ISSN: 1308-8335
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Kamu İç Denetçileri Derneği
Kapak Resmi
       

DENETİŞİM, Türkiye’de kamu iç denetçilerinin tek sivil mesleki kuruluşu olan Kamu İç Denetçileri Derneği’nin (KİDDER) yayın organı olarak 18 Şubat 2009 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Kendi alanında bilimsel içerikte bir “hakemli dergi” olan Denetişim, kamu yönetiminde henüz temelleri atılan ve denetim fonksiyonuna yeni bir yaklaşım getiren iç denetim sisteminin gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra iyi yönetişim ilkelerinin yerleşmesini de amaçlayan politikasıyla yayın hayatına devam etmektedir. TR Dizin'de taranmakta olan Denetişim, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanmaktadır.

Denetişim, kamuda iç denetimle ilgili konularda paydaşlarına yeni ufuklar açmak, iç denetim mesleğini ilgilendiren önemli konuları gündeme taşımak, mesleğin profesyonelleri ile akademisyenlerin bakış açısını bir arada irdelemek suretiyle sürekli mesleki gelişime katkı sağlamak, ülkemiz kamu yönetimine değer katacak çıktılar üretilmesine zemin hazırlamak amacından hareket etmektedir.  İlk sayısından itibaren iç denetim mesleği ile ilgili çeşitli konularda yazı, makale, çeviri, söyleşiler yanı sıra iyi uygulama örnekleri ve vakalar yayınlanmış, Denetişim sayesinde iç denetim ve ilgili olduğu alandaki literatüre katkı sağlayacak düzeyde mesleki referans havuzu oluşturulmuştur. 

Derginin bilimsellik seviyesinin giderek artırılmasıyla akademisyenlerin makalelerini yayınlatmak öncelikle müracaat ettikleri bir yayın organı olunması hedeflenmektedir. 


 

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır. 

Dergimizin 24. sayı teması “Kurumsal Yönetişim ve İç Denetim” olarak belirlenmiştir.  Belirtilen temanın alt açılımı olan konularda veya Dergimizin kapsamına giren diğer konularla ilgili çalışmalarınızı bekliyoruz.

2022 yılı Ocak ayında yayımlanacak 24. sayı için son makale kabul tarihi 30.11.2021’dir.