e-ISSN: 2587-1668
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Cenk AKSOY
Kapak Resmi
       

• Derginin kısa adı IJMA (International Journal of Management and Administration)’dır.
• IJMA, Şubat ve Eylül olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanır.

• Derginin yeni sayısı 25 Şubat 2022 tarihinde yayımlanacaktır.

• IJMA, Doçentlik Başvuru Şartlarına göre Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında “b bendi dışında uluslararası alan endekslerinde taranan dergiler” statüsünde yer almaktadır.
• IJMA, Doçentlik Başvuru Şartlarına göre Mühendislik Temel Alanında “Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale” statüsünde yer almaktadır.
• IJMA, Doçentlik Başvuru Şartlarına göre Eğitim Bilimleri Temel Alanında “a bendi dışındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale” statüsünde yer almaktadır.
• IJMA, Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre “diğer uluslararası hakemli dergiler” statüsünde yer almaktadır.

• Dergide aşağıdaki alanların kapsamına giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;

Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Çalışma Psikolojisi, Dijital Yönetim, Stratejik Yönetim, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Kamu Yönetimi, Ekonomi Yönetimi, Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Spor Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Bilgi, Sanat ve Kültür Yönetimi, Çevre Yönetimi, İletişim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Multidisipliner Yönetim Çalışmaları.

Derleme

Türkiye’de Korunan Alanların Tanımlanmasında ve Sınıflandırılmasında Yaşanan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri

Araştırma Makalesi

Yükseköğretimde Açıköğretim Sisteminin Kalitesine Yönelik İnceleme: Karma Yöntem Araştırması

Araştırma Makalesi

Çalışanların İşveren Marka Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi

Derleme

Örgütsel İyileştirme ve Örgütsel Sağlık

www.ijma.us

88x31.png IJMA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) altında çalışmaktadır. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/