Muhasebe ve Finansman Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-3042 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği | http://journal.mufad.org.tr/


MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ
1. Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler için kabul ve red koşuluna bakılmaksızın 200 TL bağış alınmaktadır. Faaliyetlerimizin devamı ve yayın kalitemizin sürdürülebilmesi için gerekli olan bu bağışlar aşağıdaki hesaba yatırılarak dekont sisteme yüklendiğinde hakem süreciniz başlatılacaktır.
Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Hesap No: 1335 / 6299896
Garanti Bankası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
IBAN : TR 39 0006 2001 3350 0006 2998 96
2. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Sempozyum bildirileri, bildiri kitabında yayınlanmamış veya sadece özet olarak yayınlanmış ise, tam metin bildiri yayına kabul edilir. 
3. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından ön inceleme yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Şekil şartlarına veya dergi konusuna uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Muhasebe ve Finansman Dergisince hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilir.
4. Dergiye makalenizi teslim ederken sisteme "iThenticate" veya "Turnitin" vb. bir intihal programı kullanılarak üretilmiş intihal raporunuzu ekleyiniz. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilecektir. Tarama yapılırken kaynakça ve alıntılar hariç tutulabilir.

Muhasebe ve Finansman Dergisi

ISSN 2146-3042 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği | http://journal.mufad.org.tr/
Kapak Resmi


MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ
1. Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler için kabul ve red koşuluna bakılmaksızın 200 TL bağış alınmaktadır. Faaliyetlerimizin devamı ve yayın kalitemizin sürdürülebilmesi için gerekli olan bu bağışlar aşağıdaki hesaba yatırılarak dekont sisteme yüklendiğinde hakem süreciniz başlatılacaktır.
Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Hesap No: 1335 / 6299896
Garanti Bankası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
IBAN : TR 39 0006 2001 3350 0006 2998 96
2. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Sempozyum bildirileri, bildiri kitabında yayınlanmamış veya sadece özet olarak yayınlanmış ise, tam metin bildiri yayına kabul edilir. 
3. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından ön inceleme yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Şekil şartlarına veya dergi konusuna uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Muhasebe ve Finansman Dergisince hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilir.
4. Dergiye makalenizi teslim ederken sisteme "iThenticate" veya "Turnitin" vb. bir intihal programı kullanılarak üretilmiş intihal raporunuzu ekleyiniz. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilecektir. Tarama yapılırken kaynakça ve alıntılar hariç tutulabilir.

Sayı 91 - 5 Tem 2021
 1. Stoklara İlişkin Hükümlerin KÜMİ FRS Kapsamında İncelenmesi ve Türkiye’deki Mevcut Uygulama ve Standartların Karşılaştırılması
  Sayfalar 1 - 16
  Yusuf KAYA, Mehmet UTKU
 2. Muhasebe Eğitiminde Sistem Düşüncesi ve Sistem Dinamiği Yaklaşımının Kullanımı: Finansal Muhasebe Dersleri için Bir Model Önerisi
  Sayfalar 17 - 34
  Melek AKGÜN, Merve KIYMAZ KIVRAKLAR
 3. Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Araştırmaları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 35 - 56
  İbrahim APAK
 4. Muhasebe Alanında Yayımlanan Seçilmiş Beş Dergide 2016-2020 Yılları Arasında Denetim Konusunda Yayımlanmış Makalelerin Bibliyometrik Analizi
  Sayfalar 57 - 80
  Erdoğan CEYLAN
 5. Teknoloji Odaklı Muhasebe Çalışmalarına Genel Bir Bakış: DergiPark Akademik Veri Tabanı ve Journal of Emerging Technologies Temelinde Sistematik Bir Literatür Taraması
  Sayfalar 81 - 102
  Ümmügülsüm ZOR, Tolga ALA
 6. Türkiye’de Ön Lisans Muhasebe Eğitimi Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi (2004-2020)
  Sayfalar 103 - 118
  Süleyman BAYRAKCIOĞLU
 7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Dereceleri İle Firma Karlılığı Arasındaki İlişki: BIST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) Bankacılık Ve Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 119 - 144
  Ali ALAGÖZ, Hüseyin Enes ERKOÇAK
 8. Yabancı Yatırımların Pay Piyasa Getirisine Etkisi: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
  Sayfalar 145 - 164
  Erol KÖYCÜ, Mustafa Mesut KAYALI
 9. Temel Ekonomik Göstergelerin İşletme Maliyet Ve Giderlerine Etkisinin İncelenmesi: Bist Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
  Sayfalar 165 - 184
  Burak KAYIHAN, Mehmet Ali EKİNCİ
 10. The Role of Sales Growth in Determining the Effect of Operating Leverage on Financial Performance: The Case of Turkey
  Sayfalar 185 - 198
  İsmail KALASH, Abdulkadir BİLEN
Dizinler