Amaç ve Kapsam

2017 yılında kurulan International Journal of Management and Administration (IJMA), başta işletme, iktisat, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarında olmak üzere iktisadi ve idari bilimler alanındaki çok disiplinli Türkçe ve İngilizce çalışmaları bir araya getirmeyi hedefleyen uluslararası hakemli bir dergidir. IJMA, önümüzdeki yıllarda iktisadi ve idari bilimler alanındaki bilim adamları açısından vazgeçilmez bir referans kaynağı olarak kullanılmayı, literatürde çok okunabilir olmayı ve bilime değerli katkılar sağlamayı amaçlamaktadır.

Dergi kapsam olarak şu alanları içerir:

 • İşletme
 • İktisat
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Maliye
 • Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
 • Ekonometri,
 • Yönetim Bilişim Sistemleri,
 • Eğitim Yönetimi,
 • Sağlık Yönetimi,
 • Turizm Yönetimi,
 • Havacılık Yönetimi,
 • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi,
 • Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi,
 • Enerji Yönetimi,
 • Lojistik Yönetimi,
 • Çevre Yönetimi,
 • Medya ve İletişim Yönetimi,
 • Afet Yönetimi,
 • Multidisipliner Yönetim ve Ekonomi Çalışmaları.

Yayımlanma Ayları
Şubat Eylül

Dergide aşağıdaki alanların kapsamına giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;

İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Eğitim Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Çevre Yönetimi, Medya ve İletişim Yönetimi, Afet Yönetimi, Multidisipliner Yönetim ve Ekonomi Çalışmaları.

 IJMA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.