e-ISSN: 2602-2486
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ferudun KAYA
Kapak Resmi
       

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (Fesa) 2016'dan bu yana Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları yayınlayan, uluslararası, bilimsel ve hakemli bir dergidir.  Dergimiz yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) olmak üzere finans, bankacılık, katılım bankacılığı, ekonomi ve sosyal bilimler alanlarında özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir. 

Dergimiz, Road, Sobiad, Journal Factor, DRJI, SIS ve Google Scholar endekslerinde taranmaktadır. Dergimiz ULAKBİM TRDİZİN "İzleme" aşamasındadır ve süreç devam etmektedir. Dergimiz 2019 Yılı SOBİAD "Etki Faktörü" Sıralamasında "0.754 impact puanı" ile 800'e yakında dergi arasında 18. ve 2020 yılında ise 53. sırada izlenmiştir.  

Dergimize makale gönderecek yazarlarımızın dergi şablonuna veya yazım kurallarına göre makallerini düzenleyerek göndermesi gerekmektedir. Aksi durumda makaleler değerlendirilmeye alınmaksızın red edilecektir. 

Gönderilen makaleler hakem süreçlerinin tamamlanmasına göre yayın sürecine alınmaktadır. 


Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (fesa)

Uluslararası Hakemli Dergi

 

Research of Financial Economic and Social Studies (RFES)

Peer Reviewed International Journal

  

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi yılda dört defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

A peer reviewed international journal published 4 issues per year.


2022 - Cilt: 7 Sayı: 1