ISSN: 1303-099X
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ege Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ege Akademik Bakış (EAB) dergisi Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimle Fakültesi'nin bünyesinde çevrim içi yayınlanan çok disiplinli ve disiplinlerarası hakemli, uluslararası ve akademik bir dergidir. Derginin ana hedefi iktisat, işletme ve uluslararası siyaset alanlarında akademik çalışmaları yayınlamaktır. Derginin yayın dili ingilizcedir. 

Aşağıda yer alan  listede Ege Akademik Bakış dergisinin yayın kapsamındaki temel alanlar yer almaktadır :

  • Enerji İktisadı
  • Finansal İktisat
  • Bölgesel İktisat
  • Uygulamalı Ekonometri
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • İşletme
  • Pazarlama
  • Örgüt Kuramı&Örgütsel Davranış
  • Sayısal Yöntemler
  • Yöneylem Araştırması

EAB ampirik araştırmalara dayanan çalışmaları yayınlar ve özellikle karşılaştırmalı çalışmalar, vaka çalışmalar ve ülke karşılaştırmalı çalışmalarla ilgilenir. Dergi, yerel, bölgesel ve uluslararası meseleler ve sorunlara değinen disiplinler arası ve karşılaştırmalı yayınları önceler.

Makale başvuruları akademik nitelik ve yöntemsel kalite temelinde değerlendirilir.  

2021 - Cilt: 21 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

4. Media-Coverage-Related Investor Sentiment during the COVID-19 Pandemic

Araştırma Makalesi

7. Contagion in Turkish Stock Market: Evidences from Developed and Emerging Markets

Araştırma Makalesi

8. Persistence of Policy Shocks to the Ecological Footprint of MINT Countries

Araştırma Makalesi

Non-standard Sources for Arms Production and Arms Trade Data

Araştırma Makalesi

Provincial Financial Inclusion in Turkey: Measurement and Its Spatial Determinants

Araştırma Makalesi

An Empirical Assessment of UK Economic Performance in the Context of Brexit: An EU Wide Comparison

Araştırma Makalesi

A Comparative Study on Consumption Functions: The Case of the European Union

Araştırma Makalesi

Real Exchange Rates and Growth: Contractionary Depreciations or Appreciations?

Araştırma Makalesi

Estimating Poverty Transitions in Turkey Using Repeated Cross-Sectional Data

Araştırma Makalesi

Excess Return of Education for Women across Socio-Economic Status: Using Quantile Regression for Turkey

Araştırma Makalesi

Stock market inclusion and its connection with economic activity in Turkey

Araştırma Makalesi

Sticky Cost Behavior: Evidence from BRICS+T Countries

Araştırma Makalesi

Testing Job Satisfaction as a Mediator Between Managers’ Charismatic Leadership and Followers' Affective Organizational Commitment