Muhasebe ve Finansman Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-3042 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği | http://journal.mufad.org.tr/


ÖNEMLİ DUYURU
DEĞERLİ YAZARLAR, DERGİMİZDEKİ YOĞUNLUK NEDENİYLE
1 KASIM 2020 TARİHİNE KADAR MAKALE ALIMLARIMIZ DURDURULMUŞTUR.


HAKEM SÜRECİNDE OLAN VE KABUL EDİLMİŞ BEKLEYEN MAKALELERİMİZ İLE BİRLİKTE 2020 NİSAN, 2020 TEMMUZ VE 2020 EKİM SAYILARIMIZ DOLUDUR. 1 KASIM 2020 TARİHİNE DERGİMİZE MAKALE GÖNDERİLMEMESİ VE HESABA BAĞIŞ YATIRILMAMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ YAYIN KURULU


MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği (MUFAD) yayını olan Muhasebe ve Finansman Dergisi (The Journal of Accounting and Finance)  alan endeksleri kapsamında taranan ve üç ayda  bir yayımlanan  uluslararası hakemli bir dergidir. Ocak 1999 tarihinde 3 aylık periyodlarla yayımlanmaya başlanan Dergimiz, 2005 Ocak sayısından itibaren TUBİTAK-ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), 2009 Ekim sayımızdan itibaren EBSCOhost (Business Source Complete) tarafından taranmaya başlanmış ve dergimiz 2011 yılı içinde index copernicus ve ASOS Index kapsamına alınmıştır. Dergimiz Şubat 2016'dan bu yana ProQuest, 27 Ocak 2017'den itibaren SOBİAD veri tabanı tarafından da taranmaktadır.

1. Muhasebe ve Finansman Dergisi, hakemli bir dergi olup 3 ayda bir yayınlanmaktadır.

2. Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler için kabul ve red koşuluna bakılmaksızın 200 TL bağış alınmaktadır.

Bağış, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği’ne (MUFAD) ait banka hesap numarasına yatırılmalıdır.  Havale/EFT ödemeleriniz için banka hesap numaramız aşağıdaki gibidir. Dekont, e-mail yoluyla  journal@mufad.org adresine gönderilmelidir.

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Hesap No: 1335 / 6299896
Garanti Bankası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
IBAN : TR 39 0006 2001 3350 0006 2998 96

3. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Sempozyum bildirileri,  bildiri kitabında yayınlanmamış veya sadece özet olarak yayınlanmış ise,  tam metin bildiri yayına kabul edilir. 

4.  Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından ön inceleme yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Şekil şartlarına veya dergi konusuna uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Muhasebe ve Finansman Dergisince hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilir.

5.  Dergiye makalenizi teslim ederken sisteme "iThenticate" veya "Turnitin" vb. bir intihal programı kullanılarak üretilmiş intihal raporunuzu ekleyiniz. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilecektir. Tarama yapılırken kaynakça ve alıntılar hariç tutulabilir. Sisteme mail atılırken makale, ödeme makbuzu ve intihal raporunun birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Hakem süreci, belirtilen tüm evrakların gönderiminden sonra başlatılacaktır.

6. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği'ne (MUFAD) aittir.

7. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

Muhasebe ve Finansman Dergisi

ISSN 2146-3042 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği | http://journal.mufad.org.tr/
Kapak Resmi


ÖNEMLİ DUYURU
DEĞERLİ YAZARLAR, DERGİMİZDEKİ YOĞUNLUK NEDENİYLE
1 KASIM 2020 TARİHİNE KADAR MAKALE ALIMLARIMIZ DURDURULMUŞTUR.


HAKEM SÜRECİNDE OLAN VE KABUL EDİLMİŞ BEKLEYEN MAKALELERİMİZ İLE BİRLİKTE 2020 NİSAN, 2020 TEMMUZ VE 2020 EKİM SAYILARIMIZ DOLUDUR. 1 KASIM 2020 TARİHİNE DERGİMİZE MAKALE GÖNDERİLMEMESİ VE HESABA BAĞIŞ YATIRILMAMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ YAYIN KURULU


MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği (MUFAD) yayını olan Muhasebe ve Finansman Dergisi (The Journal of Accounting and Finance)  alan endeksleri kapsamında taranan ve üç ayda  bir yayımlanan  uluslararası hakemli bir dergidir. Ocak 1999 tarihinde 3 aylık periyodlarla yayımlanmaya başlanan Dergimiz, 2005 Ocak sayısından itibaren TUBİTAK-ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), 2009 Ekim sayımızdan itibaren EBSCOhost (Business Source Complete) tarafından taranmaya başlanmış ve dergimiz 2011 yılı içinde index copernicus ve ASOS Index kapsamına alınmıştır. Dergimiz Şubat 2016'dan bu yana ProQuest, 27 Ocak 2017'den itibaren SOBİAD veri tabanı tarafından da taranmaktadır.

1. Muhasebe ve Finansman Dergisi, hakemli bir dergi olup 3 ayda bir yayınlanmaktadır.

2. Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler için kabul ve red koşuluna bakılmaksızın 200 TL bağış alınmaktadır.

Bağış, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği’ne (MUFAD) ait banka hesap numarasına yatırılmalıdır.  Havale/EFT ödemeleriniz için banka hesap numaramız aşağıdaki gibidir. Dekont, e-mail yoluyla  journal@mufad.org adresine gönderilmelidir.

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Hesap No: 1335 / 6299896
Garanti Bankası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
IBAN : TR 39 0006 2001 3350 0006 2998 96

3. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Sempozyum bildirileri,  bildiri kitabında yayınlanmamış veya sadece özet olarak yayınlanmış ise,  tam metin bildiri yayına kabul edilir. 

4.  Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından ön inceleme yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Şekil şartlarına veya dergi konusuna uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Muhasebe ve Finansman Dergisince hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilir.

5.  Dergiye makalenizi teslim ederken sisteme "iThenticate" veya "Turnitin" vb. bir intihal programı kullanılarak üretilmiş intihal raporunuzu ekleyiniz. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilecektir. Tarama yapılırken kaynakça ve alıntılar hariç tutulabilir. Sisteme mail atılırken makale, ödeme makbuzu ve intihal raporunun birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Hakem süreci, belirtilen tüm evrakların gönderiminden sonra başlatılacaktır.

6. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği'ne (MUFAD) aittir.

7. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

Sayı 86 - 6 Nis 2020
 1. Türkiye Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartlarının Kazanç Yönetimi Uygulamalarına Etkisi
  Sayfalar 1 - 24
  İsrafil ZOR , Selda KORGA
 2. Bitcoin’nin Tanımlanma Sorunu
  Sayfalar 25 - 38
  İnci PARLAKTUNA , Murat GÜNGÜL
 3. Ortaöğretim Muhasebe Eğitiminde Uygulanan Meslek Derslerinin Sektör Beklentilerini Karşılama ve Öğrenim Düzeyi Üzerine Erzurum İlinde Bir Araştırma
  Sayfalar 39 - 56
  Fatih Coşkun ERTAŞ , Abdurrahim ŞİMŞEK
 4. Muhasebe Bakış Açısından Bağış (Yardım) ve Ödüle Dayalı Kitlesel Fonlama
  Sayfalar 57 - 78
  Betül AÇIKGÖZ , Yıldız AYANOGLU , Serap S. YANIK
 5. Türkiye’deki Finansal Raporlama Çerçevelerine Göre Devlet Teşviklerinin Karşılaştırmalı Analizi: Turizm Sektörü Örneği
  Sayfalar 79 - 96
  Fırat ALTINKAYNAK , Özlem DOĞAN
 6. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Eğitiminden Beklentiler ve Karşılaşılan Sorunlar: Ağrı ve Erzurum İllerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 97 - 110
  Utku ŞENDURUR
 7. TFRS 9'a Geçişin Türkiye'de Halka Açık Bankaların Finansal Durum Tablolarına Etkileri
  Sayfalar 111 - 124
  Serhan KARAARSLAN , Ozan GÜLHAN
 8. İşletmelerin Çevresel Yaklaşımları Ve Çevre Muhasebesine Verdikleri Önem: Ordu İl Ve İlçelerindeki Organize Sanayi Bölgeleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 125 - 140
  Neşegül PARLAK
 9. Bağımsız Denetim Kalitesi İle Finansal Performans Arasındaki İlişki: BIST 100 Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 141 - 152
  Şerife ÖNDER , İsmail Etem İRKÖRÜCÜ
 10. Katılım Esasına Dayalı Bireysel Emeklilik Fonlarının Performans Analizi
  Sayfalar 153 - 184
  Melek BAYRAKTAR , Mine AKSOY
 11. Havayolu Şirketlerinde Etkinlik Tahmini: Asya Pasifik Şirketlerinde Bir Uygulama
  Sayfalar 185 - 204
  Faruk DAYI , Özge SEZGİN ALP
 12. Ülke Kredi Temerrüt Takas Primleri ile Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul’da Banka Hisse Senetleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  Sayfalar 205 - 222
  Haşmet SARIGÜL , Hakan Eren ŞENGELEN
 13. Finansal Performansın Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul Ulaştırma Endeksi’ndeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 223 - 246
  Nazlı ERSOY
 14. Finansal Varlıkların Fiyatlandırılmasında Etkinlik Skorlarının Rolü: BİST Sınai Endeks Uygulaması
  Sayfalar 247 - 266
  Emrah BALKAN , Hakan AYGÖREN
 15. Banka Risk Yönetiminde Gelecek Beklentileri
  Sayfalar 267 - 287
  Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU , Ganite KURT
Dizinler