ISSN: 1303-099X
Başlangıç: 2000
Yayıncı: Ege Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ege Akademik Bakış (EAB) dergisi Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimle Fakültesi'nin bünyesinde çevrim içi yayınlanan çok disiplinli ve disiplinlerarası hakemli, uluslararası ve akademik bir dergidir. Derginin ana hedefi iktisat, işletme ve uluslararası siyaset alanlarında akademik çalışmaları yayınlamaktır. Derginin yayın dili ingilizcedir. 

Aşağıda yer alan  listede Ege Akademik Bakış dergisinin yayın kapsamındaki temel alanlar yer almaktadır :

  • Enerji İktisadı
  • Finansal İktisat
  • Bölgesel İktisat
  • Uygulamalı Ekonometri
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • İşletme
  • Pazarlama
  • Örgüt Kuramı&Örgütsel Davranış
  • Sayısal Yöntemler
  • Yöneylem Araştırması

EAB ampirik araştırmalara dayanan çalışmaları yayınlar ve özellikle karşılaştırmalı çalışmalar, vaka çalışmalar ve ülke karşılaştırmalı çalışmalarla ilgilenir. Dergi, yerel, bölgesel ve uluslararası meseleler ve sorunlara değinen disiplinler arası ve karşılaştırmalı yayınları önceler.

Makale başvuruları akademik nitelik ve yöntemsel kalite temelinde değerlendirilir.  

2023 - Cilt: 23 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Sticky Cost Behavior: Evidence from BRICS+T Countries

Araştırma Makalesi

THE EFFECT OF EMOTIONAL LABOR AND BASIC SELF ON CONSTRUCTIVE NORMAL BEHAVIOR IN HOTEL OPERATIONS: THE INTERMEDIATE ROLE OF STAFF EMPOWERMENT

Araştırma Makalesi

Enhancing meaningful work through meaning in life: Mediating effect of prosocial organizational and individual behaviors

Araştırma Makalesi

A Comparative Analysis on Employee Training: Competency-based vs Traditional

Araştırma Makalesi

DETERMINING AUTONOMOUS SENSORY MERIDIAN RESPONSE (ASMR) EFFECT ON ADVERTISING EFFECTIVENESS BY USING CONTENT ANALYSIS