Murat ÇUBUKCU Dr. Bir kuruma bağlı değildir
Yayın 15 Hakemlik 2 CrossRef Atıf 5
15 Yayın
2 Hakemlik
5 CrossRef Atıf
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler İktisadi Düşünce Organizasyon Örgüt Kuramı Yönetim ve Strateji

Biyografi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Lisans bölümünü ve sonra Mali Hukuk Yüksek Lisansını bitirdim. (Tezli - Konu: Çifte vergilendirme sorunu)

Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Ana bilim dalında Doktorayı bitirdim.

Uludağ üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansını bitirdim.

Ulusal ve Uluslararası Akademik Dergilerde Yayınlanan Makalelerim:


- "ÖRGÜTLERDE STRATEJİ-YAPI UYUMU ve UYGULAMADAN ÖRNEKLER" - İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 2017 Vol 20 Num 4 Sayfa 101-128.

- "ÖRGÜT YAPISINI ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖRGÜTSEL EKOLOJİ KURAMI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ" - Dumlupınar Üniv.. SBE 57. Sayı Temmuz 2018 Sayfa 84-91.

- "ORGANİZASYON YAPISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER VE YAPININ ÖNEMİ" Adnan Menderes SBE 2018 Cilt 5 Sayı 2 Sayfa 175-190.

- "İŞLETMELERDE STRATEJİ-YAPI UYUMUNUN ÖNEMİ ÜZERİNE LİTERATÜRDEKİ TARTIŞMALAR VE UYUM KAVRAMININ KAPSAMI" Düzce SBE, Cilt 8 Sayı 2, 2018, Saya 66-91.

- "STRATEJİK YÖNETİMİN GELİŞİM SÜRECİ ve STRATEJİK YÖNETİME DAİR LİTERATÜRDEKİ GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARININ SINIFLANDIRILMASI", Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 2 Yıl 2018 Sayfa 61 - 84.

- "İŞLETMELERDE UYGULANAN STRATEJİ TİPLERİ VE UYGULAMADAN ÖRNEKLER" Yönetim Akademisi, 2018 Cilt 1 Sayı 2 Sayfa 142-156.

- "STRATEJİ VE YAPI UYUMU KONUSUNDA LİTERATÜRDEKİ MEVCUT ÇALIŞMALAR" Sakarya İktisat Dergisi Sakarya İktisat Dergisi Cilt 7 Sayı 3 2018 Sayfa 77-97.

- "İŞLETMELERDE STRATEJİ-YAPI UYUMU ÜZERİNE LİTERATÜRDEKİ TARTIŞMALAR VE UYUM KAVRAMININ KAPSAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Düzce Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2018, ss. 66-91.

- “İŞLETMELERİN STRATEJİLERİ ile İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİ UYUMLAŞTIRMANIN ÖNEMİ ÜZERİNE LİTERATÜRDEKİ TARTIŞMALAR ve UYGULAMADAN ÖRNEKLER”, “International Journal of Management and Administration” – 2020, Şubat, Vol. 4, Num. 7

- “İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİNİN STRATEJİK ÖNEMİ VE UYGULAMADA OLAP MODELLERİ”, “Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi” – Murat ÇUBUKCU –Vol. 4, No. 1, Sayfa 57-89. Mart 2020

- “İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNDE UYGULANABİLECEK VE LİTERATÜRDE YER ALAN BAZI ARAÇ, TEKNİK VE YAKLAŞIMLAR”, “Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi” – Murat ÇUBUKCU – Vol. 3, No. 1, Sayfa 1-26. Mart 2020

- “Stratejik Yönetim Süreciyle Örgüt Kültürünün Uyumuna Dair Literatürdeki Tartışmalar”, “Uluslararası Yönetim Akademisi” – Murat ÇUBUKCU – Nisan 2020, , Vol. 3, Num. 1

Kurum

Bir kuruma bağlı değildir

Popüler Yayınları

0

ATIF

1

FAVORİ

5338

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

Yayınlar

0

ATIF

0

FAVORİ

140

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Örgütler Arası Ağların Stratejik Önemine Dair Literatürdeki Güncel Tartışmalar
Yazarlar: Murat ÇUBUKCU
DOI: 10.33712/mana.973071
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 168

0

ATIF

0

FAVORİ

168

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

270

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
TÜRKİYE’DE İŞ İNSANLARININ ÖRGÜTLER ARASI SOSYAL AĞLARA KATILMA NEDENLERİ
Yazarlar: Murat CUBUKCU
DOI: 10.17261/Pressacademia.2021.1450
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 114

0

ATIF

0

FAVORİ

114

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Stratejik Yönetim Süreciyle Örgüt Kültürünün Uyumuna Dair Literatürdeki Tartışmalar
Yazarlar: Murat ÇUBUKCU
DOI: 10.33712/mana.715692
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 929

0

ATIF

0

FAVORİ

929

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

2973

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

ATIF

0

FAVORİ

923

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

912

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

582

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
STRATEJİ VE YAPI UYUMU KONUSUNDA LİTERATÜRDEKİ MEVCUT ÇALIŞMALAR
Yazarlar: Murat ÇUBUKCU
Yayın Bilgisi: 2018 , Sakarya İktisat Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5120

0

ATIF

0

FAVORİ

5120

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

1

FAVORİ

5338

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Organizasyon Yapısını Belirleyen Faktörler ve Yapının Önemi
Yazarlar: Murat Çubukcu
DOI: 10.30803/adusobed.343212
ATIF 3 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 7963

3

ATIF

0

FAVORİ

7963

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İşletmelerde Uygulanan Strateji Tipleri ve Uygulamadan Örnekler
Yazarlar: Murat ÇUBUKCU
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 76416

0

ATIF

0

FAVORİ

76416

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

8352

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
^: Atıf sayıları CrossRef'ten çekilmektedir. Popüler yayınlar, DergiPark'ta araştırma yapan araştırmacılar tarafından favoriye eklenme istatistiğine göre otomatik belirlenmektedir. Bu sayfada görüntülenen istatistikler anlık değerler olmayıp, gerçek istatistikler arasında 24 saate kadar gecikme olabilmektedir.
: DergiPark Kullanıcı Rozeti hakkında bilgi almak için tıklayınız.