avatar
Murat Çubukcu Dr. Bir kuruma bağlı değildir
Yayın 18 Hakemlik 2 CrossRef Atıf 12
18 Yayın
2 Hakemlik
12 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

İktisadi Düşünceler Girişimcilik Organizasyon Organizasyon ve Yönetim Teorisi Strateji

Biyografi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Lisans bölümünü ve sonra Mali Hukuk Yüksek Lisansını bitirdim. (Tezli - Konu: Çifte vergilendirme sorunu)

Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Ana bilim dalında Doktorayı bitirdim.

Uludağ üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansını bitirdim.

Ulusal ve Uluslararası Akademik Dergilerde Yayınlanan Makalelerim:


- "ÖRGÜTLERDE STRATEJİ-YAPI UYUMU ve UYGULAMADAN ÖRNEKLER" - İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 2017 Vol 20 Num 4 Sayfa 101-128.

- "ÖRGÜT YAPISINI ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖRGÜTSEL EKOLOJİ KURAMI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ" - Dumlupınar Üniv.. SBE 57. Sayı Temmuz 2018 Sayfa 84-91.

- "ORGANİZASYON YAPISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER VE YAPININ ÖNEMİ" Adnan Menderes SBE 2018 Cilt 5 Sayı 2 Sayfa 175-190.

- "İŞLETMELERDE STRATEJİ-YAPI UYUMUNUN ÖNEMİ ÜZERİNE LİTERATÜRDEKİ TARTIŞMALAR VE UYUM KAVRAMININ KAPSAMI" Düzce SBE, Cilt 8 Sayı 2, 2018, Saya 66-91.

- "STRATEJİK YÖNETİMİN GELİŞİM SÜRECİ ve STRATEJİK YÖNETİME DAİR LİTERATÜRDEKİ GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARININ SINIFLANDIRILMASI", Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 2 Yıl 2018 Sayfa 61 - 84.

- "İŞLETMELERDE UYGULANAN STRATEJİ TİPLERİ VE UYGULAMADAN ÖRNEKLER" Yönetim Akademisi, 2018 Cilt 1 Sayı 2 Sayfa 142-156.

- "STRATEJİ VE YAPI UYUMU KONUSUNDA LİTERATÜRDEKİ MEVCUT ÇALIŞMALAR" Sakarya İktisat Dergisi Sakarya İktisat Dergisi Cilt 7 Sayı 3 2018 Sayfa 77-97.

- "İŞLETMELERDE STRATEJİ-YAPI UYUMU ÜZERİNE LİTERATÜRDEKİ TARTIŞMALAR VE UYUM KAVRAMININ KAPSAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Düzce Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2018, ss. 66-91.

- “İŞLETMELERİN STRATEJİLERİ ile İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİ UYUMLAŞTIRMANIN ÖNEMİ ÜZERİNE LİTERATÜRDEKİ TARTIŞMALAR ve UYGULAMADAN ÖRNEKLER”, “International Journal of Management and Administration” – 2020, Şubat, Vol. 4, Num. 7

- “İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİNİN STRATEJİK ÖNEMİ VE UYGULAMADA OLAP MODELLERİ”, “Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi” – Murat ÇUBUKCU –Vol. 4, No. 1, Sayfa 57-89. Mart 2020

- “İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNDE UYGULANABİLECEK VE LİTERATÜRDE YER ALAN BAZI ARAÇ, TEKNİK VE YAKLAŞIMLAR”, “Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi” – Murat ÇUBUKCU – Vol. 3, No. 1, Sayfa 1-26. Mart 2020

- “Stratejik Yönetim Süreciyle Örgüt Kültürünün Uyumuna Dair Literatürdeki Tartışmalar”, “Uluslararası Yönetim Akademisi” – Murat ÇUBUKCU – Nisan 2020, , Vol. 3, Num. 1

Kurum

Bir kuruma bağlı değildir

Popüler Yayınları

0

1

7175

Yayınlar

0

463

0

226

Asırlık İşletmelerin Uzun Ömürlüğüne Dair Bir Araştırma
DOI: 10.29064/ijma.1149867
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 639

0

639

0

357

Örgütler Arası Ağların Stratejik Önemine Dair Literatürdeki Güncel Tartışmalar
DOI: 10.33712/mana.973071
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 444

0

444

0

682

TÜRKİYE’DE İŞ İNSANLARININ ÖRGÜTLER ARASI SOSYAL AĞLARA KATILMA NEDENLERİ
DOI: 10.17261/Pressacademia.2021.1450
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 200

0

200

0

1428

0

1257

STRATEJİ VE YAPI UYUMU KONUSUNDA LİTERATÜRDEKİ MEVCUT ÇALIŞMALAR
Yayın Bilgisi: 2018 , Sakarya İktisat Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 6096

0

6096

Organizasyon Yapısını Belirleyen Faktörler ve Yapının Önemi
DOI: 10.30803/adusobed.343212
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 12720

0

12720

İşletmelerde Uygulanan Strateji Tipleri ve Uygulamadan Örnekler
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 100764

0

100764

0

10299

Yayınlar

Stratejik Yönetim Süreciyle Örgüt Kültürünün Uyumuna Dair Literatürdeki Tartışmalar
DOI: 10.33712/mana.715692
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1428

2

0

1428

2

0

1257

Organizasyon Yapısını Belirleyen Faktörler ve Yapının Önemi
DOI: 10.30803/adusobed.343212
ATIF 6 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 12720

6

0

12720

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.