International Journal of Management and Administration
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2587-1668 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Cenk AKSOY | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijma


• Derginin kısa adı IJMA (International Journal of Management and Administration)’dır.
• IJMA, Şubat ve Eylül olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanır.
• IJMA, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.
• IJMA, Doçentlik Başvuru Şartlarına göre Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında “b bendi dışında uluslararası alan endekslerinde taranan dergiler” statüsünde yer almaktadır.
• IJMA, Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre “diğer uluslararası hakemli dergiler” statüsünde yer almaktadır.
Derginin yeni sayısı 25 Eylül 2021 tarihinde yayımlanacaktır.
• DergiPark sistemine yüklediğiniz makalenin, yazım kurallarımıza ve makale şablonuna uygun olduğuna emin olunuz. Şablon için tıklayınız..
• Dergide aşağıdaki alanların kapsamına giren özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir;

Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Çalışma Psikolojisi, Dijital Yönetim, Stratejik Yönetim, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Kamu Yönetimi, Ekonomi Yönetimi, Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Spor Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Bilgi, Sanat ve Kültür Yönetimi, Çevre Yönetimi, İletişim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Multidisipliner Yönetim Çalışmaları.

International Journal of Management and Administration

e-ISSN 2587-1668 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Cenk AKSOY | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijma
Kapak Resmi


• Derginin kısa adı IJMA (International Journal of Management and Administration)’dır.
• IJMA, Şubat ve Eylül olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanır.
• IJMA, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.
• IJMA, Doçentlik Başvuru Şartlarına göre Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında “b bendi dışında uluslararası alan endekslerinde taranan dergiler” statüsünde yer almaktadır.
• IJMA, Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre “diğer uluslararası hakemli dergiler” statüsünde yer almaktadır.
Derginin yeni sayısı 25 Eylül 2021 tarihinde yayımlanacaktır.
• DergiPark sistemine yüklediğiniz makalenin, yazım kurallarımıza ve makale şablonuna uygun olduğuna emin olunuz. Şablon için tıklayınız..
• Dergide aşağıdaki alanların kapsamına giren özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir;

Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Çalışma Psikolojisi, Dijital Yönetim, Stratejik Yönetim, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Kamu Yönetimi, Ekonomi Yönetimi, Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Spor Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Bilgi, Sanat ve Kültür Yönetimi, Çevre Yönetimi, İletişim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Multidisipliner Yönetim Çalışmaları.

Cilt 5 - Sayı 9 - 25 Şub 2021
 1. ORGANIZATIONAL DOWNSIZING AND SURVIVORS’ PERFORMANCE: A STUDY OF FIRST BANK PLC.
  Sayfalar 1 - 16
  Abayomı ADEOYE, Enitan LAWRENCE
 2. ESNEK ÇALIŞMANIN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 17 - 32
  Erdem Buğra ÖZTÜRK, Cafer Şafak EYEL
 3. DETERMINATION OF THE COST-EFFECTIVE LOT-SIZING TECHNIQUE FOR PERISHABLE GOODS: A CASE STUDY
  Sayfalar 33 - 46
  Ayten YILMAZ YALÇINER
 4. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ SÜREÇLERİNİN VZA KULLANARAK GELİŞTİRİLMESİ: BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE UYGULAMA
  Sayfalar 47 - 62
  Emre SERT, Seda TOLUN TAYALI
 5. YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ANALİZİ: MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU HASAN FERDİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 63 - 82
  Muhammet Enes AKPINAR, Tahsin GÜNDOĞAN, Erhan KOCA, Ümran ÜTÜCÜLER
 6. BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİN FONKSİYONEL VE TEKNİK KALİTESİNİN VATANDAŞLARININ GENEL MEMNUNİYET ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 83 - 102
  Muhammed POLAT, Metin BAYRAM
 7. ÇEVRESEL SORUNLARA DUYARLILIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞINA ETKİSİ
  Sayfalar 103 - 117
  Ali TATAR
 8. LİMAN İŞLETMELERİNDE DİJİTALLEŞMEDEN BEKLENTİLER VE YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI
  Sayfalar 118 - 131
  Murat YORULMAZ, Emre PATRUNA
 9. BİLGİ PAYLAŞMA NİYETİNİN PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ İLE BİLGİ PAYLAŞMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ ARACI ROLÜ
  Sayfalar 132 - 142
  Halil Aslan KILIÇ, Ömer OKTAR, Ahmet Murat ÖZKAN
 10. HANEHALKI GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
  Sayfalar 143 - 151
  Türel ÖZER ÖKSÜZOĞLU, Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI
 11. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTILMASI İŞLEMLERİ VE VERGİ İLİŞKİSİ
  Sayfalar 152 - 163
  Yusuf KAÇAR
 12. SOSYAL ZEKA İLE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 164 - 175
  Yavuz Sezer OĞUZHAN