ISSN: 1303-099X
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ege Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ege Akademik Bakış (EAB) dergisi Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimle Fakültesi'nin bünyesinde çevrim içi yayınlanan çok disiplinli ve disiplinlerarası hakemli, uluslararası ve akademik bir dergidir. Derginin ana hedefi iktisat, işletme ve uluslararası siyaset alanlarında akademik çalışmaları yayınlamaktır. Derginin yayın dili ingilizcedir. 

Aşağıda yer alan  listede Ege Akademik Bakış dergisinin yayın kapsamındaki temel alanlar yer almaktadır :

  • Enerji İktisadı
  • Finansal İktisat
  • Bölgesel İktisat
  • Uygulamalı Ekonometri
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • İşletme
  • Pazarlama
  • Örgüt Kuramı&Örgütsel Davranış
  • Sayısal Yöntemler
  • Yöneylem Araştırması

EAB ampirik araştırmalara dayanan çalışmaları yayınlar ve özellikle karşılaştırmalı çalışmalar, vaka çalışmalar ve ülke karşılaştırmalı çalışmalarla ilgilenir. Dergi, yerel, bölgesel ve uluslararası meseleler ve sorunlara değinen disiplinler arası ve karşılaştırmalı yayınları önceler.

Makale başvuruları akademik nitelik ve yöntemsel kalite temelinde değerlendirilir.  

2022 - Cilt: 22 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

Sticky Cost Behavior: Evidence from BRICS+T Countries

Araştırma Makalesi

THE ROLE OF FEAR OF MISSING OUT (FoMO) IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND CYBERLOAFING

Araştırma Makalesi

How do customers respond to digital banking products and services in New Zealand?

Araştırma Makalesi

The Effects of Managers' Strategic Behaviors on Motivation at Workplace in a Chaotic Environment

Araştırma Makalesi

Comparative Analysis of MCDM Methods for the Assessment of Corporate Sustainability Performance in Energy Sector

Araştırma Makalesi

Relativity Approach to the Strategic Cyber Conflict Management in Businesses