Maliye ve Finans Yazıları
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-6014 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti. |


Maliye ve Finans Yazıları Dergisi,  Maliye Finans Yazıları Yayımcılık Ltd. Adına Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı tarafından altı ayda bir yayınlanır.

Derginin amacı, Maliye ve Finans konularında literatüre belirli katkısı olan ve özgün araştırma niteliği taşıyan makaleleri yayınlamaktır. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, aynı zamanda uygulamada ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri içeren çalışmalara da yer vermeyi amaçlamaktadır.

Maliye Finans Yazıları EBSCO, ULAKBİM ve ASOS endeksleri tarafından taranmaktadır.

Maliye ve Finans Yazıları

ISSN 1308-6014 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti. |
Kapak Resmi


Maliye ve Finans Yazıları Dergisi,  Maliye Finans Yazıları Yayımcılık Ltd. Adına Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı tarafından altı ayda bir yayınlanır.

Derginin amacı, Maliye ve Finans konularında literatüre belirli katkısı olan ve özgün araştırma niteliği taşıyan makaleleri yayınlamaktır. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, aynı zamanda uygulamada ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri içeren çalışmalara da yer vermeyi amaçlamaktadır.

Maliye Finans Yazıları EBSCO, ULAKBİM ve ASOS endeksleri tarafından taranmaktadır.

Erken Görünümdeki Sayılar
2020
Sayılar
Sayı: 113 Son Sayı
Sayı 113 - 23 Nis 2020
 1. Editörden
  Sayfalar 1 - 10
  Mehmet Hasan EKEN
 2. Türkiye’deki Tek Hazine Hesabı Uygulamalarının Tarihsel Gelişimi
  Sayfalar 11 - 46
  Barış CAN
 3. Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Performans Ölçmede TOPSIS Yönteminin Kullanımı: Katılım Bankaları Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 47 - 64
  Tuba ÖZKAN
 4. Bitcoin Ve Kripto Paralar Hakkında Çıkan Haberlerin Bitcoin Fiyatları Üzerine Etkisi
  Sayfalar 65 - 74
  Türker TEKER , Ayşen KONUŞKAN , Vesile ÖMÜRBEK , İsmail BEKÇİ
 5. Euronext Borsalarının Sermaye Piyasası Araçlarına Göre Borsa Performansının Analizi: VIKOR Yöntemi Uygulaması
  Sayfalar 75 - 98
  Haşim BAĞCI
 6. Türkiye’de Katılım Bankalarının Finansal Performansının Analizi
  Sayfalar 99 - 118
  Arif ÇİLEK , Alper KARAVARDAR
 7. Finansal Serbestleşme İle Sanayi Üretimi Arasındaki İlişkinin Fourier Temelli Yaklaşımlar İle Test Edilmesi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 119 - 138
  Selim GÜNGÖR , Emrah ŞAHİN , Süleyman Serdar KARACA
 8. Ekonomi Politikalarındaki Belirsizliklerin Güven Endeksleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 139 - 152
  Saffet AKDAĞ
 9. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi’nde Yayımlanmış Makalelerin Bibliyometrik Analizi (2009-2018)
  Sayfalar 153 - 184
  Selçuk BALI , Duygu DÜNDAR
 10. BİST İmalat Sektöründe Yer Alan İşletmelerde Maliyet Yapışkanlığının İncelenmesi
  Sayfalar 185 - 206
  Emre HORASAN , Alirıza AĞ , Tuncer YILMAZ
 11. Türk Bankacılık Sektörünün FinTek’ler Karşısında A’WOT Analizi
  Sayfalar 207 - 238
  Gülcan ÇAĞIL , Gozde CANDEMIR
 12. Muhasebe Meslek Mensupları ve Muhasebe Meslek Adayı Öğrencilerin Vergi Konusuna Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması: Burdur İli Örneği
  Sayfalar 239 - 266
  İsmail BEKCİ , Ali APALI , Menekşe ENGİN
 13. Gemilerin Özdeş Rota ve Menzile Yaptıkları Seferlerin Maliyetine Etki Eden Faktörlerin Analizi
  Sayfalar 267 - 284
  Elif BAL BESIKCI , Aydın ŞIHMANTEPE
 14. CDS Primleri ile Portföy Yatırımları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 285 - 300
  Güven SEVİL , Tutku ÜNKARACALAR
 15. Vadeli Pamuk Emtiasında Kontrat Pozisyonlarının ve Pamuk Reel Piyasa Dinamiklerinin Vadeli Pamuk Emtiası Getirisi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 301 - 326
  Orhan ÖZAYDIN
Dizinler