Muhasebe ve Finansman Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-3042 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği | http://journal.mufad.org.tr/


MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ
1. Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler için kabul ve red koşuluna bakılmaksızın 200 TL bağış alınmaktadır. Faaliyetlerimizin devamı ve yayın kalitemizin sürdürülebilmesi için gerekli olan bu bağışlar aşağıdaki hesaba yatırılarak dekont sisteme yüklendiğinde hakem süreciniz başlatılacaktır.
Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Hesap No: 1335 / 6299896
Garanti Bankası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
IBAN : TR 39 0006 2001 3350 0006 2998 96
2. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Sempozyum bildirileri, bildiri kitabında yayınlanmamış veya sadece özet olarak yayınlanmış ise, tam metin bildiri yayına kabul edilir. 
3. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından ön inceleme yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Şekil şartlarına veya dergi konusuna uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Muhasebe ve Finansman Dergisince hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilir.
4. Dergiye makalenizi teslim ederken sisteme "iThenticate" veya "Turnitin" vb. bir intihal programı kullanılarak üretilmiş intihal raporunuzu ekleyiniz. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilecektir. Tarama yapılırken kaynakça ve alıntılar hariç tutulabilir.

Muhasebe ve Finansman Dergisi

ISSN 2146-3042 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği | http://journal.mufad.org.tr/
Kapak Resmi


MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ
1. Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler için kabul ve red koşuluna bakılmaksızın 200 TL bağış alınmaktadır. Faaliyetlerimizin devamı ve yayın kalitemizin sürdürülebilmesi için gerekli olan bu bağışlar aşağıdaki hesaba yatırılarak dekont sisteme yüklendiğinde hakem süreciniz başlatılacaktır.
Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Hesap No: 1335 / 6299896
Garanti Bankası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
IBAN : TR 39 0006 2001 3350 0006 2998 96
2. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Sempozyum bildirileri, bildiri kitabında yayınlanmamış veya sadece özet olarak yayınlanmış ise, tam metin bildiri yayına kabul edilir. 
3. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından ön inceleme yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Şekil şartlarına veya dergi konusuna uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Muhasebe ve Finansman Dergisince hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilir.
4. Dergiye makalenizi teslim ederken sisteme "iThenticate" veya "Turnitin" vb. bir intihal programı kullanılarak üretilmiş intihal raporunuzu ekleyiniz. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilecektir. Tarama yapılırken kaynakça ve alıntılar hariç tutulabilir.

Sayı 88 - 5 Eki 2020
 1. Bir Üretim İşletmesinde Tamsayılı Programlama ile Ürün Karması Kararı: Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi ve Kısıtlar Teorisi Uygulaması
  Sayfalar 1 - 22
  Elif N. DEMİRCİOĞLU , Mert DEMİRCİOĞLU , Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
 2. Sosyal Ağların Muhasebe Eğitiminde Kullanımı
  Sayfalar 23 - 38
  Aysel GÜNEY
 3. Kaynak Tüketim Muhasebesi: Seramik Üretim İşletmesinde Bir Uygulama
  Sayfalar 39 - 56
  Mehtap KARAKOÇ , Elif DARDANOĞLU
 4. Muhasebe ve Finansman Dergisinde 2004-2019 Yılları Arasında Yayınlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile İlgili Makalelerin İçerik Analizi
  Sayfalar 57 - 74
  Emin YÜREKLİ , Süleyman UYAR
 5. Riskten Korunma Muhasebesi Ve Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Vaka Çalışması
  Sayfalar 75 - 96
  Ayşegül İPEK
 6. Kaynak Tüketim Muhasebesi: Üretim İşletmesinde Bir Uygulama
  Sayfalar 97 - 124
  İ̇lker KEFE , Veyis Naci TANIŞ
 7. Finansal Raporlama Kalitesi İle Denetim Kalitesi Arasındaki İlişkinin Türk Bankacılık Sektörü Çerçevesinde İncelenmesi
  Sayfalar 125 - 154
  Merve ACAR
 8. Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: BIST’de Yer Alan Bankalar Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 155 - 174
  Turan ÖNDEŞ , Muhammet LEVET
 9. Seçilmiş BIST Alt Sektör Endekslerinde Volatilitenin ARCH-GARCH Yöntemleri İle Modellenmesi
  Sayfalar 175 - 198
  Meltem KILIÇ , Yücel AYRIÇAY
 10. Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının ELECTRE Yöntemiyle Analizi
  Sayfalar 199 - 224
  Alper ODABAŞ , Tunga BOZDOĞAN
 11. Petrol Fiyatlarının Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: BIST Kimya, Petrol, Plastik Endeksi Firmaları Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 225 - 236
  Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ
 12. Girişimcinin Finansmanında Alternatif Bir Yöntem: Kitlesel Fonlama
  Sayfalar 237 - 254
  Adem ANBAR
 13. Gayrimenkul Yatırım Ortalığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi
  Sayfalar 255 - 274
  Emre ÇELİK , Kerem Yavuz ARSLANLI
 14. Borsa İstanbul'da Yatırımcıların Şirket Yönetimine Katılımını Etkileyen Şirket Düzeyindeki Finansal Faktörler
  Sayfalar 275 - 296
  Cüneyd Ebrar LEVENT
 15. BİST Ulusal 100 Endeksinde Aşırı Tepki Hipotezinin İncelenmesi
  Sayfalar 297 - 312
  Ersin GÜMÜŞ
 16. Meslek Mensuplarının Muhasebe Mezunlarından Beklentileri Ve Beklenti Boşluğu: Balıkesir İli Uygulaması
  Sayfalar 313 - 330
  İ̇smail ATABAY
 17. Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Performansı
  Sayfalar 331 - 342
  Alper OVA
Dizinler