e-ISSN: 2587-1668
Başlangıç: 2017
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Cenk AKSOY
Kapak Resmi
       

• Derginin kısa adı IJMA (International Journal of Management and Administration)’dır.

• IJMA, Şubat ve Eylül olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanır.

• Derginin yeni sayısı 25 Eylül 2023 tarihinde yayımlanacaktır.

• IJMA yazarlardan başvuru esnasında "Editoryal İşlem Ücreti" talep etmektedir.

• Dergimiz yayın kurulu 2022 yılı Eylül sayısından itibaren tüm makaleleri Genişletilmiş Özet (Extended Abstract) ile birlikte yayınlama kararı almıştır.

• IJMA, Doçentlik Başvuru Şartlarına göre Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında “b bendi dışında uluslararası alan endekslerinde taranan dergiler” statüsünde yer almaktadır.

• IJMA, Doçentlik Başvuru Şartlarına göre Mühendislik Temel Alanında “Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale” statüsünde yer almaktadır.

• IJMA, Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre “diğer uluslararası hakemli dergiler” statüsünde yer almaktadır.

Dergide aşağıdaki alanların kapsamına giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;
Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Çalışma Psikolojisi, Dijital Yönetim, Stratejik Yönetim, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Kamu Yönetimi, Ekonomi Yönetimi, Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Bilgi, Çevre Yönetimi, İletişim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Multidisipliner Yönetim Çalışmaları.

 IJMA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.