Yayın İlkeleri, Değerlendirme Süreci ve Makale Şablonu

YAYIN İLKELERİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
IJMA, Şubat ve Eylül olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanır. Bu sayılar dışında Yayın Kurulunun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilmektedir.
• Derginin kısa adı IJMA (International Journal of Management and Administration)’dır.
• Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yayıma kabul edilmemiş ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir.
• Dergide bildiri ve tez özetleri kabul edilmektedir
Benzerlik oranının %20’nin altında olması Editörler Kurulumuz tarafından kabul görmektedir. Belirlenen bu oranının üzerinde olan makaleler/derlemeler yazar(lar)a iade edilebilir.
• Makale sürecinin tümü, kullanıcı adı ve şifrenizle gireceğiniz DergiPark online dergi sistemi üzerinden sürdürülmektedir.
• Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen makalelerle birlikte yazar/yazarların adı ve soyadı, unvanı, kurum ve elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileri online sisteme girilmelidir.
• Yazım kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler dergi editörü tarafından incelenir. Yazım kuralları uygun olmayan çalışmalar gerekli düzeltmelerin yapılması için tekrar yazarlara gönderilir.
• Editör, derginin amaç ve kapsamı dışında olan, özgün değeri olmayan, bilimsel olarak zayıf ve etik ilkelere uyulmamış, dil açısından problemli ve yayın dillerinden birinin dışında olan makaleleri reddeder.
• Dergiye gönderilen çalışmalar, bilimsel yeterliliğe sahip en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Dergide kör hakemlik uygulanmaktadır. Hakem ve yazar kimlikleri çift taraflı olarak gizli tutulur; yazar, hakem ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilir. Makalenin yayımlanabilmesi için iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekir.
• Makalelerin hakemlik süreci ortalama 4 hafta sürmektedir. Yazarlar değerlendirme süreci için (isteğe bağlı olarak) 1 hakem önerisinde bulunabilir. 
• Dergiye gönderilen makalelerin dili, Türkçe veya İngilizce olabilir. Yazım dili Türkçe olan makalelerde Türkçe ve İngilizce öz (Abstract, 100-250 kelime) ve en az üç tane anahtar kelime olmalıdır.
 Yazım dili İngilizce olan makalelerde Türkçe özet istenmemektedir.
• Özetin altına en az 3 en fazla 5 olacak şekilde anahtar kelimeler yazılmalıdır. Anahtar kelimeler küçük harflerle ve virgül ile ayrılmış olarak yazılmalıdır. 
• Dergide yayımlanması uygun görülen makalelere DOI numarası verilmektedir.
• Başvuru yapılırken, sorumlu yazar tarafından eksiksiz olarak doldurulan Yayım Hakkı Sözleşmesi Formu DergiPark sistemine yüklenmelidir. Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları IJMA’ya aittir.
• Dergide etik kurulu raporu istenmemektedir.
• Dergide yayımlanan makalelerin yazarlarına telif ücreti ödenmez.
• Başvuru yapılırken, makale şablonu kullanarak hazırlanan ve yazar bilgilerinin yer aldığı makale dosyası sisteme yüklenecektir. Yüklemeler word (.doc veya .docx) formatında olacaktır. Dergi kurallara uygun olarak yapılmayan yüklemeler değerlendirme sürecine alınmaz.
• Yazarlar makale sonunda “Araştırmacıların katkı oranı beyanı” ve “yazar çatışma beyanı” konusunda bilgi vermek zorundadır.
• Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk makalenin yazarına aittir.
• Dergide yayımlanan makalelerin her hakkı saklıdır. Derginin ismi olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.

Başvuruda sisteme yüklenmesi gereken dosyalar şunlardır:

2. Yayım Hakkı Sözleşmesi Formu (Islak imzalı belge taratılarak yüklenmeli)

• Makale şablonu olarak verilen Word Dosyası’nda makale düzeni için belirtilen alt-üst boşluklar, hizalamalar, yazı karakterleri, yazı biçimleri vb. kullanılmıştır. Dergimize gönderilecek makalelerin yukarıda linki verilen bu dosyaya göre hazırlanması gerekmektedir.
• Yayın ilkelerine uygun olmayan ve yukarıdaki dosyaların tamamını içermeyen makaleler ücret talep edilmeden önce reddedilerek, hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

Son Güncelleme Zamanı: 12.05.2024 20:35:17

Dergide aşağıdaki alanların kapsamına giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;

İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Eğitim Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Çevre Yönetimi, Medya ve İletişim Yönetimi, Afet Yönetimi, Multidisipliner Yönetim ve Ekonomi Çalışmaları.

 IJMA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.