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ VE KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Öneri Dergisi, (2018)
A. KAYAALP, İ. KIYMETLİ ŞEN
TÜREV ÜRÜNLERE RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİNE GÖRE ETKİNLİK TESTLERİNDEN DOLLAR OFFSET YÖNTEMİNİN UYGULANMASI, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, (2017)