Muhasebe ve Finansman Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-3042 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği | http://journal.mufad.org.tr/


ÖNEMLİ DUYURU
DEĞERLİ YAZARLAR, DERGİMİZDEKİ YOĞUNLUK NEDENİYLE
1 KASIM 2020 TARİHİNE KADAR MAKALE ALIMLARIMIZ DURDURULMUŞTUR.


HAKEM SÜRECİNDE OLAN VE KABUL EDİLMİŞ BEKLEYEN MAKALELERİMİZ İLE BİRLİKTE 2020 NİSAN, 2020 TEMMUZ VE 2020 EKİM SAYILARIMIZ DOLUDUR. 1 KASIM 2020 TARİHİNE DERGİMİZE MAKALE GÖNDERİLMEMESİ VE HESABA BAĞIŞ YATIRILMAMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ YAYIN KURULU


MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği (MUFAD) yayını olan Muhasebe ve Finansman Dergisi (The Journal of Accounting and Finance)  alan endeksleri kapsamında taranan ve üç ayda  bir yayımlanan  uluslararası hakemli bir dergidir. Ocak 1999 tarihinde 3 aylık periyodlarla yayımlanmaya başlanan Dergimiz, 2005 Ocak sayısından itibaren TUBİTAK-ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), 2009 Ekim sayımızdan itibaren EBSCOhost (Business Source Complete) tarafından taranmaya başlanmış ve dergimiz 2011 yılı içinde index copernicus ve ASOS Index kapsamına alınmıştır. Dergimiz Şubat 2016'dan bu yana ProQuest, 27 Ocak 2017'den itibaren SOBİAD veri tabanı tarafından da taranmaktadır.

1. Muhasebe ve Finansman Dergisi, hakemli bir dergi olup 3 ayda bir yayınlanmaktadır.

2. Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler için kabul ve red koşuluna bakılmaksızın 200 TL bağış alınmaktadır.

Bağış, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği’ne (MUFAD) ait banka hesap numarasına yatırılmalıdır.  Havale/EFT ödemeleriniz için banka hesap numaramız aşağıdaki gibidir. Dekont, e-mail yoluyla  journal@mufad.org adresine gönderilmelidir.

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Hesap No: 1335 / 6299896
Garanti Bankası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
IBAN : TR 39 0006 2001 3350 0006 2998 96

3. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Sempozyum bildirileri,  bildiri kitabında yayınlanmamış veya sadece özet olarak yayınlanmış ise,  tam metin bildiri yayına kabul edilir. 

4.  Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından ön inceleme yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Şekil şartlarına veya dergi konusuna uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Muhasebe ve Finansman Dergisince hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilir.

5.  Dergiye makalenizi teslim ederken sisteme "iThenticate" veya "Turnitin" vb. bir intihal programı kullanılarak üretilmiş intihal raporunuzu ekleyiniz. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilecektir. Tarama yapılırken kaynakça ve alıntılar hariç tutulabilir. Sisteme mail atılırken makale, ödeme makbuzu ve intihal raporunun birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Hakem süreci, belirtilen tüm evrakların gönderiminden sonra başlatılacaktır.

6. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği'ne (MUFAD) aittir.

7. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

Muhasebe ve Finansman Dergisi

ISSN 2146-3042 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği | http://journal.mufad.org.tr/
Kapak Resmi


ÖNEMLİ DUYURU
DEĞERLİ YAZARLAR, DERGİMİZDEKİ YOĞUNLUK NEDENİYLE
1 KASIM 2020 TARİHİNE KADAR MAKALE ALIMLARIMIZ DURDURULMUŞTUR.


HAKEM SÜRECİNDE OLAN VE KABUL EDİLMİŞ BEKLEYEN MAKALELERİMİZ İLE BİRLİKTE 2020 NİSAN, 2020 TEMMUZ VE 2020 EKİM SAYILARIMIZ DOLUDUR. 1 KASIM 2020 TARİHİNE DERGİMİZE MAKALE GÖNDERİLMEMESİ VE HESABA BAĞIŞ YATIRILMAMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ YAYIN KURULU


MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği (MUFAD) yayını olan Muhasebe ve Finansman Dergisi (The Journal of Accounting and Finance)  alan endeksleri kapsamında taranan ve üç ayda  bir yayımlanan  uluslararası hakemli bir dergidir. Ocak 1999 tarihinde 3 aylık periyodlarla yayımlanmaya başlanan Dergimiz, 2005 Ocak sayısından itibaren TUBİTAK-ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), 2009 Ekim sayımızdan itibaren EBSCOhost (Business Source Complete) tarafından taranmaya başlanmış ve dergimiz 2011 yılı içinde index copernicus ve ASOS Index kapsamına alınmıştır. Dergimiz Şubat 2016'dan bu yana ProQuest, 27 Ocak 2017'den itibaren SOBİAD veri tabanı tarafından da taranmaktadır.

1. Muhasebe ve Finansman Dergisi, hakemli bir dergi olup 3 ayda bir yayınlanmaktadır.

2. Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler için kabul ve red koşuluna bakılmaksızın 200 TL bağış alınmaktadır.

Bağış, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği’ne (MUFAD) ait banka hesap numarasına yatırılmalıdır.  Havale/EFT ödemeleriniz için banka hesap numaramız aşağıdaki gibidir. Dekont, e-mail yoluyla  journal@mufad.org adresine gönderilmelidir.

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Hesap No: 1335 / 6299896
Garanti Bankası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
IBAN : TR 39 0006 2001 3350 0006 2998 96

3. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Sempozyum bildirileri,  bildiri kitabında yayınlanmamış veya sadece özet olarak yayınlanmış ise,  tam metin bildiri yayına kabul edilir. 

4.  Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından ön inceleme yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Şekil şartlarına veya dergi konusuna uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Muhasebe ve Finansman Dergisince hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilir.

5.  Dergiye makalenizi teslim ederken sisteme "iThenticate" veya "Turnitin" vb. bir intihal programı kullanılarak üretilmiş intihal raporunuzu ekleyiniz. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilecektir. Tarama yapılırken kaynakça ve alıntılar hariç tutulabilir. Sisteme mail atılırken makale, ödeme makbuzu ve intihal raporunun birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Hakem süreci, belirtilen tüm evrakların gönderiminden sonra başlatılacaktır.

6. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği'ne (MUFAD) aittir.

7. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

Sayı 85 - 13 Oca 2020
 1. Vergi Mizanından BOBİ FRS’ye Dönüşüm Kayıtlarının Yapılması Ve Finansal Tablolar Çıkarılmasına Dair Bütünsel Bir Uygulama
  Sayfalar 1 - 24
  Şeref DEMİR
 2. İmalat Sanayi ve Finansal Sektörde Temettü Dağıtımlarının Kısa Dönemli Fiyat Etkisi: BİST Uygulaması
  Sayfalar 25 - 44
  H. Aydın OKUYAN , Şakir SAKARYA , Celil AYDIN , Devran DENİZ
 3. Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları
  Sayfalar 45 - 64
  Adnan SEVİM , Samet BÜLBÜL
 4. Çalışma Sermayesi Yönetiminin Kârlılığa Etkisi: Borsa İstanbul 50 Endeksi Örneği
  Sayfalar 65 - 76
  İlknur ESKİN , Batuhan GÜVEMLİ
 5. Borçlanma Maliyetlerinin MSUGT, TMS/TFRS ve BOBİFRS Açısından Muhasebeleştirilmesi
  Sayfalar 77 - 90
  İsmail ELAGÖZ , Sedef ÖZCAN
 6. Muhasebe Manipülasyonları: Toshıba Vakası
  Sayfalar 91 - 110
  Feyza DEREKÖY
 7. Hile Denetiminde Whistleblowing Ve Whistleblowing Niyetini Etkileyen Faktörler: Kayseri’de Faaliyet Gösteren Muhasebeciler İle Amprik Bir Çalışma
  Sayfalar 111 - 128
  Arzu MERİÇ
 8. Türkiye’deki Üniversitelerde Bulunan İşletme Bölümleri Ders Programlarının Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı UMES-2 Bağlamında İncelenmesi Ve Uyumlaştırılması
  Sayfalar 129 - 152
  D. Ali KIZILYALÇIN
 9. Finansal Kriz Ortamlarında Sermaye Yapısının Bankaların Finansal Performanslarına Etkileri
  Sayfalar 153 - 172
  Bener GÜNGÖR , Murat DİLMAÇ
 10. Kurumsal Sürdürülebilirliğin Firmaların Finansal Performansına Etkisi: BIST Kurumsal Sürdürülebilirlik Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 173 - 186
  Ahmet Furkan SAK , Hüseyin DALGAR
 11. Makroekonomik Göstergelerin Sermaye Yapısı Üzerindeki Etkisi: İmalat Dışı Sektörler Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 187 - 208
  Erdal YILMAZ , Tunay ASLAN
 12. BİST Altın Fiyatları Serisinin Markov Rejim Değişim Modeli İle Analizi
  Sayfalar 209 - 222
  Onur BARCA , Özer ARABACI
 13. BIST Şehir Endekslerine Ait Volatilitenin Modellenmesi
  Sayfalar 223 - 242
  Öyküm Esra AŞKIN
 14. FAİZ MARJI NEDEN BAZI ÜLKELERDE DAHA YÜKSEKTİR
  Sayfalar 243 - 256
  Elmas YALDIZ HANEDAR
 15. Firma Performansının Kar Dağıtımına Etkisi: Sürdürülebilirlik Endeksine Tabi Firmalarda Değerlendirme
  Sayfalar 257 - 268
  Büşra DOZEN , Tuba DERYA BAŞKAN
 16. Entelektüel Sermaye Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi: BİST Teknoloji Şirketlerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 269 - 286
  Neilan SOYLU
 17. BIST Ticaret Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 287 - 312
  Ejder AYÇİN , Pembe GÜÇLÜ
Dizinler