e-ISSN: 2602-2486
Başlangıç: 2016
Yayımcı: Ferudun KAYA
Kapak Resmi
 

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (Fesa) 2016'dan bu yana Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları yayınlayan, uluslararası, bilimsel ve hakemli bir dergidir. 

Dergimiz yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) olmak üzere finans, bankacılık, katılım bankacılığı, ekonomi ve sosyal bilimler alanlarında özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir. 

Dergimiz birçok uluslararası endekste taranmaktadır. Dergimiz, ULAKBİM TRDİZİN "İzleme" aşamasındadır ve süreç devam etmektedir.

FESA SOBİAD Atıf Dizininde 2021 yılı için 0.514 etki faktörüyle "Q1" dergi diliminde izlenmektedir.  

Dergimize makale gönderecek yazarlarımızın dergi şablonuna veya yazım kurallarına göre makalelerini düzenleyerek göndermesi gerekmektedir. Aksi durumda makaleler değerlendirilmeye alınmaksızın red edilecektir. 

Gönderilen makaleler hakem süreçlerinin tamamlanmasına göre yayın sürecine alınmaktadır. 

  


2024 - Cilt: 9 Sayı: 1